Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Korkea-asteen koulutus

Yleiskatsaus

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan korkea-asteen oppilaitosten henkilöstön kouluttautumisjaksoja.

Koulutusjakso voidaan suorittaa Erasmus+ -ohjelmamaiden tai -kumppanimaiden korkea-asteen oppilaitoksissa tai jossakin ohjelmamaassa sijaitsevassa opetusalan ulkopuolisissa organisaatiossa.

Tällaisia organisaatioita voivat olla esimerkiksi yritykset, julkisen sektorin elimet, työmarkkinajärjestöt, tutkimuslaitokset ja kansalaisjärjestöt.

Kesto

Kahden ohjelmamaan välisen koulutusjakson vähimmäispituus on 2 päivää ja enimmäispituus 2 kuukautta. Matkaan käytettyä aikaa ei lasketa jakson kestoon.

Ohjelmamaan ja kumppanimaan välisen koulutusjakson vähimmäispituus on 5 päivää ja enimmäispituus 2 kuukautta. Matkaan käytettyä aikaa ei lasketa jakson kestoon.

Osallistumisen ehdot

Erasmus+ ‑koulutusjakson edellytyksenä on, että lähtijän korkea-asteen oppilaitoksella on ohjelmamaassa sijaitsevan vastaanottavan oppilaitoksen kanssa korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja (ECHE). Jos kyseessä on kumppanimaassa sijaitseva vastaanottava oppilaitos, oppilaitosten välillä on oltava voimassa oleva korkeakoulujen välinen sopimus.

Lähtijän korkea-asteen oppilaitoksen ja vastaanottavan organisaation on kuuluttava kansalliseen Erasmus+ -liikkuvuuskonsortioon.

Ennen koulutusjakson alkua lähtijän, tämän oppilaitoksen ja vastaanottavan organisaation on tehtävä liikkuvuussopimus. Siinä määritellään lähtijän oppimistavoitteet, oikeudet ja vastuut sekä koulutuksen virallinen tunnustaminen.

Taloudellinen tuki

EU:n apurahoilla katetaan ulkomailla oleskelun matka- ja oleskelukustannuksia. Rahoitusosuus riippuu seuraavista tekijöistä:

  1. Vastaanottava maa
  2. Jos kyseessä on liikkuvuus ohjelmamaissa, kysynnän taso ulkomailla kouluttautumisesta kiinnostuneen henkilöstön keskuudessa
  3. Oman ja vastaanottavan maan välinen etäisyys
  4. Jos koulutusjakson lähtö- ja kohdemaa ovat ohjelmamaita, muiden rahoituslähteiden saatavuus omassa maassa tai alueella

Jos sekä lähettävä että vastaanottava maa ovat ohjelmamaita, lähettävä oppilaitos vastaa kaikkien maksujen suorittamisesta. Jos toinen maista on ohjelmamaa ja toinen kumppanimaa, lähettävä ja vastaanottava oppilaitos sopivat keskenään maksujen suorittajasta.

Ohjelma- ja kumppanimaiden välisten harjoittelujaksojen apurahojen määrät julkaistaan Erasmus+ ‑ohjelmaoppaassa. Ohjelmamaiden välisten harjoittelujaksojen apurahojen määrästä saa tietoa kansallisten toimistojen verkkosivuilta ja lähettävistä oppilaitoksista. Lisätietoa apurahojen määristä on myös ohjelmaoppaassa.

Hakumenettely

Apurahaa haetaan oman oppilaitoksen kautta.  Oppilaitos valitsee henkilöstöstään ehdokkaat koulutusjaksoja varten.

Koulutettavien valinnan on oltava oikeudenmukaista, avointa ja riittävän dokumentoitua.

Lisätietoja

Kysy korkeakoulusi kansainvälisten asioiden toimistosta tai Erasmus+ -toimistosta tarjolla olevista mahdollisuuksista.

Ohjelmamaiden kansalliset toimistot ja joissakin kumppanimaissa toimivat kansalliset yhteyspisteet antavat lisätietoa ja auttavat hakemusten tekemisessä. Euroopan komissioon voi ottaa yhteyttä EuropeDirect -palvelun kautta.

Lisätietoa henkilöstön kouluttautumismahdollisuuksista on IMOTION-verkkosivustolla.