Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Τι έπεται της έγκρισης της αίτησης;

Συμφωνία επιχορήγησης

Σε περίπτωση επιλογής του σχεδίου για επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+, ακολουθεί:

  • υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης μεταξύ του Εθνικού ή Εκτελεστικού Οργανισμού και του αιτούντος. Ο αιτών παραλαμβάνει τη συμφωνία επιχορήγησης, την οποία πρέπει να υπογράψει και να επιστρέψει στον Εθνικό ή Εκτελεστικό Οργανισμό· ο Εθνικός ή Εκτελεστικός Οργανισμός είναι το τελευταίο συμβαλλόμενο μέρος που θα υπογράψει. Όταν η συμφωνία επιχορήγησης έχει υπογραφεί και από τα δύο μέρη, ο αιτών γίνεται δικαιούχος επιχορήγησης της ΕΕ και μπορεί να ξεκινήσει το σχέδιο1 .

Οι συμφωνίες επιχορήγησης μπορούν να λάβουν τη μορφή συμφωνιών ενός δικαιούχου, στις οποίες ο μόνος δικαιούχος είναι ο αιτών, ή συμφωνιών πολλαπλών δικαιούχων, στις οποίες δικαιούχοι είναι όλοι οι οργανισμοί-εταίροι της κοινοπραξίας. Η συμφωνία πολλαπλών δικαιούχων υπογράφεται από τον συντονιστή, ο οποίος είναι το μόνο σημείο επαφής για τον Εθνικό ή τον Εκτελεστικό Οργανισμό. Ωστόσο, όλοι οι υπόλοιποι οργανισμοί που συμμετέχουν στο σχέδιο (συνδικαιούχοι) υπογράφουν έντυπο προσχώρησης με το οποίο ορίζουν ως κύριο δικαιούχο τον οργανισμό συντονισμού. Κατά γενικό κανόνα, τα έντυπα προσχώρησης του κάθε εταίρου προς τον συντονιστή θα πρέπει να χορηγούνται στο στάδιο της υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που τα εν λόγω έντυπα προσχώρησης χορηγούνται σε μεταγενέστερο στάδιο, πρέπει να καθίστανται διαθέσιμα το αργότερο μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης.

Σημείωση: Στην περίπτωση σχεδίων κινητικότητας για σπουδαστές και προσωπικό της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχεδίων κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, σχεδίων κινητικότητας για μαθητές και προσωπικό στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης και σχεδίων κινητικότητας για προσωπικό στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, δεν απαιτείται η χορήγηση εντύπων προσχώρησης για οργανισμούς-εταίρους σε χώρα διαφορετική από τη χώρα του αιτούντος οργανισμού. Ωστόσο, οι οργανισμοί που συμμετέχουν σε εθνικές κοινοπραξίες στους τομείς της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της ΕΕΚ, της σχολικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων θα πρέπει να χορηγούν έντυπο προσχώρησης στον αιτούντα οργανισμό.

Ποσό επιχορήγησης

Η αποδοχή της αίτησης δεν δημιουργεί την υποχρέωση καταβολής χρηματοδότησης που είναι ίση με το ποσό που αιτήθηκε ο αιτών. Η αιτούμενη χρηματοδότηση μπορεί να μειωθεί με βάση τους ειδικούς δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για μια δεδομένη δράση.

Η χορήγηση επιχορήγησης σε συγκεκριμένο γύρο επιλογής δεν θεμελιώνει δικαίωμα για τους επόμενους γύρους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσό της επιχορήγησης που προβλέπεται στη συμφωνία είναι το μέγιστο και δεν μπορεί να αυξηθεί, ακόμα και αν ο δικαιούχος ζητήσει υψηλότερο ποσό.

Όσον αφορά τα ποσά που μεταφέρονται από τον Εκτελεστικό ή τον Εθνικό οργανισμό, πρέπει να καθίσταται δυνατή η αναγνώρισή τους στον λογαριασμό ή υπο-λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος για την καταβολή της επιχορήγησης.

Διαδικασίες πληρωμής

Ανάλογα με το είδος της δράσης, τη διάρκεια της συμφωνίας επιχορήγησης και την αξιολόγηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, τα σχέδια που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ υπόκεινται σε διαφορετικές διαδικασίες πληρωμής.

Εκτός από την πρώτη πληρωμή προχρηματοδότησης, προβλέπεται η διενέργεια άλλων πληρωμών ή εισπράξεων βάσει της ανάλυσης των εκθέσεων ή των αιτήσεων πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος (τα υποδείγματα των εν λόγω εντύπων διατίθενται κατά τη διάρκεια του έτους στους ιστοτόπους των Εθνικών Οργανισμών ή στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» για τον Εκτελεστικό Οργανισμό).

Οι διαδικασίες πληρωμής που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ περιγράφονται στη συνέχεια.

Προχρηματοδότηση

Μια πληρωμή προχρηματοδότησης καταβάλλεται στον δικαιούχο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία το τελευταίο από τα δύο μέρη υπογράφει τη συμφωνία επιχορήγησης(«έναρξη ισχύος») και, κατά περίπτωση, όταν ληφθούν οι κατάλληλες οικονομικές εγγυήσεις (βλ. ενότητα «Οικονομική εγγύηση» κατωτέρω). Σκοπός της προχρηματοδότησης είναι η παροχή ρευστών διαθεσίμων στον δικαιούχο. Ο Εθνικός ή ο Εκτελεστικός Οργανισμός μπορεί να αποφασίσει την κατανομή της πρώτης πληρωμής προχρηματοδότησης σε περισσότερες από μία δόσεις. Μπορεί επίσης να αποφασίσει τη μείωση της προχρηματοδότησης ή τη μη καταβολή καμίας προχρηματοδότησης, εάν η χρηματοοικονομική ικανότητα του δικαιούχου δεν θεωρείται ικανοποιητική.

Καταβολή περαιτέρω προχρηματοδότησης

Στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων, είναι δυνατή η καταβολή περαιτέρω πληρωμών προχρηματοδότησης στον δικαιούχο, εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή, από τον Εθνικό Οργανισμό ή τον Εκτελεστικό Οργανισμό, του αιτήματος του δικαιούχου για περαιτέρω προχρηματοδότηση, μόνον εάν το αίτημα για περαιτέρω προχρηματοδότηση συνοδεύεται από έκθεση προχρηματοδότησης. Αιτήματα για περαιτέρω πληρωμές προχρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται εφόσον έχει δαπανηθεί το 70 % του ποσού της προηγούμενης καταβληθείσας προχρηματοδότησης. Εφόσον από τη δήλωση χρήσης της/των προηγούμενης/-ων πληρωμής/-ών προχρηματοδότησης προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκε λιγότερο από το 70 % της/των προηγούμενης/-ων πληρωμής/-ών προχρηματοδότησης για την κάλυψη των δαπανών της δράσης, το ποσό της νέας προχρηματοδότησης που πρόκειται να καταβληθεί μπορεί να μειωθεί κατά τα ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν από την προηγούμενη προχρηματοδότηση.

Ενδιάμεση έκθεση ή εκθέσεις προόδου / τεχνικές εκθέσεις

Οι δικαιούχοι μπορεί να κληθούν να υποβάλλουν περιοδική ή ενδιάμεση έκθεση που συνοδεύει την αίτηση του δικαιούχου για ενδιάμεση πληρωμή.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν έκθεση προόδου σχετικά με την πορεία της υλοποίησης του σχεδίου. Η υποβολή εκθέσεων προόδου δεν συνεπάγεται την καταβολή περαιτέρω χρηματοδότησης. Η ενδιάμεση έκθεση ή η έκθεση προόδου υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη συμφωνία επιχορήγησης.

Τελική πληρωμή ή ανάκτηση του υπολοίπου

Το ποσό της τελικής πληρωμής το οποίο πρέπει να χορηγηθεί στον δικαιούχο καθορίζεται βάσει της τελικής έκθεσης που υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη συμφωνία επιχορήγησης. Εάν α) οι εκδηλώσεις που οδηγούν στη χορήγηση της επιχορήγησης δεν υλοποιούνται ή υλοποιούνται με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τον προγραμματισμό, ή β) οι επιλέξιμες δαπάνες που όντως βαρύνουν τον δικαιούχο είναι χαμηλότερες από αυτές που είχαν προβλεφθεί κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησης, ή γ) η ποιότητα των δραστηριοτήτων / παραγόμενων αποτελεσμάτων είναι ανεπαρκής, η χρηματοδότηση μπορεί να μειωθεί αναλογικά και, κατά περίπτωση, ο δικαιούχος θα κληθεί να επιστρέψει τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που έχει ήδη λάβει ως προχρηματοδότηση.

Για ορισμένες δράσεις, ο Εθνικός ή ο Εκτελεστικός Οργανισμός μεταφέρει το 100 % της επιχορήγησης μέσω των πληρωμών προχρηματοδότησης. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν εκκρεμεί η πληρωμή του υπολοίπου. Ωστόσο, εάν —με βάση την τελική έκθεση που θα υποβληθεί από τον δικαιούχο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στη συμφωνία επιχορήγησης— α) οι διοργανώσεις που οδηγούν στη χορήγηση της επιχορήγησης δεν υλοποιούνται ή υλοποιούνται με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τον προγραμματισμό,ή β) οι επιλέξιμες δαπάνες που όντως βαρύνουν τον δικαιούχο είναι χαμηλότερες από αυτές που είχαν προβλεφθεί κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησης ή γ) η ποιότητα των δραστηριοτήτων / παραγόμενων αποτελεσμάτων είναι ανεπαρκής, ο δικαιούχος θα κληθεί να επιστρέψει τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που έχει ήδη λάβει ως προχρηματοδότηση.

Οι πληρωμές προχρηματοδότησης (ή μέρη αυτών) μπορούν να συμψηφιστούν (χωρίς τη συγκατάθεση των δικαιούχων) με ποσά που οφείλει ο δικαιούχος στη χορηγούσα αρχή —μέχρι του ποσού που οφείλεται στον εν λόγω δικαιούχο.

Κατά κανόνα, η τελική πληρωμή ή η αίτηση ανάκτησης του υπολοίπου πραγματοποιείται εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της τελικής

  • 1 Βλ. υποσημείωση ανωτέρω. ↩ back