Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Felsőoktatási Charta

A Chartáról

Az Erasmus Felsőoktatási Charta (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) biztosítja az általános minőségbiztosítási keretrendszert azokhoz az európai és nemzetközi együttműködési tevékenységekhez, amelyeket a felsőoktatási intézmények az Erasmus+ program keretében valósítanak meg.

Ahhoz, hogy a programországokban működő felsőoktatási intézmények részt vehessenek az egyéni tanulmányi mobilitást és/vagy az innovációt és a bevált módszerek átvételét célzó együttműködést előmozdítani hivatott projektekben az Erasmus+ program keretében, Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük.

A partnerországokban működő felsőoktatási intézmények esetében nem jelent előfeltételt az Erasmus Felsőoktatási Charta megléte – esetükben a minőségbiztosítási keretrendszert a felsőoktatási intézmények közötti megállapodások hozzák majd létre.

Hogyan ítélik oda az Erasmus Felsőoktatási Chartát?

Az Erasmus Felsőoktatási Charta odaítélése céljából minden évben pályázati felhívás közzétételére kerül sor.

Az Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkező felsőoktatási intézmények legfrissebb listája letölthető itt.

Az Erasmus Felsőoktatási Charta az Erasmus+ program teljes futamideje alatt, azaz 2027-ig érvényben marad, a program utolsó évében kezdődő és legfeljebb három évig (azaz 2030-ig) tartó projektek érvényességét pedig meghosszabbítják.

Mit tartalmaz az Erasmus Felsőoktatási Charta?

Az Erasmus Felsőoktatási Charta elveit hozzáigazították a 2021 és 2027 közötti Erasmus+ program új elemeihez, például a digitalizációhoz, a befogadáshoz és a fenntarthatósághoz.

Az új Erasmus Felsőoktatási Charta legfontosabb kiegészítései közé tartozik az a kötelezettségvállalás, hogy integrációs stratégiák révén megszólítják a mobilitás tekintetében alulreprezentált csoportokat, az Erasmus+-tevékenységek szervezése során környezetbartát gyakorlatokat érvényesítenek, az európai diákigazolvány-kezdeményezés és az Erasmus+-mobilalkalmazás révén megvalósítják a digitalizációt, valamint az a vállalás, miszerint fokozzák a mobilitásban részt vevő diákok civil társadalmi szerepvállalását.

Ezen túlmenően a felsőoktatási intézményeknek meg kell felelniük az automatikus kölcsönös elismerésről szóló tanácsi ajánlás követelményeinek annak érdekében, hogy a külföldi tanulmányi időszakok teljes automatikus elismerése a lehető leggördülékenyebb módon történjen, és a hallgatónak ne kelljen további tanfolyamot végeznie vagy vizsgát tennie.

Az Erasmus Felsőoktatási Charta új elveit az Erasmus+ nemzeti irodáinak képviselőiből, felsőoktatási szakértőkből és diákszervezetekből álló Erasmus Felsőoktatási Charta munkacsoporttal konzultálva dolgozták ki.

Ha Ön tájékozódni szeretne arról, milyen követelményeknek kell felsőoktatási intézményének megfelelnie ahhoz, hogy teljesüljenek a chartában lefektetett elvek, tekintse át az Erasmus Felsőoktatási Charta magyarázó jegyzetekkel ellátott iránymutatásait és az Erasmus Felsőoktatási Charta nyomon követéséről szóló útmutatót.

Önértékelés

Az Erasmus Felsőoktatási Charta felsőoktatási intézmények vezetői és Erasmus+-koordinátorok számára készült önértékelési eszközével fel lehet mérni az intézmények teljesítményét. Az önértékelés segíthet annak megértésében, hogy az Ön intézménye mennyire tartja tiszteletben a charta követelményeit.

Folyamatban van az eszköz új verziójának elkészítése, amely igazodik a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó új programhoz. Az új verzió ezen az oldalon lesz elérhető.

Download

How is ECHE awarded?

A call for proposals for the award of an ECHE is held on yearly basis.

You can download the latest list of higher education institutions holding an ECHE.

The ECHE is awarded for the full duration of the Erasmus+ programme up to 2027, with an extended validity date for those projects that start in the final year of the Programme, and may last up to three years (e.g. up to 2030).

What does ECHE contain?

The ECHE principles have been adapted to match the novelties of the Erasmus+ programme 2021-2027, such as digitalisation, inclusion and sustainability.

Some of the most important additions to the new ECHE are the commitment to reach out to underrepresented groups in mobility through inclusion strategies, to ensure green practices in organising Erasmus+ activities, the implementation of digitalisation through the European Student Card Initiative and the Erasmus+ Mobile App, as well as the commitment to enhance the civic engagement of mobile students.

In addition, higher education institutions are requested to comply with the requirements of the Council Recommendation on automatic mutual recognition, in order to ensure the full automatic recognition of learning periods abroad in the smoothest way possible and without the student having to do any extra coursework or exam.

The new ECHE principles have been designed in consultation with the ECHE Working Group, which is made out of Erasmus+ National Agencies representatives, Higher Education experts and student organisations.

For help with strengthening the ECHE compliance of your institution, consult the ECHE guidelines as well as the ECHE monitoring guide.

Self-assessment

Higher Education Institution leaders or Erasmus+ coordinators can use the ECHE self-assessment tool to improve their institution's performance. The self-assessment can help you understand how well your institution is implementing the charter.

new version of the tool is being prepared which is adapted to the new 2021-2027 Programme. It will be be available from this page.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).