Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

„Jean Monnet“ mokytojų mokymas

Kas gali teikti paraiškas

  • Aukštojo mokslo ir studijų institucijos, teikiančios mokytojų rengimo paslaugas
  • Mokytojų rengimo įstaigos / agentūros

Programos „Erasmus+“ šalyse įsikūrusios įstaigos turi turėti galiojančią „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją (ECHE).

Iš šalyse partnerėse įsikūrusių įstaigų ECHE turėti nereikalaujama.

Trukmė: 3 metai

Didžiausia dotacija vienam mokytojų mokymo projektui: 300 000 EUR (ne daugiau kaip 80 proc. visų išlaidų)

Kokia veikla atitinka „Jean Monnet“ mokytojų mokymo veiklai keliamus reikalavimus?

„Jean Monnet“ mokytojų mokymo veiklą gali vykdyti mokytojų rengimo paslaugas teikianti aukštojo mokslo ir studijų institucija arba mokytojų rengimo įstaiga ar agentūra, padedanti bendrojo ugdymo įstaigoms ir profesinio mokymo paslaugų teikėjams planuoti, organizuoti ir integruoti su Europos Sąjunga susijusį turinį į mokymo programas ir užklasinę veiklą.

„Jean Monnet“ mokytojų mokymo paslaugų teikėjas savo veikla užtikrina geresnį Europos Sąjungos išmanymą tiek bendrojo ugdymo, tiek profesinio mokymo įstaigose ir tobulina žinias bei įgūdžius, kurių reikia mokant ES dalykų. „Jean Monnet“ mokytojų mokymo paslaugų teikėjo mokymuose dalyvavę mokytojai bus geriau pasirengę perduoti žinias apie ES per pamokas.

„Jean Monnet“ mokytojų mokymas gali būti naudingas tiek pirminio mokytojų rengimo, tiek jų tęstinio profesinio tobulėjimo etapu.

Ko tikimasi iš „Jean Monnet“ mokytojų mokymo paslaugų teikėjo?

„Jean Monnet“ mokytojų mokymo paslaugų teikėjas bendrojo ugdymo įstaigoms ir profesinio mokymo paslaugų teikėjams teiks struktūrizuotus ES dalykų mokymo pasiūlymus ir rengs specialius individualius ar grupinius mokymo kursus (modulinius, rezidencinius, mišriuosius ar internetinius) ES besidomintiems mokytojams.

Jis gali rengti medžiagą siekdamas:

  • įvairaus lygio, skirtingo išsilavinimo ir patirties mokytojams teikti mokymo turinį ir metodikas;
  • bendrojo ugdymo įstaigoms ir profesinio mokymo paslaugų teikėjams sudaryti sąlygas tobulinti juose dirbančių mokytojų žinias apie ES.

„Jean Monnet“ mokytojų mokymo paslaugų teikėjas visa savo veikla skatins mokytojus drąsiau integruoti ES aspektą į kasdienį savo darbą.

Terminai ir paraiškų formos

Programos „Erasmus+“ vadovas

Paraiškų teikimo procedūros etapų paaiškinimas

Related funding calls

Other resources

Watch a recording of the April 2021 launch event for Jean Monnet Teacher Training. The streaming includes EACEA advice on how to apply for grants.

Go to the session

Questions and answers from the session