Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kształcenie dorosłych

Informacje ogólne

Erasmus+ wspiera wyjazdy pracowników sektora edukacji dorosłych w celu gościnnego prowadzenia zajęć w placówkach za granicą.

Pracownicy sektora edukacji dorosłych mogą przez jakiś czas prowadzić zajęcia lub szkolenia w placówce w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

Zdobyte doświadczenia mogą przyczynić się do poprawy umiejętności językowych i wiedzy o kulturze, a także do uzyskania nowego spojrzenia na metody nauczania.

Czas trwania

Wyjazd w celu gościnnego prowadzenia zajęć musi trwać przynajmniej dwa dni i co najwyżej dwa miesiące. Nie obejmuje to czasu podróży.

Warunki

Twoja placówka musi brać udział w projekcie mobilności.

Wsparcie finansowe

Dofinansowanie unijne jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i utrzymania w trakcie Twojego pobytu za granicą oraz na wsparcie organizacyjne instytucji uczestniczących.

Chociaż dofinansowanie pochodzi ze środków UE, to zarządzają nim organizacje kształcenia dorosłych i to one odpowiadają za dokonywanie płatności osobom prywatnym.

Jak złożyć wniosek

Osoby prywatne nie mogą bezpośrednio występować z wnioskiem o dofinansowanie. Wnioski składa placówka sektora edukacji dorosłych, która wybiera uczestników spośród swoich pracowników.

Selekcja kandydatów powinna odbywać się w uczciwy i przejrzysty sposób i zostać starannie udokumentowana.

Więcej informacji

Dowiedz się w swojej placówce, czy możesz zgłosić swoją kandydaturę.

Również w Przewodniku po programie Erasmus+ można znaleźć szczegółowe informacje na temat dostępnych możliwości:

  • W części B można znaleźć kryteria przyznania dofinansowania, kryteria kwalifikowalności i zasady finansowania.

Agencje krajowe mogą pomóc w razie pytań i problemów z wypełnieniem wniosku.