Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studenci i personel uczelni wyższych dotknięci niepełnosprawnością fizyczną bądź psychiczną lub chorobą

Każda instytucja szkolnictwa wyższego, podpisując Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, zobowiązuje się zapewnić wszystkim uczestnikom równy dostęp do oferty edukacyjnej i równe szanse. W związku z tym studenci i kadra dotknięci niepełnosprawnością fizyczną bądź psychiczną lub chorobą mogą korzystać z usług wsparcia, które instytucja przyjmująca oferuje lokalnym studentom i kadrze.

Kto może się ubiegać?

Osoby dotknięte niepełnosprawnością fizyczną bądź psychiczną lub chorobą do tego stopnia, że ich udział w programie Erasmus+ nie byłby możliwy bez dodatkowego wsparcia finansowego, mogą w pełni korzystać z dostępnej oferty. Aby zagwarantować tę możliwość, w ramach programu Erasmus+ przykłada się szczególną wagę do dostępności informacji, sposobu przyjmowania uczestników, przystosowania infrastruktury oraz udostępnienia wsparcia pedagogicznego i technicznego. Z programu finansowane są też koszty dodatkowe wynikające ze specjalnych potrzeb.

Wiele spośród studentów i pracowników uczelni wyższych wybranych na ambasadorów programu Erasmus+ to osoby dotknięte różnego rodzaju niepełnosprawnością. Jessica z Irlandii tak wyjaśnia swoją decyzję o udziale w Erasmusie+:

Postanowiłam wyjechać. Jak ci, którzy się nie poddają, chciałam sprostać temu wyzwaniu. Nie pozwoliłam, aby moja niepełnosprawność była barierą. Tak naprawdę to przez nią jeszcze bardziej się starałam, aby mój wyjazd był udany.

Jakie wsparcie finansowe jest dostępne?

Uczestnicy dotknięci niepełnosprawnością fizyczną bądź psychiczną lub chorobą mogą uzyskać dodatkowe środki z programu Erasmus+ w ramach wsparcia na rzecz włączenia. Dofinansowanie z programu Erasmus+ może zatem w takim przypadku być wyższe niż standardowe stypendia dla studentów, kursantów czy kadry, tak aby uczestnik mógł pokonać konkretne trudności. Dofinansowanie może być przeznaczone np. na dostosowanie miejsca zamieszkania, pomoc podczas podróży, opiekę lekarską, specjalne sprzęty, dostosowanie materiałów do nauki czy zapewnienie obecności opiekuna. To dodatkowe wsparcie jest wypłacane na podstawie rzeczywistych kosztów.

Instytucje szkolnictwa wyższego powinny opisać na swoich stronach internetowych, w jaki sposób studenci i kadra dotknięci niepełnosprawnością fizyczną bądź psychiczną lub chorobą mogą ubiegać się o takie dodatkowe dofinansowanie.

Dodatkowe wsparcie dla studentów i kadry dotkniętych niepełnosprawnością fizyczną bądź psychiczną lub chorobą może również pochodzić z innych źródeł na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym.

Jak złożyć wniosek?

Przed wyjazdem na stypendium Erasmus+ uczestnik dotknięty niepełnosprawnością fizyczną bądź psychiczną lub chorobą powinien określić swoje specjalne potrzeby i dodatkowe koszty, aby móc z pomocą swojej uczelni macierzystej złożyć wniosek o wsparcie na rzecz włączenia.

O przebieg procedury zapytaj koordynatora programu Erasmus+ na swojej uczelni macierzystej (jaki jest termin składania wniosków, gdzie można uzyskać formularz wniosku, gdzie złożyć wniosek itp.).

Za ocenę wniosku i decyzję w sprawie przyznania dodatkowego wsparcia odpowiada uczelnia macierzysta lub agencja krajowa.

Gdzie uzyskać dalsze informacje?

Zazwyczaj to uczelnia macierzysta czuwa nad tym, by uczelnia przyjmująca podjęła odpowiednie kroki, aby sprostać specjalnym potrzebom uczestnika, o ile ten ujawnił swoją niepełnosprawność fizyczną bądź psychiczną lub chorobę.

Aby jeszcze przed wyjazdem dowiedzieć się więcej na temat udogodnień dostępnych na uczelni przyjmującej, skontaktuj się bezpośrednio z osobą odpowiadającą na tej uczelni za wsparcie dla osób ze specjalnymi potrzebami. Kontakt z nią pomoże Ci nawiązać biuro współpracy międzynarodowej na Twojej uczelni macierzystej.

Aby ułatwić rozeznanie się, jakie usługi oferuje każda uczelnia uczestnikom z zagranicy, instytucje szkolnictwa wyższego mogą oświadczyć, czy dysponują infrastrukturą dostosowaną do potrzeb osób dotkniętych niepełnosprawnością fizyczną bądź psychiczną lub chorobą, w porozumieniach międzyinstytucjonalnych podpisanych wraz z instytucją partnerską. Mogą też w nich opisać, jakie usługi wsparcia oferują studentom.

Przydatne informacje znajdziesz na stronie na temat mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu.

Możesz też poprosić agencję krajową w swoim kraju pochodzenia o bardziej szczegółowe informacje, których potrzebujesz, aby móc zaplanować swój wyjazd za granicę.

Europejska Agencja na rzecz Rozwoju Edukacji Specjalnej i Włączającej udostępnia listę linków i punktów kontaktowych oraz informacje dotyczące poszczególnych krajów (UE/EOG), które mogą być przydatne dla studentów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.