Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Felsőoktatás

Áttekintés

Az Erasmus+ támogatást biztosít ahhoz, hogy a felsőoktatási intézményekben dolgozó szakemberek meghatározott ideig képzésben vegyenek részt külföldön.

A program jóvoltából az érdeklődők programországban vagy partnerországban működő felsőoktatási intézményekben, illetve programországban működő, oktatási ágazaton kívüli szervezeteknél részesülhetnek képzésben.

Ezeknek a szervezeteknek a körébe többek között vállalkozások, közintézmények, szociális partnerek, kutatóintézetek és nem kormányzati szervezetek tartozhatnak.

Időtartam

Két programország közötti mobilitás esetében a képzési időszak hossza minimum 2 nap, maximum 2 hónap lehet. Ebbe nem számít bele az utazással töltött idő.

Ha a mobilitás egy programország és egy partnerország között valósul meg, a képzési időszak hossza 5 naptól 2 hónapig terjedhet. Ebbe ugyancsak nem számít bele az utazással töltött idő.

Feltételek

Ahhoz, hogy Ön az Erasmus+ program keretében képzésben részesüljön külföldön, az Ön felsőoktatási intézményének – ha programországban működik – rendelkeznie kell Erasmus Felsőoktatási Chartával, ha pedig partnerországban működik, akkor intézményközi megállapodást kell kötnie a fogadó intézménnyel.

Az Ön felsőoktatási intézményének és annak a szervezetnek, ahol képzésben vesz majd részt, Erasmus+ nemzeti mobilitási konzorcium tagjának kell lennie.

A képzési időszak kezdete előtt Önnek, az Ön felsőoktatási intézményének és a fogadó intézménynek mobilitási megállapodást kell kötnie. Ez a dokumentum rögzíti, hogy Önnek milyen tanulási célokat kell elérnie a mobilitási időszak során, továbbá hogy milyen jogai és kötelezettségei vannak, illetve hogy milyen módon kerül majd sor a képzési időszak hivatalos elismerésére.

Pénzügyi támogatás

Az Európai Unió támogatást biztosít az Ön számára a külföldi képzési időszak során felmerülő utazási és megélhetési költségekhez. A hozzájárulás összege a következő tényezők függvénye:

  1. a fogadó ország,
  2. programországok közötti mobilitás esetében a külföldön képzésben részesülni szándékozó szakemberek számára szükséges támogatás mértéke,
  3. az Ön országa és a fogadó ország közötti távolság,
  4. programországok közötti mobilitás esetében egyéb finanszírozási források elérhetősége az Ön országában vagy régiójában.

Ha Ön programország felsőoktatási intézményében dolgozó szakemberként részesül képzésben másik programországban, a képzési időszak során a küldő intézmény lesz felelős az Önt megillető összes kifizetés folyósításáért. Ha a képzési célú mobilitás program- és partnerországok között valósul meg, a küldő és a fogadó intézmény közösen dönti el, melyikük fogja a támogatást kifizetni.

A programországok és partnerországok közötti képzési célú mobilitásra vonatkozóan a támogatások szintjét a programkalauz (Erasmus+ – Pályázati útmutató) teszi közzé. Ha mind a küldő, mind a fogadó ország programország, a pénzügyi támogatás összegéről a nemzeti irodák és a küldő felsőoktatási intézmények honlapjai tudnak felvilágosítással szolgálni. A támogatások szintjéről a programkalauzban (Erasmus+ – Pályázati útmutató) találhatók részletes információk.

Pályázati tudnivalók

Ön saját felsőoktatási intézményén keresztül pályázhat támogatásra. A felsőoktatási intézmények választják ki saját alkalmazottaik közül a külföldi képzési tevékenységben részt vevő jelölteket.

A szakemberek kiválasztását tisztességes, átlátható és jól dokumentált módon kell lefolytatni.

További információk

Ön saját felsőoktatási intézményének nemzetközi tanulmányi osztályán vagy Erasmus+ programmal foglalkozó irodájánál érdeklődhet arról, hogy igénybe veheti-e az ezen az oldalon ismertetett lehetőségeket.

A programországok nemzeti irodái és (adott esetben) a partnerországok nemzeti központjai segíteni tudnak az esetleges kérdésekkel és a jelentkezési eljárással kapcsolatban. Önnek arra is lehetősége van, hogy a EuropeDirect szolgálaton keresztül felvegye a kapcsolatot az Európai Bizottsággal.

Az IMOTION webhelyen további információk találhatók a szakemberek részére biztosított képzési lehetőségekről.