Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Szkolnictwo wyższe

Informacje ogólne

Erasmus+ wspiera wyjazdy za granicę w celu gościnnego prowadzenia zajęć na uczelniach wyższych.

Jako wykładowca możesz przez jakiś czas nauczać na uczelni w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ lub kraju partnerskim.

Zajęcia mogą też gościnnie poprowadzić osoby pracujące w przedsiębiorstwach lub różnego rodzaju organizacjach w krajach uczestniczących w programie.

Przykłady takich organizacji to między innymi organy administracji publicznej, partnerzy społeczni, instytuty badawcze i organizacje pozarządowe.

Czas trwania

Okres pobytu w ramach współpracy między krajami uczestniczącymi w programie musi trwać co najmniej 2 dni i co najwyżej 2 miesiące. Nie obejmuje to czasu podróży.

Okres pobytu w ramach współpracy między krajem uczestniczącym w programie a krajem partnerskim musi trwać co najmniej 5 dni i co najwyżej 2 miesiące. Nie obejmuje to czasu podróży.

Podczas Twojego pobytu za granicą nauczanie musi zajmować Ci co najmniej 8 godzin tygodniowo (lub w przeliczeniu na krótszy okres pobytu).

Warunki

Jeśli pracujesz na uczelni wyższej, musi ona albo – w przypadku krajów uczestniczących w programie – posiadać Kartę Erasmusa+ dla szkolnictwa wyższego, albo – w przypadku krajów partnerskich – mieć podpisaną umowę międzyinstytucjonalną z uczelnią przyjmującą.

Dotyczy krajów uczestniczących w programie: uczelnie wyższe z tych krajów mają również możliwość zaproszenia pracowników przedsiębiorstw lub innych organizacji z krajów uczestniczących, aby gościnnie nauczali na tych uczelniach.

Zanim rozpoczniesz prowadzenie zajęć, Ty, Twoja uczelnia wyższa i uczelnia przyjmująca musicie podpisać porozumienie o mobilności. Dokument ten będzie określać, czego planujesz się nauczyć, jakie są Twoje prawa i obowiązki oraz w jaki sposób zostanie uznany okres gościnnego prowadzenia zajęć.

Wsparcie finansowe

Dofinansowanie unijne pokrywa w części koszty podróży i utrzymania podczas pobytu za granicą. Jego wysokość zależy od:

  1. kraju przyjmującego
  2. w przypadku współpracy między krajami uczestniczącymi w programie – zainteresowania nauczaniem za granicą wśród pracowników z Twojego kraju
  3. odległości między Twoim krajem a krajem przyjmującym
  4. w przypadku współpracy między krajami uczestniczącymi w programie – dostępności innych źródeł wsparcia finansowego w Twoim kraju lub regionie.

Jeśli będziesz gościnie prowadzić zajęcia za granicą jako wykładowca uniwersytecki w ramach współpracy między krajami uczestniczącymi w programie, za wszystkie płatności będzie odpowiadać Twoja uczelnia macierzysta. Jeśli wysyła Cię przedsiębiorstwo lub organizacja, to uczelnia wyższa,  która Cię zaprosiła, odpowiada za płatności. Jeśli będziesz gościnie prowadzić zajęcia za granicą w ramach współpracy między krajami uczestniczącymi w programie a krajami partnerskimi, instytucja wysyłająca i przyjmująca zadecydują wspólnie o tym, która z nich będzie odpowiadać za dokonanie płatności.

Stawki dofinansowania przysługującego w przypadku wyjazdu za granicę zorganizowanego wspólnie przez kraje uczestniczące w programie i kraje partnerskie są publikowane w przewodniku po programie Erasmus+. Dowiedz się w agencji krajowej i na swojej uczelni, jakie stawki obowiązują w przypadku prowadzenia zajęć za granicą w ramach współpracy między krajami uczestniczącymi w programie.

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Wniosek o dofinansowanie składa się za pośrednictwem swojej instytucji szkolnictwa wyższego. To uczelnie wyższe dokonują selekcji kandydatów do wyjazdu za granicę spośród swoich pracowników bądź zapraszają przedstawicieli przedsiębiorstw lub różnych organizacji.

Selekcja kandydatów powinna odbywać się w uczciwy i przejrzysty sposób i zostać starannie udokumentowana.

Więcej informacji

Skontaktuj się z biurem współpracy międzynarodowej na swojej uczelni, aby dowiedzieć się, czy możesz zgłosić swoją kandydaturę.

Szczegółowe informacje na temat możliwości wyjazdu za granicę znajdziesz też w przewodniku po programie.

W razie pytań i problemów z wypełnieniem zgłoszenia pomocy udzielą Ci w przypadku krajów uczestniczących w programie agencje krajowe, a w przypadku krajów partnerskich – biura krajowe (o ile istnieją).