Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Αναπτυξη ικανοτητων στον τομεα του Αθλητισμου

Τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων είναι διεθνή σχέδια συνεργασίας τα οποία βασίζονται σε πολυμερείς συμπράξεις μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού στο πρόγραμμα και τρίτων χωρών που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα στην περιφέρεια 1 (Δυτικά Βαλκάνια) και στην περιφέρεια 2 (Ανατολική Γειτονία). Στόχος τους είναι να στηρίξουν αθλητικές δραστηριότητες και πολιτικές σε τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα ως μέσο προώθησης αξιών, καθώς και ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης των ατόμων και τη δημιουργία συνεκτικότερων κοινοτήτων.

Στοχοι της δρασης

Η δράση θα αποσκοπεί:

 • να αυξήσει την ικανότητα των αθλητικών οργανώσεων σε επίπεδο βάσης,
 • να ενθαρρύνει την άθληση και τη σωματική άσκηση σε τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα,
 • να προωθήσει την κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού,
 • να προωθήσει θετικές αξίες μέσω του αθλητισμού (όπως το δίκαιο παιχνίδι, η ανεκτικότητα, το ομαδικό πνεύμα),
 • στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ διαφόρων περιφερειών του πλανήτη μέσω κοινών πρωτοβουλιών.

Θεματικοι τομεις / ειδικοι στοχοι

Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται σε ορισμένους θεματικούς τομείς που καθορίζονται στο στάδιο προγραμματισμού. Παραδείγματα ιδιαίτερα συναφών τομέων είναι:

 • προαγωγή των κοινών αξιών, της μη διακριτικής μεταχείρισης και της ισότητας των φύλων μέσω του αθλητισμού,
 • ανάπτυξη των δεξιοτήτων (μέσω του αθλητισμού) που απαιτούνται για τη βελτίωση της κοινωνικής συμμετοχής των μειονεκτουσών ομάδων (π.χ. ανεξαρτησία, ηγεσία κ.λπ.),
 • ένταξη των μεταναστών,
 • συμφιλίωση μετά το πέρας των συγκρούσεων.

Δραστηριοτητες

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες πρέπει να συνδέονται άμεσα με τους γενικούς και ειδικούς στόχους της δράσης, δηλ. πρέπει να καλύπτουν έναν ή περισσότερους από τους θεματικούς τομείς που παρατίθενται παραπάνω και πρέπει να παρουσιάζονται αναλυτικά σε μια περιγραφή σχεδίου που καλύπτει ολόκληρη την περιόδου υλοποίησης. Τέλος, στο πλαίσιο αυτής της διεθνούς δράσης, οι δραστηριότητες του σχεδίου πρέπει να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση των ικανοτήτων των αθλητικών οργανώσεων κυρίως στις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από την περιφέρεια 1 ή την περιφέρεια 2.

Τα χρηματοδοτούμενα σχέδια θα μπορούν να περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων συνεργασίας, ανταλλαγής, επικοινωνίας, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα:

 • Δημιουργία και ανάπτυξη δικτύων μεταξύ οργανισμών/χωρών/περιφερειών,
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών/ιδεών,
 • Υλοποίηση κοινών αθλητικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών παράλληλων εκδηλώσεων,
 • Δρομολόγηση, δοκιμή, ανταλλαγή και εφαρμογή νέων μορφών μεθόδων, εργαλείων, πρακτικών και υλικού μη τυπικής μάθησης μέσω της πρακτικής κατάρτισης και της κινητικότητας του αθλητικού προσωπικού,
 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα διακρίσεων σε βάρος μειονεκτουσών ομάδων στον αθλητισμό,
 • Στήριξη της οικοδόμησης μιας δραστήριας και ενεργού κοινωνίας των πολιτών.

Οργανωση σχεδιου

Ένα σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα του αθλητισμού αποτελείται από τέσσερα στάδια, τα οποία ξεκινούν ακόμη και πριν να επιλεγεί η πρόταση σχεδίου για χρηματοδότηση1 , π.χ. 1) προσδιορισμός και έναρξη του σχεδίου· 2) προετοιμασία, σχεδιασμός και προγραμματισμός του σχεδίου· 3) υλοποίηση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του σχεδίου· και 4) επανεξέταση και αξιολόγηση του αντικτύπου του σχεδίου.

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί και οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες θα πρέπει να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο σε καθένα από τα παραπάνω στάδια, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη μαθησιακή εμπειρία τους.

 • Εντοπισμός και έναρξη: εντοπισμός ενός προβλήματος, μιας ανάγκης ή μιας ευκαιρίας στα οποία μπορείτε να ανταποκριθείτε με την ιδέα σχεδίου σας στο πλαίσιο της πρόσκλησης· προσδιορισμός των βασικών δραστηριοτήτων και των κύριων αποτελεσμάτων που μπορούν να αναμένονται από το σχέδιο· χαρτογράφηση των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών και των δυνητικών εταίρων· διατύπωση του/των στόχου/-ων του σχεδίου· εξασφάλιση της εναρμόνισης του σχεδίου με τους στρατηγικούς στόχους των συμμετεχόντων οργανισμών· αρχικός προγραμματισμός για την εξασφάλιση της ομαλής έναρξης του σχεδίου και συγκέντρωση των πληροφοριών που απαιτούνται για τη συνέχιση στην επόμενη φάση κ.λπ.
 • Προετοιμασία, σχεδιασμός και προγραμματισμός· προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου και της κατάλληλης προσέγγισης· σαφής περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας, με εξασφάλιση συνέπειας μεταξύ των στόχων και των δραστηριοτήτων του σχεδίου· κατάρτιση χρονοδιαγράμματος για τα σχετικά καθήκοντα· εκτίμηση των αναγκαίων πόρων και ανάπτυξη των λεπτομερειών του σχεδίου, π.χ. αξιολόγηση των αναγκών· καθορισμός ορθών στόχων και δεικτών αντικτύπου (ειδικών, μετρήσιμων, εφικτών, συναφών και χρονικά περιορισμένων)· προσδιορισμός των αποτελεσμάτων του σχεδίου και των μαθησιακών αποτελεσμάτων· ανάπτυξη προγράμματος εργασίας, καθορισμός της μορφής των δραστηριοτήτων και προσδιορισμός του αναμενόμενου αντικτύπου και του εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού· κατάρτιση προγράμματος υλοποίησης του σχεδίου και ορθού και ρεαλιστικού σχεδίου επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών πτυχών της διακυβέρνησης, της παρακολούθησης, του ποιοτικού ελέγχου, της υποβολής αναφορών και της διάδοσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου· καθορισμός των πρακτικών ρυθμίσεων και επιβεβαίωση των ομάδων-στόχων των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων· σύναψη συμφωνιών με εταίρους και σύνταξη της πρότασης κ.λπ.
 • Υλοποίηση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων: υλοποίηση του σχεδίου σύμφωνα με τα σχέδια για την εκπλήρωση των απαιτήσεων υποβολής αναφορών και επικοινωνίας· παρακολούθηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων και αξιολόγηση των επιδόσεων του σχεδίου με βάση τα προγράμματα του σχεδίου· προσδιορισμός και λήψη διορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση παρεκκλίσεων από τα σχέδια και προβλημάτων και κινδύνων· εντοπισμός περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τα καθορισμένα πρότυπα ποιότητας και λήψη διορθωτικών μέτρων κ.λπ.
 • Επανεξέταση και αξιολόγηση του αντικτύπου: αξιολόγηση των επιδόσεων του σχεδίου με βάση τους στόχους και τα σχέδια υλοποίησης· αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και του αντικτύπου τους στους διάφορους τομείς, διάδοση και χρήση των αποτελεσμάτων των σχεδίων κ.λπ.

Οριζόντιες πτυχές που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τον σχεδιασμό του σχεδίου σας:

Πέραν από τη συμμόρφωση με τα τυπικά κριτήρια και τη θέσπιση ενός βιώσιμου καθεστώτος συνεργασίας με όλους τους εταίρους του σχεδίου, τα παρακάτω στοιχεία μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση του αντικτύπου και της ποιότητας της υλοποίησης των σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων σε καθεμία από τις φάσεις του σχεδίου. Οι αιτούντες ενθαρρύνονται να λαμβάνουν υπόψη τις εν λόγω ευκαιρίες και διαστάσεις κατά τον σχεδιασμό του σχεδίου τους. 

Ένταξη και πολυμορφία

Το πρόγραμμα Erasmus+ έχει ως στόχο την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της πρόσβασης, της ένταξης και της δικαιοσύνης σε όλες τις δράσεις του. Για την υλοποίηση των ανωτέρω αρχών, έχει θεσπιστεί μια στρατηγική ένταξης και πολυμορφίας με στόχο τη στήριξη μιας καλύτερης προσέγγισης συμμετεχόντων από διαφορετικά υπόβαθρα, ιδίως αυτών που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες και συναντούν εμπόδια στη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά σχέδια. Οι οργανισμοί θα πρέπει να σχεδιάζουν δραστηριότητες προσβάσιμες και χωρίς αποκλεισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες και εντάσσοντάς τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Τα σχέδια θα πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και θα πρέπει να ενσωματώνουν πράσινες πρακτικές σε όλες τις πτυχές τους. Οι οργανισμοί και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ακολουθούν μια φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση κατά τον σχεδιασμό του σχεδίου, γεγονός που θα ενθαρρύνει όλους τους συμμετέχοντες στο σχέδιο να συζητούν και να μαθαίνουν για περιβαλλοντικά ζητήματα, να προβληματίζονται σχετικά με το τι μπορεί να γίνει σε κάθε επίπεδο και θα βοηθήσει οργανισμούς και συμμετέχοντες να βρουν εναλλακτικούς, πιο οικολογικούς τρόπους υλοποίησης των δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο του σχεδίου.

Ψηφιακή διάσταση

Η εικονική συνεργασία και ο πειραματισμός με εικονικές και μεικτές ευκαιρίες μάθησης αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επιτυχία των σχεδίων.

Κοινές αξίες και συμμετοχή στα κοινά:

Τα σχέδια θα στηρίζουν την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και τη συμμόρφωση με τους κανόνες δεοντολογίας, ενώ παράλληλα θα προωθούν την ανάπτυξη κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων, της κριτικής σκέψης και του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης. Θα δοθεί επίσης έμφαση στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην κατανόησή του παγκοσμίως.

Ποια κριτηρια πρεπει να πληρουνται για την υποβολη αιτησης για σχεδιο αναπτυξης ικανοτητων στον τομεα του αθλητισμου;

Κριτηρια επιλεξιμοτητας

Για να είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση στο πλαίσιο του Erasmus, οι προτάσεις σχεδίου για την ανάπτυξη ικανοτήτων στο τομέα του αθλητισμού πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Για να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες (δικαιούχοι και συνδεόμενες οντότητες, κατά περίπτωση) πρέπει:

 • να είναι νομικές οντότητες (δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς)
 • να δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού να είναι εγκατεστημένοι κράτος μέλος της ΕΕ, σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή σε τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα από την περιφέρεια 1 (Δυτικά Βαλκάνια) ή την περιφέρεια 2 (Ανατολική Γειτονία)2 .

Ο συντονιστής της κοινοπραξίας πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός.         

Ο οργανισμός αυτός μπορεί, για παράδειγμα, να είναι:

 • δημόσιος φορέας αρμόδιος για θέματα αθλητισμού σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
 • αθλητική οργάνωση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο·
 • εθνική ολυμπιακή επιτροπή ή εθνική αθλητική ομοσπονδία·
 • οργάνωση που εκπροσωπεί το κίνημα «Αθλητισμός για όλους»·
 • οργάνωση που δραστηριοποιείται στον τομέα της προώθησης της σωματικής άσκησης·
 • οργάνωση που εκπροσωπεί τον τομέα των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων·

Σύνθεση της κοινοπραξίας

Τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων είναι διακρατικά και περιλαμβάνουν τουλάχιστον 4 οργανισμούς από τουλάχιστον 3 χώρες:

 • τουλάχιστον 1 οργανισμός από 2 διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και
 •  τουλάχιστον 2 οργανισμούς από τουλάχιστον 1 επιλέξιμη τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα από την περιφέρεια 1 (Δυτικά Βαλκάνια) ή την περιφέρεια 2 (Ανατολική Γειτονία). Οργανισμοί από την περιφέρεια 1 και την περιφέρεια 2 δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην ίδια πρόταση (δηλαδή οι συμπράξεις που περιλαμβάνουν τις περιφέρειες 1 και 2 δεν είναι επιλέξιμες).

    Ο αριθμός των οργανισμών από κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των οργανισμών από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. Οι συνδεόμενες οντότητες και οι συνεργαζόμενοι εταίροι δεν συνυπολογίζονται στη σύνθεση της κοινοπραξίας.                                    

Γεωγραφική θέση (Τόπος των δραστηριοτήτων)

Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούνται στις χώρες των οργανισμών που συμμετέχουν στη δραστηριότητα, εξαιρουμένων δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων που σχετίζονται με τους στόχους της δράσης.

Επιπλέον:

 • οι δραστηριότητες μπορούν, επίσης, να πραγματοποιούνται στην έδρα ενός θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και αν στο σχέδιο δεν υπάρχουν συμμετέχοντες οργανισμοί από τη χώρα στην οποία βρίσκεται αυτό το θεσμικό όργανο· 
 • οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την ανταλλαγή και την προώθηση των αποτελεσμάτων μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται σε σχετικές θεματικές διακρατικές εκδηλώσεις/διασκέψεις στα κράτη μέλη της ΕΕ, σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα ή σε τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Διάρκεια του σχεδίου

Τα σχέδια θα πρέπει κανονικά να διαρκούν 12, 24 ή 36 μήνες. Η διάρκεια του σχεδίου πρέπει να επιλέγεται κατά το στάδιο της αίτησης, με βάση τον στόχο του σχεδίου και τον τύπο των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται σε βάθος χρόνου. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης, εάν αιτιολογείται δεόντως και μέσω τροποποίησης της συμφωνίας επιχορήγησης.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-SPORT-2024-CB

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως τις 05 Μαρτίου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).

Οι αιτούντες οργανισμοί θα αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Αναμενομενος αντικτυπος

Τα επιχορηγούμενα σχέδια θα πρέπει να καταδεικνύουν τον αναμενόμενο αντίκτυπο:

 • αυξάνοντας τη συμμετοχή και την ικανότητα των αθλητικών οργανώσεων σε επίπεδο βάσης,
 • αυξάνοντας τη συμμετοχή των γυναικών στον αθλητισμό και στις σωματικές δραστηριότητες,
 • βελτιώνοντας την κοινωνική συμμετοχή των μειονεκτουσών ομάδων,
 • βελτιώνοντας την ικανότητα του τομέα αθλητισμού να δραστηριοποιείται σε διακρατική βάση με μέλημα τη συμμετοχικότητα, την αλληλεγγύη και τη βιωσιμότητα,
 • προάγοντας και συμβάλλοντας στη διακρατική μάθηση και συνεργασία μεταξύ των αθλητών και των φορέων λήψης αποφάσεων, κυρίως στις επιλέξιμες τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα,
 • διαδίδοντας τα αποτελέσματά τους κατά τρόπο αποτελεσματικό και ελκυστικό μεταξύ των αθλητών που συμμετέχουν σε αθλητικές οργανώσεις.

Κριτηρια χορηγησης

Συνάφεια του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Η συνάφεια της πρότασης με τους στόχους της δράσης.
 • η πρόταση αφορά τον σεβασμό και την προώθηση των κοινών αξιών της ΕΕ, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων.
 • Ο βαθμός στον οποίο:
  • οι στόχοι είναι σαφώς καθορισμένοι, ρεαλιστικοί και αφορούν θέματα που σχετίζονται με τους συμμετέχοντες οργανισμούς και τις ομάδες-στόχους·
  • η πρόταση είναι καινοτόμος και/ή συμπληρωματική προς άλλες πρωτοβουλίες που έχουν ήδη υλοποιηθεί από τους συμμετέχοντες οργανισμούς·
  • οι δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων είναι σαφώς καθορισμένες και αποσκοπούν στην ενίσχυση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων οργανισμών·

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • η σαφήνεια, η πληρότητα και η ποιότητα του προγράμματος εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης προετοιμασίας, υλοποίησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, και διάδοσης·
 • η καταλληλότητα και η ποιότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν εντοπιστεί·
 • η συνέπεια μεταξύ των στόχων του σχεδίου και των προτεινόμενων δραστηριοτήτων·
 • η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του προγράμματος εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού στον οποίο οι πόροι που έχουν διατεθεί στις δέσμες εργασιών, συμφωνούν με τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους·
 • η ποιότητα των προτεινόμενων μεθόδων μη τυπικής μάθησης, εφόσον υπάρχουν,
 • η ύπαρξη και η συνάφεια μέτρων ποιοτικού ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική, έγκαιρη και εντός προϋπολογισμού υλοποίηση του σχεδίου·
 • ο βαθμός εξασφάλισης της αποδοτικότητας του σχεδίου από πλευράς κόστους και της διάθεσης επαρκών πόρων για κάθε δραστηριότητα·

Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας (μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Ο βαθμός στον οποίο:
  • στο σχέδιο συμμετέχει κατάλληλος συνδυασμός συμπληρωματικών συμμετεχόντων οργανισμών με τα απαιτούμενα προφίλ, καθώς και την απαιτούμενη πείρα και εξειδίκευση ώστε να φέρουν σε πέρας κάθε πτυχή του σχεδίου·
  • η κατανομή των ευθυνών και των καθηκόντων καταδεικνύει τη δέσμευση και την ενεργό συμβολή όλων των συμμετεχόντων οργανισμών·
 • η ύπαρξη αποτελεσματικών μηχανισμών συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, καθώς και με άλλους συμμετέχοντες φορείς.

Αντίκτυπος (μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Ποιότητα των μέτρων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του σχεδίου.
 • Ο δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου:
  • στα άτομα και στους οργανισμούς που συμμετέχουν, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου·
  • στους οργανισμούς και στους ιδιώτες πέραν εκείνων που συμμετέχουν άμεσα στο σχέδιο σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή διεθνές επίπεδο.
 • Η ποιότητα του σχεδίου διάδοσης: καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων διάδοσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου τόσο εντός όσο και εκτός των συμμετεχόντων οργανισμών.
 • Κατά περίπτωση, η πρόταση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον το υλικό, τα έγγραφα και τα μέσα που παράγονται θα διατίθενται ελεύθερα και θα προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών χωρίς να προβλέπει δυσανάλογους περιορισμούς.
 • Η ποιότητα των σχεδίων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του σχεδίου: ικανότητα του σχεδίου να συνεχίζει να έχει αντίκτυπο και να παράγει αποτελέσματα και μετά την αξιοποίηση της επιχορήγησης από την ΕΕ.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπροσθέτως, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το ήμισυ της μέγιστης βαθμολογίας σε καθεμία από τις κατηγορίες των κριτηρίων χορήγησης που αναφέρονται παραπάνω.

Θα δίνεται προτεραιότητα στις προτάσεις ex aequo σύμφωνα με τη βαθμολογία που έχουν λάβει για το κριτήριο χορήγησης «Συνάφεια». Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η προτεραιότητα θα βασίζεται στη βαθμολογία τους για το κριτήριο «Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου». Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η προτεραιότητα θα βασίζεται στη βαθμολογία τους για το κριτήριο «Αντίκτυπος».

Εάν αυτό δεν επιτρέπει τον καθορισμό της προτεραιότητας, μπορεί να εφαρμοστεί περαιτέρω ιεράρχηση με την εξέταση του συνολικού χαρτοφυλακίου σχεδίων και της δημιουργίας θετικών συνεργειών μεταξύ των σχεδίων ή με βάση άλλους παράγοντες που σχετίζονται με τους στόχους της πρόσκλησης. Οι παράγοντες αυτοί τεκμηριώνονται στην έκθεση της ειδικής ομάδας.

Κατά γενικό κανόνα και εντός των ορίων των υπαρχόντων εθνικών και ευρωπαϊκών νομικών πλαισίων, τα αποτελέσματα θα πρέπει να διατίθενται ως ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και να δημοσιεύονται στις πλατφόρμες ενημέρωσης των αντίστοιχων επαγγελματικών οργανώσεων, τομέων ή αρμόδιων αρχών. Η πρόταση θα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον τα δεδομένα, το υλικό, τα έγγραφα, η δραστηριότητα σε οπτικοακουστικά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παράγονται θα διατίθενται ελεύθερα και θα προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών χωρίς να προβλέπει δυσανάλογους περιορισμούς.

Ποιοι ειναι οι κανονες χρηματοδοτησης;

Για τη δράση αυτή ακολουθείται ένα μοντέλο χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπήν ποσό. Το ποσό της συνεισφοράς ενιαίου κατ’ αποκοπήν ποσού θα καθορίζεται για κάθε επιχορήγηση με βάση τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της δράσης που προτείνει ο αιτών. Η χορηγούσα αρχή θα καθορίζει το κατ’ αποκοπήν ποσό κάθε επιχορήγησης με βάση την πρόταση, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, τα ποσοστά χρηματοδότησης και το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που καθορίζεται στην πρόσκληση.

Η επιχορήγηση της ΕΕ ανά σχέδιο θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 100 000 EUR και 200 000 EUR.

Πώς καθορίζεται το κατ’ αποκοπήν ποσό του σχεδίου;

Οι αιτούντες πρέπει να συμπληρώσουν έναν αναλυτικό πίνακα προϋπολογισμού σύμφωνα με το έντυπο αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω σημεία: 

 • ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αναλύεται, ανάλογα με την περίπτωση, ανά δικαιούχο/-ους και να οργανώνεται σε συνεκτικές δέσμες εργασιών (να χωρίζεται, για παράδειγμα, στις κατηγορίες «διαχείριση σχεδίου», «κατάρτιση», «διοργάνωση εκδηλώσεων», «προετοιμασία και υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας», «επικοινωνία και διάδοση», «διασφάλιση ποιότητας» κ.λπ.)· 
 • η πρόταση πρέπει να περιγράφει τις δραστηριότητες που καλύπτει κάθε δέσμη εργασιών·
 • οι αιτούντες πρέπει να παρέχουν στην πρότασή τους ανάλυση των εκτιμώμενων δαπανών στην οποία θα παρουσιάζεται το ποσοστό ανά δέσμη εργασιών (και, εντός κάθε δέσμης εργασιών, το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο και συνδεόμενη οντότητα)·
 • οι περιγραφόμενες δαπάνες μπορούν να καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, τις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, τις δαπάνες εξοπλισμού και υπεργολαβικής ανάθεσης, καθώς και άλλες δαπάνες (όπως διάδοση των πληροφοριών, δημοσίευση ή μετάφραση).

Οι προτάσεις θα αξιολογούνται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες αξιολόγησης με τη συνδρομή εσωτερικών και/ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες θα αξιολογούν την ποιότητα των προτάσεων με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην πρόσκληση και τον αναμενόμενο αντίκτυπο, την ποιότητα και την αποδοτικότητα της δράσης.

Μετά την αξιολόγηση της πρότασης, ο διατάκτης θα καθορίσει το ύψος του κατ’ αποκοπήν ποσού, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της διενεργηθείσας αξιολόγησης. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης 80 % θα εφαρμοστεί στις συνολικές εκτιμώμενες επιλέξιμες δαπάνες που καθορίζονται μετά την αξιολόγηση.

Οι αναλυτικές παράμετροι της επιχορήγησης (ανώτατο ποσό επιχορήγησης κ.λπ.) θα καθορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης.

Τα επιτεύγματα του σχεδίου θα αξιολογούνται με βάση τα ολοκληρωθέντα αποτελέσματα. Το σύστημα χρηματοδότησης θα επιτρέψει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα παρά στις εισροές, δίνοντας έτσι έμφαση στην ποιότητα και το επίπεδο επίτευξης των μετρήσιμων στόχων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης που διατίθεται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP).

 • 1 Επισημαίνεται ότι, παρότι οι προπαρασκευαστικές δραστηριότητες μπορούν να ξεκινούν πριν από την υποβολή ή την επιλογή της πρότασης για χρηματοδότηση, οι δαπάνες μπορούν να πραγματοποιούνται και οι δραστηριότητες μπορούν να υλοποιούνται μόνο μετά την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης. ↩ back
 • 2 Οι οργανισμοί από τη Λευκορωσία δεν είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή σε αυτή τη δράση. Οι οργανισμοί από την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν, αλλά όχι ως συντονιστές ↩ back
Tagged in:  Sport