Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Videregående uddannelse

Oversigt

Erasmus+ understøtter læringsforløb i udlandet for personale ved højere læreanstalter.

Med Erasmus+ får du mulighed for et læringsforløb på en højere læreanstalt i et land, der deltager i Erasmus+, eller et partnerland eller i en organisation uden for undervisningssektoren i et land, der deltager i Erasmus+.

En sådan organisation kunne f.eks. være en erhvervsvirksomhed, en offentlig institution, et forskningsinstitut eller en ngo.

Varighed

Et læringsforløb, der involverer to programlande, skal have en varighed på mindst 2 dage og må ikke vare længere end 2 måneder. Hertil kommer rejsetid.

Et læringsforløb, der involverer et programland og et partnerland, skal have en varighed på mindst 5 dage og må ikke vare længere end 2 måneder. Hertil kommer rejsetid.

Betingelser

For at du kan deltage i et læringsforløb i udlandet med Erasmus+, skal din egen uddannelsesinstitution enten (hvis der er tale om samarbejde mellem institutioner i to programlande) have underskrevet Erasmuschartret for videregående uddannelse, eller (hvis den samarbejder med en institution i et partnerland) have underskrevet en interinstitutionel aftale med værtsinstitutionen.

Din hjeminstitution og værtsinstitutionen skal begge være partnere i et nationalt mobilitetskonsortium for Erasmus+.

Inden du begynder på dit læringsforløb, skal du, din hjeminstitution og værtsinstitutionen underskrive en mobilitetsaftale. I denne aftale angives dine læringsmål, rettigheder og forpligtelser, og der står også, hvordan dit læringsforløb anerkendes formelt.

Finansiel støtte

EU-tilskuddet er et bidrag til dine rejse- og leveomkostninger i løbet af læringsperioden og afhænger af:

  1. værtslandet
  2. antallet af ansatte fra dit land, som ønsker at undervise i udlandet (hvis det drejer sig om aftaler mellem programlande)
  3. afstanden mellem dit land og værtslandet
  4. adgangen til andre finansieringskilder i dit hjemland eller din region (hvis det drejer sig om aftaler mellem programlande)

Hvis dit læringsforløb i udlandet foregår som et samarbejde mellem to programlande, er det din egen uddannelsesinstitution, som skal betale alle udgifter. Hvis det involverer både et programland og et partnerland, skal din hjeminstitution og værtsinstitutionen blive enige om, hvem der skal betale for dig.

Tilskudssatserne for læringsmobilitet mellem programlande og partnerlande er angivet i programguiden. Du kan se tilskudssatserne for læringsmobilitet mellem programlande på dit hjemlands nationale agenturs og din egen uddannelsesinstitutions websites. Læs mere om tilskudssatser i programguiden.

Sådan søger du

Du skal søge om tilskud via din egen uddannelsesinstitution. Videregående uddannelsesinstitutioner udvælger ansøgere til læringsforløb i udlandet blandt deres ansatte.

Denne udvælgelse skal være retfærdig, gennemsigtig og veldokumenteret.

Få mere at vide

Kontakt det internationale kontor for Erasmus+ i din egen uddannelsesinstitution for at få at vide, om du har adgang til læringsforløb via Erasmus+.

For at få hjælp med ansøgninger eller få besvaret spørgsmål skal du kontakte det nationale agentur i dit hjemland, hvis det drejer sig om læringsforløb i et programland, og henvende dig til det pågældende nationale kontor, hvis det drejer sig om partnerlande (hvor sådanne læringsforløb er tilgængelige), og du kan desuden kontakte EU-Kommissionen gennem EuropeDirect.

Der findes flere oplysninger om uddannelsesmuligheder for personale på IMOTION's website.