Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Visoko obrazovanje

Pregled

U okviru programa Erasmus+ podupire se stručno usavršavanje osoblja na visokim učilištima.

Unutar programa možete se usavršavati na visokom učilištu u državi sudionici u programu Erasmus+ ili partnerskoj zemlji ili u organizaciji izvan obrazovnog sektora u državi sudionici.

Te organizacije mogu biti poduzeća, javna tijela, socijalni partneri, istraživački instituti i nevladine organizacije.

Trajanje

Usavršavanje koje se odvija između dvije države sudionice u programu mora trajati najmanje dva dana, ali ne može trajati dulje od dva mjeseca. U trajanje nije uključeno vrijeme putovanja.

Usavršavanje koje se odvija između države sudionice u programu i partnerske zemlje mora trajati najmanje pet dana, ali ne može trajati dulje od dva mjeseca. U trajanje nije uključeno vrijeme putovanja.

Uvjeti

Kako biste se mogli usavršavati u inozemstvu u okviru Erasmusa+, vaše visoko učilište mora, ako je riječ o državama sudionicama, biti nositelj povelje Erasmus+ za visoko obrazovanje ili ako je riječ o partnerskim zemljama, imati potpisan međuinstitucijski sporazum s ustanovom primateljicom.

Vaše visoko učilište i organizacija u kojoj ćete se usavršavati moraju biti dio nacionalnog konzorcija za mobilnost u okviru Erasmusa+.

Prije početka usavršavanja vi, vaše visoko učilište i ustanova primateljica potpisujete ugovor o mobilnosti. U tom se dokumentu navode vaši ciljevi učenja, prava i odgovornosti te kako će se vaše usavršavanje službeno priznati.

Financijska potpora

Bespovratna sredstva EU-a namijenjena su pokrivanju troškova putovanja i dnevnica za vrijeme vašeg boravka u inozemstvu i njihov iznos razlikuje se ovisno o:

  1. državi primateljici
  2. ako je riječ o mobilnosti unutar država sudionica u programu, broju kandidata iz vaše države koji se namjeravaju usavršavati u inozemstvu
  3. udaljenosti između vaše države i države primateljice
  4. ako je riječ o usavršavanju koje se odvija između država sudionica u programu, dostupnosti ostalih sredstava financiranja u vašoj državi ili regiji.

Ako se vaše usavršavanje u inozemstvu odvija između država sudionica u programu, vaša ustanova pošiljateljica bit će odgovorna za sva plaćanja. Ako se ono odvija između država sudionica u programu i partnerskih zemalja, vaša ustanova pošiljateljica i ustanova primateljica odlučuju o tome koja će od njih obavljati plaćanja.

Visina bespovratnih sredstava za mobilnost između država sudionica u programu i partnerskih zemalja navedena je u Vodiču programa. Primjenjive iznose sredstava za usavršavanje koje se odvija između država sudionica u programu provjerite na web-mjestu svoje nacionalne agencije i visokog učilišta koje vas šalje. Dodatne informacije o visini bespovratnih sredstava pronađite u Vodiču programa.

Kako se prijaviti

Za bespovratna sredstva prijavljujete se preko svojeg visokog učilišta. Visoka učilišta među svojim osobljem odabiru kandidate za stručno usavršavanje u inozemstvu.

Odabir osoblja trebao bi biti pravedan, transparentan i potkrijepljen dokumentacijom.

Saznajte više

Kontaktirajte ured za međunarodnu suradnju ili Erasmus+ na svojem visokom učilištu kako biste saznali o dostupnosti tih mogućnosti.

Nacionalne agencije, za države sudionice u programu, i nacionalni uredi, za partnerske zemlje (gdje postoje), mogu vam pomoći s upitima i prijavama, a možete kontaktirati i Europsku komisiju putem EuropeDirect.

Dodatne informacije o mogućnostima za usavršavanje osoblja potražite na web-mjestu IMOTION.