Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Συμπραξεις συνεργασιας

Ο πρωταρχικός στόχος των συμπράξεων συνεργασίας είναι να δοθεί στους οργανισμούς τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ποιότητα και τη συνάφεια των δραστηριοτήτων τους, να αναπτύξουν και να ενισχύσουν το δίκτυο των εταίρων τους, να βελτιώσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν από κοινού σε διακρατικό επίπεδο, μέσω της ενίσχυσης της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων τους, της ανταλλαγής ή ανάπτυξης νέων πρακτικών και μεθόδων και της ανταλλαγής και αντιπαράθεσης ιδεών.

Αποσκοπούν στη στήριξη της ανάπτυξης, της μεταφοράς και/ή της εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών, καθώς και στην υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών που προωθούν τη συνεργασία, την αλληλοδιδαχή από ομότιμους και την ανταλλαγή εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα αποτελέσματα πρέπει να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να είναι μεταβιβάσιμα, κλιμακώσιμα και, εφόσον είναι δυνατόν, να διαθέτουν ισχυρή διατομεακή διάσταση.

Τα επιλεγμένα σχέδια αναμένεται να διαδώσουν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

Οι συμπράξεις συνεργασίας στηρίζονται στις προτεραιότητες και στο πλαίσιο πολιτικής κάθε τομέα του προγράμματος Erasmus+, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, και αποσκοπούν στη δημιουργία κινήτρων για διατομεακή και οριζόντια συνεργασία σε θεματικούς τομείς.

Αναλόγως του τομέα του προτεινόμενου σχεδίου ή του είδους του αιτούντος, οι συμπράξεις συνεργασίας διευθύνονται είτε από τους Εθνικούς Οργανισμούς είτε από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα «Πού υποβάλλεται η αίτηση» στα κριτηρια επιλεξιμοτητας.

Στοχοι της Δρασης

Οι συμπράξεις συνεργασίας αποσκοπούν:

 • στην ενίσχυση της ποιότητας της εργασίας, των δραστηριοτήτων και των πρακτικών των συμμετεχόντων οργανισμών και ιδρυμάτων, με άνοιγμα σε νέους φορείς, που κατά κανόνα δεν περιλαμβάνονται σε έναν τομέα·
 • στην οικοδόμηση ικανότητας των οργανισμών ώστε να εργάζονται σε διακρατικό και διατομεακό επίπεδο·
 • στην εκπλήρωση κοινών αναγκών και προτεραιοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού·
 • στη διευκόλυνση του μετασχηματισμού και της αλλαγής (σε επίπεδο ατόμου, οργανισμού ή τομέα) που οδηγεί σε βελτιώσεις και νέες προσεγγίσεις, κατ’ αναλογία προς το πλαίσιο κάθε οργανισμού.

Ποια κριτηρια πρεπει να πληρουνται για την υποβολη αιτησης για συπραξη συνεργασιας;

Για να είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση στο πλαίσιο του Erasmus+, οι προτάσεις σχεδίου για συμπράξεις συνεργασίας πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

Κριτηρια επιλεξιμοτητας

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αιτών/συντονιστής μπορεί να είναι κάθε συμμετέχων οργανισμός που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα. Ο οργανισμός αυτός υποβάλλει την αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο.

Για να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες οργανισμοί πρέπει να είναι νόμιμα εγκατεστημένοι τουλάχιστον 2 έτη πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. 

Για συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας που υποβάλλονται από ευρωπαϊκές ΜΚΟ και τελούν υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA), ο αιτών συντονιστής πρέπει να είναι ευρωπαϊκή ΜΚΟ1 που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Τι είδους οργανισμοί είναι επιλέξιμοι για να συμμετέχουν στο σχέδιο;

Στις συμπράξεις συνεργασίας μπορεί να συμμετέχει κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός νόμιμα εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα (βλ. ενότητα «Επιλέξιμες Χώρες» στο μέρος Α του παρόντος οδηγού)2 .

Εξαίρεση: οι οργανισμοί από τη Λευκορωσία (περιφέρεια 2) και τη Ρωσική Ομοσπονδία (περιφέρεια 4) δεν είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή σε αυτή τη δράση.

Οργανισμοί που είναι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν είτε ως συντονιστές του σχεδίου είτε ως εταίροι.

Οι οργανισμοί από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα δεν μπορούν να συμμετέχουν ως συντονιστές του σχεδίου.

Ανεξάρτητα από τον τομέα τον οποίο έχει ως αντικείμενο το σχέδιο, οι συμπράξεις συνεργασίας είναι ανοικτές σε κάθε είδους οργανισμό που είναι ενεργός σε οποιονδήποτε τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας, του αθλητισμού ή σε άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς, καθώς και σε οργανισμούς που υλοποιούν διατομεακές δραστηριότητες σε διάφορους τομείς (π.χ. τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, κέντρα αναγνώρισης και επικύρωσης, εμπορικά επιμελητήρια, συνδικαλιστικές οργανώσεις, κέντρα προσανατολισμού, πολιτιστικές και αθλητικές οργανώσεις).

Ανάλογα με την προτεραιότητα και τους στόχους του σχεδίου, οι συμπράξεις συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τους πλέον κατάλληλους και διαφορετικούς εταίρους ώστε να αξιοποιούνται οι διαφορετικές εμπειρίες τους, τα προφίλ και η εξειδικευμένη εμπειρογνωσία τους και να επιτυγχάνονται συναφή και υψηλού επιπέδου αποτελέσματα του σχεδίου.

Συμμετοχή συνεργαζόμενων οργανισμών-εταίρων

Εκτός από τους οργανισμούς που συμμετέχουν επίσημα στο σχέδιο (ο συντονιστής και οι οργανισμοί-εταίροι), στις συμπράξεις συνεργασίας μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι εταίροι από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα οι οποίοι συμβάλλουν στην υλοποίηση συγκεκριμένων καθηκόντων/δραστηριοτήτων του σχεδίου ή υποστηρίζουν την προώθηση και τη βιωσιμότητά του.

Στο πλαίσιο ενός σχεδίου Erasmus+, οι εν λόγω εταίροι ονομάζονται «συνεργαζόμενοι εταίροι». Όσον αφορά τις πτυχές της επιλεξιμότητας και της συμβατικής διαχείρισης, δεν λογίζονται ως εταίροι του σχεδίου και δεν λαμβάνουν από το πρόγραμμα κανενός είδους χρηματοδότηση ως μέρος του σχεδίου. Ωστόσο, προκειμένου να γίνει κατανοητός ο ρόλος τους εντός της σύμπραξης και να δοθεί μια συνολική εικόνα της πρότασης, η συμμετοχή τους στο σχέδιο και στις διαφορετικές δραστηριότητες πρέπει να περιγράφεται σαφώς.

Αριθμός και προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών

Οι συμπράξεις συνεργασίας είναι διακρατικά σχέδια στα οποία πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις οργανισμοί από τρία διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών σε μια σύμπραξη.

Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να προσδιορίζονται κατά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.

Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στους εθνικούς οργανισμούς στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της νεολαίας, ο ίδιος οργανισμός (ένας OID) δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από 10 αιτήσεις συνολικά ανά προθεσμία, είτε ως αιτών είτε ως εταίρος3 .

Κατά κανόνα, οι συμπράξεις συνεργασίας στοχεύουν στην ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ οργανισμών που είναι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Ωστόσο, οργανισμοί από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν ως εταίροι (όχι ως αιτούντες), εάν η συμμετοχή τους αποφέρει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στο σχέδιο και εφόσον πληρούται η ελάχιστη συμμετοχή τριών οργανισμών από τρία διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Στοχευόμενες προτεραιότητες

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη για χρηματοδότηση, οι συμπράξεις συνεργασίας πρέπει να στοχεύουν:

 • είτε σε μία τουλάχιστον οριζόντια προτεραιότητα

και/ή

 • σε μία τουλάχιστον συγκεκριμένη προτεραιότητα σχετική με τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού που επηρεάζεται περισσότερο.

Για τα σχέδια στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, τα οποία διαχειρίζονται οι Εθνικοί Οργανισμοί του Erasmus+ υπό έμμεση διαχείριση, οι Εθνικοί Οργανισμοί μπορούν, μεταξύ αυτών των προτεραιοτήτων, να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη εκείνους που έχουν ιδιαίτερη σημασία στο εθνικό τους πλαίσιο (αποκαλούμενες «ευρωπαϊκές προτεραιότητες στο εθνικό πλαίσιο»).

Οι Εθνικοί Οργανισμοί οφείλουν να ενημερώνουν δεόντως τους πιθανούς αιτούντες μέσω των επίσημων ιστοτόπων τους.

Τα σχέδια στον τομέα του αθλητισμού μπορούν να στοχεύουν σε μία μόνο προτεραιότητα (οριζόντια ή συγκεκριμένη). 

Τόπος των δραστηριοτήτων

Όλες οι δραστηριότητες της σύμπραξης συνεργασίας πρέπει να πραγματοποιούνται στις χώρες των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο, είτε ως πλήρεις εταίροι είτε ως συνεργαζόμενοι εταίροι.

Επιπλέον, εάν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση σχετικά με τους στόχους ή την υλοποίηση του σχεδίου:

 • οι δραστηριότητες μπορούν, επίσης, να πραγματοποιούνται στην έδρα ενός θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης4 , ακόμα και αν στο σχέδιο δεν υπάρχουν συμμετέχοντες οργανισμοί από τη χώρα στην οποία βρίσκεται αυτό το θεσμικό όργανο·
 • οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την ανταλλαγή και την προώθηση των αποτελεσμάτων μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται σε σχετικές θεματικές διακρατικές εκδηλώσεις/διασκέψεις στα κράτη μέλη της ΕΕ, σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα ή σε τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Διάρκεια του σχεδίου

Από 12 έως 36 μήνες.

Η διάρκεια πρέπει να επιλέγεται στο στάδιο της υποβολής αίτησης με βάση τους στόχους του σχεδίου και το είδος των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται σε βάθος χρόνου.

Η διάρκεια μιας σύμπραξης συνεργασίας μπορεί να παραταθεί, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του δικαιούχου και με τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού ή του Εκτελεστικού Οργανισμού (υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες). Στην περίπτωση αυτή το συνολικό ποσό της επιχορήγησης δεν αλλάζει.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Για συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας που υποβάλλονται από οποιονδήποτε οργανισμό ενεργό στους εν λόγω τομείς, με εξαίρεση τις ευρωπαϊκές ΜΚΟ:

 • Στον Εθνικό Οργανισμό της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.

Για συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας που υποβάλλονται από ευρωπαϊκές ΜΚΟ5 :

 • Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA), μέσω της Πύλης «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP)
  • Ευρωπαϊκές ΜΚΟ — Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-2024-PCOOP-ENGO
   • Κατηγορία 1: ERASMUS-EDU-2024-PCOOP-ENGO
   • Κατηγορία 2: ERASMUS-YOUTH-2024-PCOOP-ENGO

Για συμπράξεις στον τομέα του αθλητισμού:

 • Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) που εδρεύει στις Βρυξέλλες.
  •  Αθλητισμός – Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-SPORT-2024-SCP

Σε όλες τις περιπτώσεις, η ίδια κοινοπραξία εταίρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση και σε έναν μόνο Οργανισμό ανά προθεσμία υποβολής6 .

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Για συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας που υποβάλλονται από οποιονδήποτε οργανισμό ενεργό στους εν λόγω τομείς, με εξαίρεση τις ευρωπαϊκές ΜΚΟ:

 • οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως τις 5 Μαρτίου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που πρόκειται να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Για συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας που υποβάλλονται από οποιονδήποτε οργανισμό ενεργό στον εν λόγω τομέα, με εξαίρεση τις ευρωπαϊκές ΜΚΟ:

 • Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως την 1η Οκτωβρίου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που πρόκειται να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Αυγούστου του επόμενου έτους.

Πιθανή πρόσθετη προθεσμία:

Οι Εθνικοί Οργανισμοί στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μπορούν να οργανώνουν δεύτερο γύρο αιτήσεων στον οποίο ισχύουν επίσης οι κανόνες που ορίζονται στον παρόντα οδηγό. Οι Εθνικοί Οργανισμοί ανακοινώνουν αυτή τη δυνατότητα μέσω του ιστοτόπου τους.

Αν διοργανωθεί δεύτερος γύρος, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης έως την 1η Οκτωβρίου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που πρόκειται να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Αυγούστου του επόμενου έτους.

Για συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας που υποβάλλονται από ευρωπαϊκές ΜΚΟ:

 • Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως τις 5 Μαρτίου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).

Για συμπράξεις στον τομέα του αθλητισμού:

 • Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης έως τις 5 Μαρτίου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).

Οι αιτούντες οργανισμοί θα αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Οργανωση σχεδιου

Τα σχέδια συμπράξεων συνεργασίας περιλαμβάνουν τέσσερα στάδια, τα οποία μάλιστα ξεκινούν πριν από την επιλογή της πρότασης σχεδίου για χρηματοδότηση: τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί και οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες θα πρέπει να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο σε κάθε ένα από τα παραπάνω στάδια, βελτιώνοντας, έτσι, τη μαθησιακή εμπειρία τους.

 • Σχεδιασμός (καθορισμός των αναγκών, των στόχων, των αποτελεσμάτων του σχεδίου και των μαθησιακών αποτελεσμάτων, των μορφών των δραστηριοτήτων, του χρονοδιαγράμματος κ.λπ.).
 • Προετοιμασία (προσδιορισμός των δραστηριοτήτων, κατάρτιση του προγράμματος εργασίας, πρακτικές ρυθμίσεις, επιβεβαίωση της ομάδας ή των ομάδων στόχος των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων, κατάρτιση συμφωνιών με τους εταίρους κ.λπ.).
 • Υλοποίηση των δραστηριοτήτων.
 • Παρακολούθηση (αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και του αντικτύπου τους σε διάφορα επίπεδα, ανταλλαγή και χρήση των αποτελεσμάτων του σχεδίου).

Οι συμπράξεις συνεργασίας μπορεί να περιλαμβάνουν την οργάνωση διακρατικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, διδασκαλίας και κατάρτισης ατόμων και ομάδων, εφόσον προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου. Η μορφή, ο σκοπός, το είδος και ο αριθμός των συμμετεχόντων στις προτεινόμενες δραστηριότητες περιγράφονται και αιτιολογούνται ως μέρος της αίτησης σχεδίου.

Οριζόντιες πτυχές που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τον σχεδιασμό του σχεδίου σας:

Πέραν από τη συμμόρφωση με τα τυπικά κριτήρια και τη θέσπιση ενός βιώσιμου καθεστώτος συνεργασίας με όλους τους εταίρους του σχεδίου, τα παρακάτω στοιχεία μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση του αντικτύπου και της ποιότητας της υλοποίησης των συνεργειών συνεργασίας σε καθεμία από τις φάσεις του σχεδίου. Οι αιτούντες ενθαρρύνονται να λαμβάνουν υπόψη τις εν λόγω ευκαιρίες και διαστάσεις κατά τον σχεδιασμό σχεδίων συμπράξεων συνεργασίας. 

Ένταξη και πολυμορφία

Το πρόγραμμα Erasmus+ έχει ως στόχο την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της πρόσβασης, της ένταξης και της δικαιοσύνης σε όλες τις δράσεις του. Για την υλοποίηση των ανωτέρω αρχών, έχει θεσπιστεί μια στρατηγική ένταξης και πολυμορφίας7 με στόχο τη στήριξη μιας καλύτερης προσέγγισης συμμετεχόντων από διαφορετικά υπόβαθρα, ιδίως αυτών που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες και συναντούν εμπόδια στη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά σχέδια. Οι συμπράξεις συνεργασίας είναι ιδιαίτερα κατάλληλες να ασχοληθούν με την ένταξη και την πολυμορφία ως αντικείμενο του σχεδίου, αναπτύσσοντας περαιτέρω πρακτικές και μεθόδους χωρίς αποκλεισμούς και με ευαισθησία στην πολυμορφία, σύμφωνα με την αντίστοιχη πολιτική προτεραιότητα της δράσης. Επίσης, ανεξάρτητα από τη θεματική των σχεδίων τους, οι οργανισμοί θα πρέπει να σχεδιάζουν δραστηριότητες προσβάσιμες και χωρίς αποκλεισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες και εντάσσοντάς τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Τα σχέδια θα πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και θα πρέπει να ενσωματώνουν πράσινες πρακτικές σε όλες τις πτυχές τους. Οι οργανισμοί και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ακολουθούν μια φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση κατά τον σχεδιασμό του σχεδίου, γεγονός που θα ενθαρρύνει όλους τους συμμετέχοντες στο σχέδιο να συζητούν και να μαθαίνουν για περιβαλλοντικά ζητήματα, να προβληματίζονται σχετικά με το τι μπορεί να γίνει σε κάθε επίπεδο και θα βοηθήσει οργανισμούς και συμμετέχοντες να βρουν εναλλακτικούς, πιο οικολογικούς τρόπους υλοποίησης των δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο του σχεδίου.

Ψηφιακή διάσταση

Η εικονική συνεργασία και ο πειραματισμός με εικονικές και μικτές ευκαιρίες μάθησης αποτελούν βασικούς παράγοντες μιας επιτυχημένης σύμπραξης συνεργασίας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο σχεδίων στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, ενθαρρύνεται θερμά η χρήση της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Σχολικής Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένου του eTwinning) ή της πλατφόρμας για την εκπαίδευση ενηλίκων EPALE για συνεργασία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις δραστηριότητες του σχεδίου. Στο πλαίσιο σχεδίων στον τομέα της νεολαίας, ενθαρρύνεται θερμά η χρήση της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας και της Πλατφόρμας της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία.

Συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο και στα κοινά

Το πρόγραμμα στηρίζει τη συμμετοχή και την ενεργό ανάμιξη σε όλες τις δράσεις του. Τα σχέδια συμπράξεων συνεργασίας θα πρέπει να προσφέρουν ευκαιρίες για τη συμμετοχή των πολιτών στον δημοκρατικό βίο, καθώς και για την κοινωνική συμμετοχή και τη συμμετοχή στα κοινά. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην κατανόησή του, ιδίως όσον αφορά τις κοινές αξίες της ΕΕ, τις αρχές της ενότητας και της πολυμορφίας, καθώς και την πολιτιστική ταυτότητα και την πολιτισμική συνείδηση της ΕΕ, την κοινωνική και ιστορική κληρονομιά της.

Κριτηρια χορηγησης

Συνάφεια (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

Ο βαθμός στον οποίο:

 • η πρόταση παρουσιάζει συνάφεια προς τους στόχους και τις προτεραιότητες της δράσης. Επιπλέον, μια πρόταση κρίνεται ιδιαιτέρως συναφής εφόσον:
  • εξετάζει την προτεραιότητα «ένταξη και πολυμορφία»·
  • στην περίπτωση σχεδίων που τελούν υπό τη διαχείριση των Εθνικών Οργανισμών του Erasmus+: ανταποκρίνεται σε μία ή περισσότερες «ευρωπαϊκές προτεραιότητες στο εθνικό πλαίσιο», όπως ανακοινώνονται από τον Εθνικό Οργανισμό·
  • στην περίπτωση σχεδίων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας που υποβάλλονται από ευρωπαϊκές ΜΚΟ στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού: ο βαθμός στον οποίο ο αιτών ασκεί δραστηριότητες που στηρίζουν την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ σε έναν από τους τομείς αυτούς·
 • η πρόταση αφορά τον σεβασμό και την προώθηση των κοινών αξιών της ΕΕ, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων.
 • το προφίλ, η πείρα, οι δραστηριότητες των αιτούντων οργανισμών είναι συναφή με το αντικείμενο της αίτησης·
 • η πρόταση βασίζεται σε ουσιαστική και επαρκή ανάλυση των αναγκών·
 • η πρόταση είναι κατάλληλη για τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ διαφορετικών τομέων της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού ή ενδεχομένως επιφέρει ιδιαίτερα έντονο αντίκτυπο σε έναν ή περισσότερους από αυτούς τους τομείς·
 • η πρόταση είναι καινοτόμος·
 • η πρόταση είναι συμπληρωματική προς άλλες πρωτοβουλίες που έχουν ήδη υλοποιηθεί από τους συμμετέχοντες οργανισμούς·
 • η πρόταση επιφέρει προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ μέσω των αποτελεσμάτων της, τα οποία δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν στο πλαίσιο δράσεων που υλοποιούνται από μία μόνον χώρα.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

Ο βαθμός στον οποίο:

 • οι στόχοι του σχεδίου είναι σαφώς καθορισμένοι, ρεαλιστικοί και ανταποκρίνονται σε ανάγκες και στόχους των συμμετεχόντων οργανισμών, καθώς και σε ανάγκες των ομάδων-στόχων τους·
 • η προτεινόμενη μεθοδολογία είναι σαφής, κατάλληλη και εφικτή:
  • το πρόγραμμα εργασίας του σχεδίου είναι σαφές, πλήρες και αποτελεσματικό, και περιλαμβάνει κατάλληλες φάσεις προετοιμασίας, υλοποίησης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου·
  • το σχέδιο είναι αποδοτικό από πλευράς κόστους και διαθέτει επαρκείς πόρους σε κάθε δραστηριότητα·
  • το σχέδιο προτείνει κατάλληλα μέτρα ποιοτικού ελέγχου, παρακολούθησης και αξιολόγησης, ώστε να διασφαλίζεται η ποιοτική, έγκαιρη και εντός προϋπολογισμού υλοποίηση του σχεδίου·
 • οι δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο προσβάσιμο και χωρίς αποκλεισμούς και είναι ανοικτές σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες·
 • το σχέδιο ενσωματώνει τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων μάθησης για τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων με φυσική παρουσία και για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών-εταίρων.
  • Εάν οι διαδικτυακές πλατφόρμες του Erasmus+ είναι διαθέσιμες στον/στους τομέα/-είς των συμμετεχόντων οργανισμών: ο βαθμός στον οποίο το σχέδιο αξιοποιεί τις διαδικτυακές πλατφόρμες του Erasmus+ (Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου του eTwinning, EPALE, Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας, Πλατφόρμα Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία) ως εργαλεία για την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του σχεδίου.
 • Τα σχέδια σχεδιάζονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ενσωματώνουν πράσινες πρακτικές στις διάφορες φάσεις του σχεδίου.

Αν το σχέδιο προβλέπει δραστηριότητες κατάρτισης, διδασκαλίας ή μάθησης:

 • ο βαθμός στον οποίο οι συγκεκριμένες δραστηριότητες είναι κατάλληλες για τους στόχους του σχεδίου και περιλαμβάνουν το κατάλληλο προφίλ και τον κατάλληλο αριθμό συμμετεχόντων·
 • η ποιότητα των πρακτικών ρυθμίσεων, της διαχείρισης και των μέσων υποστήριξης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης·
 • η ποιότητα των ρυθμίσεων αναγνώρισης και επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά εργαλεία και τις αρχές για τη διαφάνεια και την αναγνώριση.

Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας (μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

Ο βαθμός στον οποίο:

 • το σχέδιο περιλαμβάνει κατάλληλο συνδυασμό συμμετεχόντων οργανισμών ως προς το προφίλ, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων, την πείρα που έχουν αποκομίσει στο παρελθόν στο πρόγραμμα και την εμπειρογνωσία τους για την επιτυχή εκπλήρωση όλων των στόχων του σχεδίου·
 • το σχέδιο περιλαμβάνει νεοεισερχόμενους και λιγότερο έμπειρους οργανισμούς στη δράση·
 • η προτεινόμενη κατανομή καθηκόντων επιδεικνύει τη δέσμευση και την ενεργό συμβολή όλων των συμμετεχόντων οργανισμών·
 • η πρόταση περιλαμβάνει αποτελεσματικούς μηχανισμούς συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, καθώς και μεταξύ αυτών των οργανισμών και άλλων ενδιαφερομένων·
 • κατά περίπτωση, ο βαθμός στον οποίο η συμμετοχή ενός οργανισμού από τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα προσδίδει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στο σχέδιο (σε περίπτωση που δεν πληρούται η εν λόγω προϋπόθεση, ο συμμετέχων οργανισμός από τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα θα εξαιρείται από την πρόταση του σχεδίου στο στάδιο της αξιολόγησης).

Αντίκτυπος (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

Ο βαθμός στον οποίο:

 • η πρόταση σχεδίου περιλαμβάνει συγκεκριμένα και λογικά βήματα για την ένταξη των αποτελεσμάτων του σχεδίου στις συνήθεις εργασίες των συμμετεχόντων οργανισμών·
 • το σχέδιο έχει τη δυνατότητα να επιφέρει θετικό αντίκτυπο στους συμμετέχοντές του και στους συμμετέχοντες οργανισμούς, καθώς και στις ευρύτερες κοινότητές τους·
 • τα αναμενόμενα αποτελέσματα του σχεδίου έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν, πριν και μετά τον κύκλο ζωής του σχεδίου, εκτός των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο·
 • η πρόταση σχεδίου περιλαμβάνει συγκεκριμένα και αποτελεσματικά βήματα για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου εντός των συμμετεχόντων οργανισμών, τη διάδοση των αποτελεσμάτων σε άλλους οργανισμούς και στο κοινό, και τη δημόσια αναγνώριση της χρηματοδότησης του σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση·
  • κατά περίπτωση, ο βαθμός στον οποίο η πρόταση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον το υλικό, τα έγγραφα και τα μέσα επικοινωνίας που παράγονται, διατίθενται δωρεάν και προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών, χωρίς δυσανάλογους περιορισμούς·
 • η πρόταση σχεδίου περιλαμβάνει συγκεκριμένα και αποτελεσματικά βήματα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του σχεδίου, της ικανότητάς του να συνεχίζει να έχει αντίκτυπο και να παράγει αποτελέσματα και μετά την πλήρη απορρόφηση της επιχορήγησης της ΕΕ.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 70 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το ήμισυ της μέγιστης βαθμολογίας σε καθεμία από τις κατηγορίες των κριτηρίων χορήγησης που αναφέρονται παραπάνω (δηλαδή τουλάχιστον 13 βαθμούς8 στις κατηγορίες «Συνάφεια του σχεδίου» και «Αντίκτυπος», 15 βαθμούς στην κατηγορία «Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου» και 10 βαθμούς στην κατηγορία «Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας»).

Σε περιπτώσεις όπου δύο ή περισσότερες αιτήσεις έχουν λάβει την ίδια συνολική βαθμολογία (περιπτώσεις ex aequo), θα δοθεί προτεραιότητα στην υψηλότερη βαθμολογία για το κριτήριο «Συνάφεια του σχεδίου» και στη συνέχεια για το κριτήριο «Αντίκτυπος».

Ποιοι ειναι οι κανονες χρηματοδοτησης;

Το προτεινόμενο μοντέλο επιχορήγησης συνίσταται σε έναν κατάλογο τριών ενιαίων κατ’ αποκοπήν ποσών που αντιστοιχούν στο συνολικό ποσό της επιχορήγησης για το σχέδιο: 120 000 EUR, 250 000 EUR και 400 000 EUR. Οι αιτούντες θα επιλέξουν μεταξύ των τριών προκαθορισμένων ποσών αναλόγως των δραστηριοτήτων που επιθυμούν να αναλάβουν και των αποτελεσμάτων που επιθυμούν να επιτύχουν.

Κατά τον σχεδιασμό των σχεδίων τους, οι αιτούντες οργανισμοί —μαζί με τους εταίρους του σχεδίου— θα πρέπει να επιλέξουν το ενιαίο κατ’ αποκοπήν ποσό που θα είναι καταλληλότερο για την κάλυψη των δαπανών των σχεδίων τους με βάση τις ανάγκες και τους στόχους τους. Εάν το σχέδιο επιλεγεί για χρηματοδότηση, το αιτούμενο κατ’ αποκοπήν ποσό μετατρέπεται στο συνολικό ποσό της επιχορήγησης.

Οι προτάσεις πρέπει να περιγράφουν τις δραστηριότητες που δεσμεύονται να υλοποιήσουν οι αιτούντες με το κατ’ αποκοπήν ποσό που ζητείται και πρέπει να πληρούν τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.

Η επιλογή του κατ’ αποκοπήν ποσού που θα ζητηθεί θα πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση του ίδιου του αιτούντος για το συνολικό κόστος του σχεδίου. Με βάση την εν λόγω εκτίμηση, οι αιτούντες πρέπει να επιλέξουν το ενιαίο κατ’ αποκοπήν ποσό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποδοτική χρήση των κονδυλίων και την τήρηση της αρχής της συγχρηματοδότησης (δηλαδή οι προϋπολογισμοί των σχεδίων αναμένεται να συμπληρωθούν με άλλες πηγές χρηματοδότησης και, ως εκ τούτου, το αναμενόμενο συνολικό κόστος του σχεδίου είναι υψηλότερο από το καθορισμένο κατ’ αποκοπήν ποσό που ζητείται).

Σε περίπτωση αμφιβολιών μεταξύ δύο ποσών, οι αιτούντες μπορούν: α) να μειώσουν το κόστος του σχεδίου τους, για παράδειγμα με την εξεύρεση οικονομικά αποδοτικότερων τρόπων για την επίτευξη παρόμοιων αποτελεσμάτων ή με την προσαρμογή του αριθμού/κλίμακας των δραστηριοτήτων του σχεδίου στον προϋπολογισμό· β) να αυξήσουν την κλίμακα του σχεδίου τους, για παράδειγμα με στόχο την προσέγγιση περισσότερων συμμετεχόντων με τις δραστηριότητές τους, την αύξηση του αριθμού των δραστηριοτήτων ή την παραγωγή πρόσθετων αποτελεσμάτων του σχεδίου.

Η επάρκεια του αριθμού, του πεδίου και της πολυπλοκότητας των προτεινόμενων δραστηριοτήτων του σχεδίου σε σχέση με το αιτούμενο ποσό, καθώς και η συνάφειά τους με τους στόχους του σχεδίου, θα αποτελέσουν σημαντικά στοιχεία της αξιολόγησης της ποιότητας, σύμφωνα με τα κριτήρια χορήγησης που περιγράφονται ανωτέρω.

Απαιτήσεις

Η περιγραφή του σχεδίου περιλαμβάνει λεπτομερή μεθοδολογία του σχεδίου με σαφή κατανομή καθηκόντων και χρηματοδοτικές ρυθμίσεις μεταξύ των εταίρων, λεπτομερές χρονοδιάγραμμα με τα κύρια παραδοτέα/αποτελέσματα, το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς και τα εργαλεία που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για τη διασφάλιση της έγκαιρης υλοποίησης των δραστηριοτήτων του σχεδίου.

Στη μεθοδολογία του σχεδίου παρουσιάζεται η ανάλυση που οδηγεί στον προσδιορισμό των αναγκών, ο καθορισμός στόχων, το σύστημα που εφαρμόζεται για την παρακολούθηση του σχεδίου, μηχανισμός διασφάλισης της ποιότητας και στρατηγική αξιολόγησης. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αξιολόγησης, οι αιτούντες πρέπει να προσδιορίσουν ένα σύνολο ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών που θα καθιστούν δυνατή την αξιολόγηση της συμβολής των παραδοτέων/αποτελεσμάτων στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου.

Η περιγραφή του σχεδίου κάνει διάκριση μεταξύ της διαχείρισης του σχεδίου και της δέσμης εργασιών για την υλοποίηση. Οι αιτούντες πρέπει να χωρίσουν τις δραστηριότητες του σχεδίου σε «δέσμες εργασιών».

Ως δέσμη εργασιών ορίζεται ένα σύνολο δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην επίτευξη κοινών ειδικών στόχων.

Η σύνδεση με ειδικούς στόχους και παραδοτέα περιγράφεται με σαφήνεια για κάθε δέσμη εργασιών. Συνιστάται στους αιτούντες να χωρίζουν τα σχέδιά τους σε 5 δέσμες εργασιών κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένης της δέσμης για τη διαχείριση του σχεδίου. Η δέσμη εργασιών διαχείρισης σχεδίου προορίζεται να καλύψει τις οριζόντιες δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του σχεδίου, όπως η παρακολούθηση, ο συντονισμός, η επικοινωνία, η αξιολόγηση και η διαχείριση κινδύνου. Για σχέδια με ειδική δέσμη εργασιών διαχείριση σχεδίου, το τμήμα του κατ’ αποκοπήν ποσού που διατίθεται για την εν λόγω δέσμη εργασιών ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο 20 % του συνόλου.

Η αξιολόγηση των εν λόγω απαιτήσεων ακολουθεί την αρχή της αναλογικότητας: όσο υψηλότερο είναι το ζητούμενο ποσό, τόσο περισσότερο θα αναμένεται ότι η μεθοδολογία του έργου θα είναι ακριβής και ολοκληρωμένη.

Η υπεργολαβία υπηρεσιών επιτρέπεται εφόσον δεν καλύπτει βασικές δραστηριότητες από τις οποίες εξαρτάται άμεσα η επίτευξη των στόχων της δράσης. Στις περιπτώσεις αυτές, τα καθήκοντα που ανατίθενται με υπεργολαβία πρέπει να προσδιορίζονται και να περιγράφονται με σαφήνεια στην αίτηση.

Καταβολή της επιχορήγησης

Προϋπόθεση για την καταβολή ολόκληρου του ποσού της επιχορήγησης είναι η ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας που περιγράφονται στην αίτηση. Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες δραστηριότητες δεν έχουν ολοκληρωθεί, έχουν ολοκληρωθεί εν μέρει ή έχουν αξιολογηθεί ως μη ικανοποιητικές κατά την αξιολόγηση της ποιότητας, μπορούν να εφαρμοστούν οι κατάλληλες μειώσεις του ποσού της επιχορήγησης κατά το στάδιο της τελικής έκθεσης σε περίπτωση ανεπαρκούς, μερικής ή καθυστερημένης υλοποίησης με τη μη αποδοχή μεμονωμένων δεσμών εργασιών ή δραστηριοτήτων ή με τη μείωση του συνολικού ποσού κατά ένα ενιαίο ποσοστό.

Η αξιολόγηση της τελικής έκθεσης βασίζεται στις λεπτομερείς περιγραφές κάθε δραστηριότητας που υλοποιήθηκε, σε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που δείχνουν το επίπεδο επίτευξης των στόχων του σχεδίου που αναφέρονται στην αίτηση, στην ποιότητα των αποτελεσμάτων του σχεδίου που αναφορτώνονται στην πλατφόρμα αποτελεσμάτων σχεδίων Erasmus+ και στην αυτοαξιολόγηση των οργανισμών-εταίρων.

 • 1

  Για τους σκοπούς του παρόντος προγράμματος, πρόκειται για ΜΚΟ που λειτουργούν μέσω επίσημα αναγνωρισμένης δομής η οποία αποτελείται, αφενός, από ευρωπαϊκό φορέα/γραμματεία που έχει εγκατασταθεί νόμιμα για τουλάχιστον ένα έτος σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα και, αφετέρου, από εθνικές οργανώσεις/παραρτήματα σε τουλάχιστον εννέα κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

  Αυτές οι εθνικές οργανώσεις / παραρτήματα πρέπει να: 

  · έχουν αποδεδειγμένη έννομη σχέση με τον ευρωπαϊκό φορέα/γραμματεία· 

  · δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης ή της νεολαίας·

  Ως εκ τούτου, μια ευρωπαϊκή ΜΚΟ πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον εννέα οντότητες (τον ευρωπαϊκό φορέα/γραμματεία + οκτώ εθνικές οργανώσεις/παραρτήματα) που είναι εγκατεστημένες σε εννέα διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. ↩ back

 • 2

  Κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα το οποίο επιθυμεί να συμμετάσχει σε σύμπραξη συνεργασίας πρέπει να διαθέτει έγκυρο Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE). Τα συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν ECHE, αλλά οφείλουν να ενστερνίζονται τις αρχές του.

  Για τους σκοπούς της παρούσας δράσης, οι άτυπες ομάδες νέων δεν λογίζονται ως οργανισμοί και επομένως δεν είναι επιλέξιμες για συμμετοχή (ούτε ως αιτούντες ούτε ως εταίροι). ↩ back

 • 3 Το ανώτατο αυτό όριο λαμβάνει υπόψη όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται αθροιστικά για όλους αυτούς τους τομείς. ↩ back
 • 4 Έδρες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι Βρυξέλλες, η Φρανκφούρτη, το Λουξεμβούργο, το Στρασβούργο και η Χάγη. ↩ back
 • 5 Ο ορισμός του τι θεωρείται ευρωπαϊκή ΜΚΟ για τους σκοπούς του προγράμματος Erasmus+ παρατίθεται στο «Μέρος Δ – Γλωσσάριο όρων» του παρόντος οδηγού. ↩ back
 • 6 Αυτό περιλαμβάνει τόσο τους Εθνικούς Οργανισμούς Erasmus+ όσο και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA), που έχει την έδρα του στις Βρυξέλλες. ↩ back
 • 7 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/document/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity-strategy. ↩ back
 • 8 Λόγω του ότι δεν χρησιμοποιούνται δεκαδικά ψηφία κατά την αξιολόγηση της δράσης αυτής, η ελάχιστη βαθμολογία για τα κριτήρια αυτά στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στους 13 βαθμούς. ↩ back