Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

„Jean Monnet“ profesūra

Tikslas

„Jean Monnet“ profesūros tikslai:

  • tobulinti Europos Sąjungos klausimų, įtrauktų į oficialią aukštojo mokslo įstaigos mokymo programą, dėstymą,
  • būsimiems darbo rinkoje vis paklausesnių sričių specialistams teikti išsamų mokymą Europos Sąjungos klausimais.

Be to, „Jean Monnet“ profesoriai raginami teikti atviruosius švietimo išteklius ir į savo darbą įtraukti atvirojo švietimo veiklą, kad mokymasis būtų lankstesnis ir prieinamesnis.

Kokių galimybių esama?

Programa „Erasmus+“ suteikia aukštojo mokslo įstaigai galimybę įsteigti dėstymo etatą, skirtą universitetų profesoriams, kurių specializacija – Europos Sąjungos studijos.

Dalyvaujančios aukštojo mokslo įstaigos turėtų padėti „Jean Monnet“ profesoriams vykdyti savo dėstymo, mokslinių tyrimų ir analizės veiklą ir leisti jų kursus įtraukti į kuo daugiau mokymo programų.

Kaip tai veikia?

Teikti paraišką ketinanti organizacija turi būti aukštojo mokslo įstaiga, įsteigta bet kurioje pasaulio šalyje. Programos šalių aukštojo mokslo įstaigos turi turėti galiojančias „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijas.

„Jean Monnet“ profesorius šias pareigas turi eiti trejus metus ir dėstyti ne mažiau kaip 90 valandų per mokslo metus. Be to, jis kiekvienais mokslo metais turi vykdyti bent vienos rūšies papildomą veiklą.

Į 90 dėstymo valandų įskaičiuojamos valandos grupinėse paskaitose, seminaruose, praktiniuose užsiėmimuose, taip pat nuotolinio mokymo valandos, išskyrus asmeninį mokymą.

„Jean Monnet“ profesorius turi būti nuolatinis paraišką teikiančios įstaigos darbuotojas ir turėti profesoriaus laipsnį. Tuo metu, kai teikiama paraiška, jis negali būti kviestinis profesorius.

Ką dar reikėtų žinoti?

Jei profesorių tektų pakeisti, reikia siųsti prašymą raštu Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai. Siūlomas profesorius privalo turėti tokio pat lygio specializaciją kaip ir tas, kurį jis turi pakeisti.

Kaip teikti paraišką?

Organizacijos paraiškas turėtų teikti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai.

Daugiau informacijos

Programos „Erasmus+“ vadovas yra pagrindinis informacijos apie „Jean Monnet“ profesūrą šaltinis. Daugiau informacijos apie paraiškų teikimą galima gauti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomojoje įstaigoje.

Jei reikėtų daugiau informacijos, galite kreiptis į Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą arba į Europos Komisiją.

Related funding calls

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information on Jean Monnet Chairs, although more information on the application process is available from European Education and Culture Executive Agency.

For further information you can contact the European Education and Culture Executive Agency, or you can contact the European Commission.