Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Testi, szellemi vagy egészségi állapotuk miatt speciális szükségletekkel rendelkező diákok és szakemberek

Az Erasmus Felsőoktatási Charta aláírásával a felsőoktatási intézmények kötelezettséget vállalnak arra, hogy a különböző hátterű résztvevőknek egyenlő hozzáférést és egyenlő esélyeket biztosítanak. Ebből adódóan a testi, szellemi vagy egészségi állapotuk miatt speciális szükségletekkel rendelkező diákok és szakemberek igénybe vehetik azokat a támogató szolgáltatásokat, amelyeket a fogadó intézmény a helyi hallgatóknak és szakembereknek nyújt.

Kik élhetnek ezzel a lehetőséggel?

Annak érdekében, hogy azok a személyek, akik testi, szellemi vagy egészségi állapotuk miatt kiegészítő pénzügyi támogatás nélkül nem tudnának részt venni az Erasmus+ programban, teljes mértékben élhessenek az európai mobilitási lehetőségekkel, az Erasmus+ kiemelt figyelmet fordít az érintettek eligazítására és fogadására, a fizikai akadálymentesítésre, pedagógiai és technikai támogató szolgáltatások biztosítására, és különösen a többletköltségek finanszírozására.

Az Erasmus+ népszerűsítésében sok olyan főiskolás, egyetemista és szakember vesz részt a program nagyköveteként, akik fogyatékossággal élnek. Jessica például, akik Írországban él, a következőképpen fogalmazta meg, miért határozott fogyatékossága ellenére úgy, hogy részt vesz az Erasmus+ programban:

„Úgy döntöttem, megyek. Nem vagyok az a fajta, aki feladja. Fel akartam nőni a kihíváshoz. Nem hagytam, hogy a fogyatékosságom meggátoljon ebben. Épp ellenkezőleg, csak még eltökéltebbé tett, azt hiszem. Nagyon akartam, hogy sikeres legyen a részvételem az Erasmus+ programban.”

Milyen támogatást lehet kapni?

A testi, szellemi vagy egészségi állapotuk miatt speciális szükségletekkel rendelkező résztvevők pluszforrásokban – ún. esélyegyenlőségi támogatásban – részesülhetnek az Erasmus+ keretében. Ezért Erasmus+-ösztöndíjuk összege magasabb lehet, mint a diákoknak, gyakornokoknak és szakembereknek rendes körülmények között biztosított támogatások összege, hogy ellensúlyozza azokat a sajátos nehézségeket, amelyekkel a speciális szükségletű résztvevőknek meg kell birkózniuk (lásd: akadálymentesített lakóhely, utazási segítség, orvosi ellátás, segédeszközök, a résztvevők szükségleteihez hozzáigazított tananyag, kísérő személyek). A kiegészítő ösztöndíj-támogatás a tényleges költségeken alapul.

A felsőoktatási intézményeknek honlapjukon információkkal kell szolgálniuk arról, hogyan kérelmezhetnek a testi, szellemi vagy egészségi állapotuk miatt speciális szükségletekkel rendelkező hallgatók és szakemberek ilyen kiegészítő ösztöndíj-támogatást.

A testi, szellemi vagy egészségi állapotuk miatt speciális szükségletekkel rendelkező hallgatók és szakemberek más – helyi, regionális és/vagy nemzeti szintű – forrásokból is részesülhetnek plusztámogatásban.

Hogyan kell a támogatást megpályázni?

Azoknak a – testi, szellemi vagy egészségi állapotuk miatt speciális szükségletekkel rendelkező – személyeknek, akik élni szeretnének az Erasmus+ program által kínált mobilitási lehetőségekkel, ismertetniük kell szükségleteiket, és fel kell tüntetniük az ezekből eredő járulékos költségeket, amikor esélyegyenlőségi támogatást pályáznak meg saját felsőoktatási intézményük támogatásával.

A pályázati eljárásról a küldő felsőoktatási intézményen belül az Erasmus+ program koordinátora tud részletes felvilágosítással szolgálni (pl. a határidőkkel, a pályázati űrlapokkal, valamint a benyújtással kapcsolatban).

A felsőoktatási intézmény és/vagy a nemzeti iroda bírálja el a pályázatot és dönt arról, mekkora kiegészítő támogatást ítél meg az érintettnek.

Hol lehet további információkhoz jutni a témában?

Általánosságban elmondható, hogy a küldő felsőoktatási intézménynek kell biztosítania, hogy a fogadó intézmény gondoskodjon az Ön speciális szükségleteinek kielégítéséről, feltéve hogy Ön tájékoztatta az intézményt testi, szellemi vagy egészségi állapotáról.

Ha a kiutazás előtt többet szeretne megtudni arról, milyen létesítményi feltételeket biztosít a fogadó felsőoktatási intézmény, forduljon közvetlenül ahhoz a személyhez, aki a fogadó intézménynél ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. Elvileg a küldő intézmény nemzetközi tanulmányi osztálya is tud ebben segíteni.

Annak érdekében, hogy könnyebben át lehessen tekinteni, milyen szolgáltatásokat tudnak biztosítani az egyes intézmények a mobilitási projektek résztvevőinek, a felsőoktatási intézmények feltüntethetik a partnerintézményekkel megkötött intézményközi megállapodásban, hogy rendelkeznek-e a testi, szellemi vagy egészségi állapotuk miatt speciális szükségletekkel rendelkező diákok és szakemberek fogadásához szükséges infrastruktúrával. A megállapodásban azt is ismertethetik, milyen támogató szolgáltatásokat nyújtanak az érintetteknek.

Az Inkluzív mobilitás elnevezésű webhely hasznos információkkal szolgál a témában.

Ha Önnek további konkrét kérdései vannak a külföldön töltendő időszakkal kapcsolatban, felvilágosításért fordulhat az országában működő nemzeti irodához.

Az Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulókért és az Inkluzív Oktatásért elnevezésű szervezet honlapja a sajátos nevelési igényű diákok megsegítése céljából linkekkel, illetve kapcsolattartási adatokkal és más információkkal szolgál az Európai Unióba / Európai Gazdasági Térségbe tartozó egyes országokra vonatkozóan.