Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų „Jean Monnet“ tinklai

Kas gali teikti paraiškas

Visų programos „Erasmus+“ šalių bendrojo ugdymo įstaigos ir profesinio mokymo paslaugų teikėjai.

Tinklą turi sudaryti bent penkios organizacijos, įsteigtos bent trijose skirtingose programos „Erasmus+“ šalyse.

Fiziniai asmenys paraiškų teikti negali.

Trukmė: 3 metai

Didžiausia dotacija vienam tinklui: 300 000 EUR (ne daugiau kaip 80 proc. visų išlaidų)

Kokia veikla atitinka bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų „Jean Monnet“ tinklui keliamus reikalavimus?

Šalių grupės bendrojo ugdymo įstaigų ir profesinio mokymo paslaugų teikėjų keitimasis gerąja patirtimi ir komandinis mokymas, siekiant gerinti bendrą supratimą apie mokymosi Europos Sąjungos klausimais metodikas.

Ši „Jean Monnet“ veiksmų kryptis sukurta siekiant remti veiklą, kurios neįmanoma įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu, taip pat tarptautinį aspektą turinčią veiklą.

Ko tikimasi iš „Jean Monnet“ tinklo?

Bendrojo ugdymo įstaigos ir profesinio mokymo paslaugų teikėjai patys nustatys savo darbo temas. Tai gali būti:

  • nauji arba novatoriški būdai, kaip dėstyti įvairius ES klausimus, įskaitant naujų metodų siūlymą ir pagalbos besimokantiems asmenims priemonių kūrimą;
  • keitimasis ES dalykų mokymo gerąja praktika ir patirtimi, įskaitant konkrečių uždavinių sprendimo gerąją praktiką ir patirtį.

Mokytojai galės įgyti kelių dienų trukmės mobilumo patirties, kad galėtų drauge su partneriais parengti ir vykdyti komandinį mokymą.

Terminai ir paraiškų formos

Programos „Erasmus+“ vadovas

Paraiškų teikimo procedūros etapų paaiškinimas

Related funding calls