Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Hoger onderwijs

Overzicht

Erasmus+ ondersteunt opleidingsperiodes voor personeel in het hoger onderwijs.

Met Erasmus+ kunt u naar een instelling voor hoger onderwijs in een programma- of partnerland of naar een relevante organisatie buiten de sector in een programmaland.

Denk daarbij aan bedrijven, overheidsinstanties, sociale partners, onderzoeksinstellingen en ngo's.

Duur

Een opleiding in een ander programmaland kan minimaal 2 dagen en maximaal 2 maanden duren. Reistijd is daarbij niet inbegrepen.

Een opleiding in (of vanuit) een partnerland kan minimaal 5 dagen en maximaal 2 maanden duren. Reistijd is daarbij niet inbegrepen.

Voorwaarden

Wilt u met Erasmus+ voor een opleiding naar het buitenland, dan moet uw instelling voor hoger onderwijs (in een programmaland) het Erasmus-handvest voor het hoger onderwijs onderschrijven of (in een partnerland) een interinstitutionele overeenkomst hebben gesloten met de ontvangende instelling.

Uw instelling en de organisatie waar u naar toe gaat, moeten samen deel uitmaken van een mobiliteitsconsortium.

Voordat u aan de opleiding begint, moeten u, uw instelling en de ontvangende instelling een mobiliteitsovereenkomst ondertekenen. Daarin staan uw leerdoelen, rechten en plichten en afspraken over de formele erkenning van uw opleiding.

Financiële steun

De EU draagt bij in uw reis- en verblijfkosten tijdens uw verblijf in het buitenland, afhankelijk van:

  1. het ontvangende land
  2. bij mobiliteit tussen programmalanden, de vraag vanuit uw land om in een ander land een opleiding te gaan volgen
  3. de afstand tussen beide landen
  4. bij opleidingsperiodes (tussen programmalanden) de beschikbaarheid van andere financiële steun in uw land of regio

Gaat u vanuit een programmaland een opleiding volgen in een ander programmaland, dan moet uw instellingen alle betalingen doen. Zijn er een programmaland en een partnerland bij betrokken, dan moeten de zendende en de ontvangende instelling onderling afspreken wie wat betaalt.

De bedragen van de subsidie voor mobiliteit tussen programma- en partnerlanden staan in de programmagids. Controleer de website van uw nationaal agentschap en van uw eigen instelling voor de tarieven voor opleidingen van het ene in het andere programmaland. Meer informatie over de hoogte van de bijdragen vindt u in de programmagids.

Hoe vraag ik het aan?

U kunt subsidie aanvragen via uw eigen instelling voor hoger onderwijs. Hogescholen en universiteiten kiezen zelf kandidaten voor een opleiding in het buitenland onder hun eigen medewerkers.

Die selectie moet eerlijk en transparant verlopen en goed gedocumenteerd worden.

Lees verder

U kunt informeren naar de mogelijkheden bij het bureau buitenland of het Erasmus+-bureau van uw hogeschool of universiteit.

De nationale agentschappen (programmalanden), en eventuele nationale bureaus (partnerlanden), kunnen informatie geven en helpen bij een aanvraag, en u kunt contact opnemen met de Europese Commissie via EuropeDirect.

Meer informatie over de opleidingsmogelijkheden voor personeel vindt u op de IMOTION website.