Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Augstākā izglītība

Pārskats

“Erasmus+” atbalsta augstākās izglītības iestāžu personāla mācības.

Pateicoties “Erasmus+”, varat mācīties augstākās izglītības iestādē programmas valstī vai partnervalstī, kā arī ar šo sektoru nesaistītā organizācijā programmas valstī.

Runa ir par uzņēmumiem, publiskām iestādēm, sociālajiem partneriem, pētniecības institūtiem un nevalstiskajām organizācijām.

Ilgums

Mācību periods programmas valstīs nedrīkst būt īsāks par 2 dienām vai ilgāks par 2 mēnešiem, neskaitot ceļošanas laiku.

Tādu mācību periods, kurās iesaistīta programmas valsts un partnervalsts, nedrīkst būt īsāks par 5 dienām vai ilgāks par 2 mēnešiem, neskaitot ceļošanas laiku.

Nosacījumi

Lai jūs “Erasmus+” ietvaros varētu mācīties ārzemēs, jūsu iestādei programmas valstu gadījumā ir jāpieņem “Erasmus+” Augstākās izglītības harta vai partnervalstu gadījumā tai ir jābūt parakstījušai starpiestāžu līgumu ar uzņemošo iestādi.

Jūsu augstākās izglītības iestādei un organizācijai, kurā mācīsieties, ir jābūt mobilitātes nacionālajā konsorcijā.

Pirms sākat mācības, jums, jūsu iestādei un uzņemošajai iestādei jānoslēdz mobilitātes līgums. Šajā līgumā tiek norādīti mācību mērķi, jūsu tiesības un pienākumi, kā arī ziņas par to, kā tiks atzīts jūsu mācību periods.

Finansiālais atbalsts

ES stipendijas palīdz segt ceļa izdevumus un uzturēšanos ārzemēs. To apjoms ir atkarīgs no:

  1. uzņemošās valsts;
  2. tā, cik daudz jūsu valsts darbinieku vēlas mācīties ārzemēs (runa ir par mobilitāti programmas valstu ietvaros);
  3. attāluma starp jūsu valsti un uzņemošo valsti;
  4. citu finansiālo avotu pieejamības jūsu valstī vai reģionā (runa ir par mācību periodiem programmas valstu ietvaros).

Ja jūsu mācību periods ārzemēs tiek īstenots starp programmas valstīm, nosūtošā iestāde ir atbildīga par visu maksājumu veikšanu. Ja tas tiek īstenots starp “Erasmus” programmas valsti un partnervalsti, nosūtošajai iestādei un uzņemošajai iestādei būs jānolemj, kura no tām veiks maksājumus jums.

Mobilitātei starp programmas valstīm un partnervalstīm pieejamo stipendiju summas ir publicētas “Erasmus+” programmas vadlīnijās. Ieskatieties savas valsts aģentūras tīmekļa vietnē un tās augstākās izglītības iestādes tīmekļa vietnē, kura jūs nosūta, lai noskaidrotu likmes, kas ir piemērojamas mācību periodiem starp programmas valstīm. Lai uzzinātu vairāk par stipendiju apjomu, ieskatieties Programmas vadlīnijās.

Kā pieteikties

Stipendija jums jālūdz ar savas augstākās izglītības iestādes starpniecību. Augstākās izglītības iestādes atlasa kandidātus mācībām ārzemēs no savu darbinieku vidus.

Šādai atlasei jānotiek taisnīgi un caurskatāmi, un tai jātiek pienācīgi dokumentētai.

Plašāka informācija

Sazinieties ar savas augstskolas starptautiskās sadarbības biroju vai “Erasmus+” biroju, lai noskaidrotu, vai šādas iespējas ir pieejamas.

Valsts aģentūras programmas valstīs un valsts biroji partnervalstīs (jā tādi ir) var atbildēt uz jūsu jautājumiem un palīdzēt jums iesniegt pieteikumu, un jūs varat sazināties ar Eiropas Komisiju, vēršoties dienestā “EuropeDirect”.

Lai uzzinātu par personāla mācību iespējām, ieskatieties vietnē IMOTION.