Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Felsőoktatási Charta

A Chartáról

Az Erasmus Felsőoktatási Charta (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) biztosítja az általános minőségbiztosítási keretrendszert azokhoz az európai és nemzetközi együttműködési tevékenységekhez, amelyeket a felsőoktatási intézmények az Erasmus+ program keretében valósítanak meg.

Ahhoz, hogy a programországokban működő felsőoktatási intézmények részt vehessenek az egyéni tanulmányi mobilitást és/vagy az innovációt és a bevált módszerek átvételét célzó együttműködést előmozdítani hivatott projektekben az Erasmus+ program keretében, Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük.

A partnerországokban működő felsőoktatási intézmények esetében nem jelent előfeltételt az Erasmus Felsőoktatási Charta megléte – esetükben a minőségbiztosítási keretrendszert a felsőoktatási intézmények közötti megállapodások hozzák majd létre.

Hogyan ítélik oda az Erasmus Felsőoktatási Chartát?

Az Erasmus Felsőoktatási Charta odaítélése céljából minden évben pályázati felhívás közzétételére kerül sor.

Az Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkező felsőoktatási intézmények legfrissebb listája letölthető itt.

Az Erasmus Felsőoktatási Charta az Erasmus+ program teljes futamideje alatt, azaz 2027-ig érvényben marad, a program utolsó évében kezdődő és legfeljebb három évig (azaz 2030-ig) tartó projektek érvényességét pedig meghosszabbítják.

Mit tartalmaz az Erasmus Felsőoktatási Charta?

Az Erasmus Felsőoktatási Charta elveit hozzáigazították a 2021 és 2027 közötti Erasmus+ program új elemeihez, például a digitalizációhoz, a befogadáshoz és a fenntarthatósághoz.

Az új Erasmus Felsőoktatási Charta legfontosabb kiegészítései közé tartozik az a kötelezettségvállalás, hogy integrációs stratégiák révén megszólítják a mobilitás tekintetében alulreprezentált csoportokat, az Erasmus+-tevékenységek szervezése során környezetbartát gyakorlatokat érvényesítenek, az európai diákigazolvány-kezdeményezés és az Erasmus+-mobilalkalmazás révén megvalósítják a digitalizációt, valamint az a vállalás, miszerint fokozzák a mobilitásban részt vevő diákok civil társadalmi szerepvállalását.

Ezen túlmenően a felsőoktatási intézményeknek meg kell felelniük az automatikus kölcsönös elismerésről szóló tanácsi ajánlás követelményeinek annak érdekében, hogy a külföldi tanulmányi időszakok teljes automatikus elismerése a lehető leggördülékenyebb módon történjen, és a hallgatónak ne kelljen további tanfolyamot végeznie vagy vizsgát tennie.

Az Erasmus Felsőoktatási Charta új elveit az Erasmus+ nemzeti irodáinak képviselőiből, felsőoktatási szakértőkből és diákszervezetekből álló Erasmus Felsőoktatási Charta munkacsoporttal konzultálva dolgozták ki.

Ha Ön tájékozódni szeretne arról, milyen követelményeknek kell felsőoktatási intézményének megfelelnie ahhoz, hogy teljesüljenek a chartában lefektetett elvek, tekintse át az Erasmus Felsőoktatási Charta magyarázó jegyzetekkel ellátott iránymutatásait és az Erasmus Felsőoktatási Charta nyomon követéséről szóló útmutatót.

Önértékelés

Az Erasmus Felsőoktatási Charta felsőoktatási intézmények vezetői és Erasmus+-koordinátorok számára készült önértékelési eszközével fel lehet mérni az intézmények teljesítményét. Az önértékelés segíthet annak megértésében, hogy az Ön intézménye mennyire tartja tiszteletben a charta követelményeit.

Folyamatban van az eszköz új verziójának elkészítése, amely igazodik a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó új programhoz. Az új verzió ezen az oldalon lesz elérhető.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open
Deadline
22 Apr 2027

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).