Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Acțiunea-Cheie 1: Mobilitatea Persoanelor În Scopul Învățării

Se preconizează că acțiunile sprijinite în cadrul acestei acțiuni-cheie vor avea efecte pozitive și de lungă durată asupra participanților și organizațiilor participante implicate, precum și asupra sistemelor de politică în care se încadrează activitățile respective.

În ceea ce privește elevii, studenții, stagiarii, ucenicii, cursanții adulți și tinerii, activitățile de mobilitate sprijinite în cadrul acestei acțiuni-cheie ar trebui să producă unul sau mai multe dintre rezultatele de mai jos:

 • îmbunătățirea performanțelor de învățare;
 • sporirea capacității de inserție profesională și îmbunătățirea perspectivelor de carieră;
 • dezvoltarea spiritului de inițiativă și antreprenorial;
 • creșterea nivelului de emancipare și a stimei de sine;
 • îmbunătățirea competențelor lingvistice și digitale;
 • creșterea sensibilizării interculturale;
 • o participare mai activă în societate;
 • îmbunătățirea interacțiunilor pozitive cu persoane din diferite medii;
 • o mai bună cunoaștere a proiectului european și a valorilor UE;
 • creșterea motivației de a participa la educația (formală/nonformală) sau la formarea profesională în viitor, după perioada de mobilitate în străinătate.

În ceea ce privește personalul, lucrătorii de tineret și profesioniștii implicați în educație, formare profesională și tineret, se preconizează că activitățile de mobilitate vor produce unul sau mai multe dintre următoarele rezultate:

 • îmbunătățirea competențelor legate de profilurile ocupaționale ale participanților (predare, formare, activități pentru tineret etc.);
 • o înțelegere mai amplă, între țări, a practicilor, politicilor și sistemelor din domeniul educației, al formării sau al activităților pentru tineret;
 • creșterea capacității de a produce schimbări în ceea ce privește modernizarea și deschiderea internațională în cadrul organizațiilor lor educaționale;
 • o mai bună înțelegere a interconexiunilor dintre educația formală și nonformală, formarea profesională și, respectiv, piața muncii;
 • îmbunătățirea calității muncii și a activităților lor în favoarea studenților, a stagiarilor, a ucenicilor, a elevilor, a cursanților adulți și a tinerilor;
 • o mai bună înțelegere și capacitate de adaptare la toate tipurile de diversitate, de exemplu, diversitate socială, etnică, lingvistică, de gen și culturală, precum și abilități diverse;
 • creșterea capacității de a răspunde nevoilor persoanelor cu mai puține oportunități;
 • creșterea sprijinului acordat activităților de mobilitate ale studenților și o mai bună promovare a acestora;
 • oportunități sporite pentru dezvoltarea profesională și a carierei;
 • îmbunătățirea competențelor lingvistice și digitale;
 • creșterea motivației și a satisfacției în activitatea de zi cu zi.

Se preconizează, de asemenea, că activitățile sprijinite în cadrul acestei acțiuni vor produce unul sau mai multe dintre următoarele rezultate pentru organizațiile participante:

 • creșterea capacității de a opera la nivel european/internațional: îmbunătățirea competențelor de gestionare și a strategiilor de internaționalizare; consolidarea cooperării cu parteneri din alte țări; creșterea alocării de resurse financiare (altele decât fondurile UE) pentru organizarea de proiecte europene/internaționale; creșterea calității în pregătirea, punerea în aplicare și monitorizarea proiectelor europene/internaționale, precum și a acțiunilor subsecvente legate de acestea;
 • o modalitate inovatoare și îmbunătățită de interacționare cu grupurile-țintă, asigurând, de exemplu: programe mai atractive pentru studenți, stagiari, ucenici și tineri, în conformitate cu nevoile și așteptările lor; îmbunătățirea calificărilor cadrelor didactice și ale personalului de formare; îmbunătățirea proceselor de recunoaștere și de validare a competențelor dobândite în cursul perioadelor de studiu în străinătate; activități mai eficiente în beneficiul comunităților locale, îmbunătățirea metodelor și practicilor în ceea ce privește activitățile pentru tineret, cu scopul de a implica activ tinerii și/sau de a aborda grupurile dezavantajate etc.;
 • un mediu mai modern, mai dinamic, mai angajat și mai profesional în cadrul organizației: pregătirea pentru integrarea bunelor practici și a metodelor noi în activitățile de zi cu zi; deschiderea spre sinergii cu organizațiile active în diferite domenii sociale, educaționale și profesionale; planificarea strategică a dezvoltării profesionale a personalului lor, în acord cu necesitățile individuale și cu obiectivele organizaționale; menținerea comunicării, transferul de cunoștințe și informarea cu privire la îmbunătățiri, dacă este cazul, capacitatea de a atrage studenți și personal didactic universitar de elită din întreaga lume.

Pe termen lung, se preconizează că efectul combinat al mai multor mii de proiecte sprijinite în cadrul acestei acțiuni-cheie va avea un impact asupra sistemelor de educație, formare și tineret din țările participante, impulsionând astfel reforme strategice și atrăgând noi resurse pentru oportunitățile de mobilitate în Europa și în afara acesteia.

În această privință, în 2024 programul va continua, de asemenea, să se mobilizeze în vederea atenuării consecințelor socio-economice și educaționale ale invadării Ucrainei de către Rusia, prin sprijinirea proiectelor de mobilitate care facilitează integrarea persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina.