Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Λοιπές σημαντικές συμβατικές διατάξεις

Οικονομική εγγύηση

Εάν η χρηματοοικονομική ικανότητα ενός δικαιούχου δεν κριθεί ικανοποιητική, ο Εθνικός ή ο Εκτελεστικός Οργανισμός δύναται να ζητήσει από τον εν λόγω δικαιούχο, στον οποίο έχει χορηγηθεί επιχορήγηση άνω των 60 000 EUR, να καταθέσει εκ των προτέρων εγγύηση, με σκοπό τον περιορισμό των οικονομικών κινδύνων που συνδέονται με την καταβολή της προχρηματοδότησης. Το ύψος της εν λόγω εγγύησης δύναται να φθάνει το ποσό της/των πληρωμής/-ών προχρηματοδότησης.

Σκοπός της εγγύησης αυτής είναι να καταστήσει ένα τραπεζικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ανέκκλητο και αλληλέγγυο εγγυητή, ή εγγυητή σε πρώτη ζήτηση, της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του δικαιούχου από τη συμφωνία επιχορήγησης.

Η εν λόγω χρηματική εγγύηση παρέχεται σε ευρώ από εγκεκριμένο τραπεζικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της ΕΕ. Όταν ο δικαιούχος είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, ο Εθνικός ή ο Εκτελεστικός Οργανισμός μπορεί να συναινέσει στην παροχή της εν λόγω εγγύησης από ένα τραπεζικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε αυτήν την τρίτη χώρα, εφόσον κρίνει ότι η παρεχόμενη εγγύηση παρέχει χρηματοοικονομική ασφάλεια και διαθέτει χαρακτηριστικά ισοδύναμα με εκείνα της εγγύησης τραπεζικού ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της ΕΕ.

Η εγγύηση μπορεί να αντικατασταθεί με από κοινού εγγύηση τρίτου ή με εγγυήσεις τρίτων από τους συμμετέχοντες οργανισμούς που είναι συμβαλλόμενα μέρη στην ίδια συμφωνία επιχορήγησης.

Η εγγύηση αποδεσμεύεται μετά την ολοκλήρωση της σταδιακής εκκαθάρισης της προχρηματοδότησης, με αφαίρεση τυχόν ενδιάμεσων πληρωμών ή της πληρωμής του υπολοίπου προς τον δικαιούχο, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στη συμφωνία επιχορήγησης. Σε περίπτωση που η καταβολή του υπολοίπου λαμβάνει τη μορφή ανάκτησης, είτε η εγγύηση θα αποδεσμευτεί μετά την ειδοποίηση του δικαιούχου είτε θα παραμείνει σε ισχύ ρητά μέχρι την τελική πληρωμή και, εάν η τελική πληρωμή λάβει τη μορφή ανάκτησης, έως τρεις μήνες μετά την κοινοποίηση του χρεωστικού σημειώματος σε δικαιούχο.

Υπεργολαβία και ανάθεση συμβάσεων προμηθειών

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν τη μέθοδο της υπεργολαβίας για ειδικές τεχνικές υπηρεσίες που αποτελούν μέρος των καθηκόντων στο πλαίσιο της δράσης και απαιτούν εξειδικευμένες δεξιότητες (σχετικές με νομικά, λογιστικά, φορολογικά θέματα, θέματα ανθρώπινων πόρων, πληροφορικής κ.ά.) ή να συνάψουν συμβάσεις εκτέλεσης. Ως εκ τούτου, οι δαπάνες που βαρύνουν τον δικαιούχο για το συγκεκριμένο είδος υπηρεσιών μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες εφόσον πληρούν όλα τα υπόλοιπα κριτήρια της συμφωνίας επιχορήγησης.

Σε περίπτωση που, για την υλοποίηση του σχεδίου, απαιτείται η σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών, εργασιών ή υπηρεσιών (σύμβαση), οι δικαιούχοι πρέπει να αναθέτουν τη σύμβαση στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δηλαδή σε εκείνη που παρουσιάζει την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής, ή ανάλογα με την περίπτωση, στην προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, μεριμνώντας για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και την τήρηση εγγράφων τεκμηρίωσης σε περίπτωση ελέγχου.

Σε περίπτωση που η σύμβαση εκτέλεσης αξίας υπερβαίνει το ποσό των 60 000 EUR, ο Εθνικός ή ο Εκτελεστικός Οργανισμός μπορεί να επιβάλει στον δικαιούχο ειδικούς κανόνες, πέραν εκείνων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Οι εν λόγω ειδικοί κανόνες θα δημοσιεύονται στους ιστότοπους των Εθνικών Οργανισμών ή του Εκτελεστικού Οργανισμού.

Πληροφορίες για τη χορήγηση επιχορηγήσεων

Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας και την απαίτηση για εκ των υστέρων δημοσιοποίηση, οι πληροφορίες για τους αποδέκτες των κονδυλίων της Ένωσης πρέπει να δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής, του Εκτελεστικού Οργανισμού και/ή των Εθνικών Οργανισμών κατά το πρώτο εξάμηνο μετά το κλείσιμο του οικονομικού έτους για το οποίο χορηγήθηκαν.

Οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να δημοσιεύονται και σε κάθε άλλο ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένης της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Εθνικοί Οργανισμοί και ο Εκτελεστικός Οργανισμός δημοσιεύουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • το όνομα και τον τόπο του δικαιούχου·
 • το ποσό της χορηγηθείσας επιχορήγησης·
 • τη φύση και τον σκοπό της χορήγησης.

Κατόπιν τεκμηριωμένου και δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος του δικαιούχου, η υποχρέωση δημοσίευσης παύει να ισχύει εάν η δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών μπορεί να διακυβεύσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ενδιαφερόμενων προσώπων, όπως κατοχυρώνονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή να θίξει τα εμπορικά συμφέροντα των δικαιούχων.

Όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων, οι πληροφορίες που δημοσιεύονται διαγράφονται δύο έτη μετά το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο χορηγήθηκαν τα κονδύλια.

Το ίδιο ισχύει για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στους επίσημους τίτλους των νομικών προσώπων (π.χ. ένωση ή εταιρεία που φέρει το ίδιο όνομα με εκείνο του ιδρυτή της).

Οι εν λόγω πληροφορίες δεν δημοσιεύονται όταν αφορούν υποτροφίες που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα και άλλη άμεση στήριξη η οποία καταβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα που τη χρειάζονται επιτακτικά (όπως οι πρόσφυγες και οι άνεργοι). Επίσης, δεν επιτρέπεται στους δικαιούχους οργανισμούς να δημοσιεύουν τέτοιου είδους πληροφορίες σε σχέση με τα άτομα που λαμβάνουν επιχορήγηση κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Δημοσιότητα

Πέραν των υποχρεώσεων που αφορούν την προβολή του σχεδίου, καθώς και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του και τον αντίκτυπό του (βλ. «Κριτήρια χορήγησης»), προβλέπεται η υποχρέωση της ελάχιστης δημοσιότητας για κάθε σχέδιο που λαμβάνει επιχορήγηση.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να αναγνωρίζουν με σαφήνεια τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις ανακοινώσεις ή δημοσιεύσεις τους, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, ή στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται μέσω της επιχορήγησης.

Η εν λόγω αναγνώριση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας επιχορήγησης. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται πλήρως οι εν λόγω διατάξεις, η επιχορήγηση του δικαιούχου μπορεί να μειωθεί.

Λογιστικοί και λοιποί έλεγχοι

Ο Εθνικός ή ο Εκτελεστικός Οργανισμός και/ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύνανται να διενεργούν τεχνικούς και οικονομικούς ελέγχους καθώς και λογιστικούς ελέγχους σχετικά με τη χρήση της επιχορήγησης. Δύνανται επίσης να ελέγχουν τα λογιστικά βιβλία του δικαιούχου (ή του συνδικαιούχου) για τους σκοπούς των περιοδικών αξιολογήσεων της χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπήν ποσά, μοναδιαίες δαπάνες ή ενιαίο συντελεστή. Ο δικαιούχος (ή συνδικαιούχος) αναλαμβάνει τη δέσμευση, με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του, να προσκομίζει αποδείξεις για την ορθή χρήση της επιχορήγησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Εκτελεστικός Οργανισμός, οι Εθνικοί Οργανισμοί και/ή το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, η OLAF, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή εξουσιοδοτημένος από αυτά φορέας, μπορούν να προβαίνουν σε έλεγχο της χρήσης της επιχορήγησης εντός πέντε ετών —ή εντός τριών ετών για τις επιχορηγήσεις που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 60 000 EUR— από την ημερομηνία καταβολής του υπολοίπου ή ανάκτησης που πραγματοποίησε ο Εθνικός ή ο Εκτελεστικός Οργανισμός. Ως εκ τούτου, στο διάστημα αυτό, οι δικαιούχοι τηρούν αρχεία, πρωτότυπα δικαιολογητικά έγγραφα, στατιστικές καταγραφές και άλλα έγγραφα που σχετίζονται με την επιχορήγηση.

Όσον αφορά τα σχέδια που τελούν υπό άμεση διαχείριση από τον Εκτελεστικό Οργανισμό EACEA, μπορούν να εφαρμόζονται διάφορα είδη διαδικασιών ελέγχου ανάλογα με το είδος της σχετικής δράσης, το ύψος της επιχορήγησης που χορηγείται και τη μορφή της επιχορήγησης.

Οι λεπτομερείς διατάξεις για τους λογιστικούς και λοιπούς ελέγχους καθορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης.

Προστασία δεδομένων

Τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο έντυπο της αίτησης ή στη συμφωνία επιχορήγησης υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Εθνικό ή τον Εκτελεστικό Οργανισμό ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με:

 • Για κάθε επεξεργασία που απαιτείται από οποιαδήποτε επίσημη καθοδήγηση ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+: Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018[1], για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).
 • Για κάθε επεξεργασία για άλλους σκοπούς, η οποία δεν απαιτείται από οποιαδήποτε επίσημη καθοδήγηση ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ούτε είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+:
  • τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ΓΚΠΔ ή κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016[2] για:
   • όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία στην ΕΕ / στον ΕΟΧ·
   • όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα υποκείμενα των δεδομένων που βρίσκονται στην ΕΕ / στον ΕΟΧ κατά την έναρξη της επεξεργασίας·
  • την εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων για κάθε άλλη επεξεργασία.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η οντότητα που αποφασίζει για τα μέσα και τους σκοπούς της επεξεργασίας γι’ αυτούς τους άλλους σκοπούς υποκαθιστά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υπόλογο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

Με εξαίρεση τις ερωτήσεις που επισημαίνονται ως προαιρετικές, οι απαντήσεις των αιτούντων στις ερωτήσεις της αίτησης είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση και την περαιτέρω επεξεργασία της αίτησης επιχορήγησης σύμφωνα με τους όρους του οδηγού του προγράμματος Erasmus+. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό από το τμήμα ή τη μονάδα που είναι υπεύθυνη για το εν λόγω πρόγραμμα επιχορήγησης από την Ένωση (οντότητα που ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων). Με βάση την αρχή της ανάγκης για γνώση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη που συμμετέχουν στην αξιολόγηση των αιτήσεων ή στη διαδικασία διαχείρισης των επιχορηγήσεων, με την επιφύλαξη της δυνατότητας διαβίβασής τους στους αρμόδιους για την παρακολούθηση και την επιθεώρηση φορείς σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στους φορείς που είναι εξουσιοδοτημένοι να πραγματοποιούν αξιολογήσεις του προγράμματος ή των δράσεών του. Συγκεκριμένα, για λόγους προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να διαβιβάζονται σε υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην υπηρεσία δημοσιονομικών παρατυπιών ή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, καθώς και μεταξύ των διατακτών της Επιτροπής και των εκτελεστικών οργανισμών. Ο αιτών διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Για τυχόν ερωτήματα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, ο αιτών μπορεί να απευθυνθεί στον Οργανισμό που έχει εγκρίνει το σχέδιο. Σε περίπτωση συγκρούσεων, ο αιτών διατηρεί επίσης το δικαίωμα προσφυγής, ανά πάσα στιγμή, ενώπιον του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, διατίθεται στον ιστότοπο της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Οργανισμού λεπτομερής δήλωση ιδιωτικού απορρήτου, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας:https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/help/erasmus-and-data-protection_el

Για τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζεται ο EACEA: https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/legal_notice/h2020-ssps-grants-sedia_en.pdf 

Ο αιτών ενημερώνει τα άτομα των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται στην πρόταση της σχετικής δήλωσης περί απορρήτου όπως αναφέρεται παραπάνω, πριν υποβάλουν τις προτάσεις τους.

Στο πλαίσιο των δράσεων που διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός, οι αιτούντες —και εάν είναι νομικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που είναι μέλη του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω αιτούντος ή που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε σχέση με τον εν λόγω αιτούντα, ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη του εν λόγω αιτούντα— ενημερώνονται ότι τα προσωπικά τους δεδομένα (επωνυμία, ονοματεπώνυμο, εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, διεύθυνση, νομική μορφή και τα ονοματεπώνυμα των προσώπων που διαθέτουν εξουσίες εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) μπορούν να καταγραφούν στο σύστημα έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού (EDES) από τον διατάκτη του Οργανισμού, εάν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046