Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Visokošolsko izobraževanje

Pregled

Program Erasmus+ podpira mobilnost za usposabljanje za zaposlene na visokošolskih ustanovah.

Program Erasmus+ podpira izpopolnjevanje na visokošolski ustanovi v državi programa Erasmus+ ali v gospodarski in drugi organizaciji v državi programa Erasmus+.

Takšne organizacije so denimo podjetja, javni organi, socialni partnerji, raziskovalne ustanove in nevladne organizacije.

Trajanje

Mobilnost za usposabljanje med dvema državama programa Erasmus+ mora trajati najmanj 2 dni in največ 2 meseca. Čas potovanja ni vključen.

Mobilnost za usposabljanje med državo programa Erasmus+ in partnersko državo mora trajati najmanj 5 dni in največ 2 meseca. Čas potovanja ni vključen.

Pogoji

Mobilnost za usposabljanje v tujini s podporo programa Erasmus+ lahko organizira samo visokošolska ustanova, ki je v državah programa nosilka listine Erasmus+ za terciarno izobraževanje oziroma v partnerskih državah podpisnica sporazuma med ustanovami.

Visokošolska ustanova pošiljateljica in organizacija, v kateri bo potekalo izpopolnjevanje, morata biti članici nacionalnega konzorcija za mobilnost.

Pred začetkom izpopolnjevanja v tujini morajo udeleženec, njegova ustanova in gostiteljska ustanova skleniti sporazum o mobilnosti, v katerem so navedeni učni cilji, pravice in dolžnosti udeleženca ter način formalnega priznavanja usposabljanja v tujini.

Finančna podpora

Dotacije EU so namenjene kritju stroškov potovanja in bivanja v tujini, njihova višina pa se razlikuje glede na:

  1. namembno državo
  2. število kandidatov v državi pošiljateljici za izpopolnjevanje v tujini (pri mobilnosti med državama programa Erasmus+)
  3. razdaljo med državo pošiljateljico in državo gostiteljico
  4. razpoložljivost drugih finančnih sredstev v državi oz. regiji pošiljateljici (pri mobilnosti med državama programa Erasmus+)

Pri mobilnosti za usposabljanje med državama programa Erasmus+ je za izplačila dotacije pristojna ustanova pošiljateljica. Pri mobilnosti med državo programa Erasmus+ in partnersko državo se ustanova pošiljateljica in ustanova gostiteljica dogovorita, katera bo izplačevala dotacijo.

Višina dotacij za mobilnost med državo programa Erasmus+ in partnersko državo je navedena v vodniku za prijavitelje Erasmus+. Zneski dotacij za mobilnost za usposabljanje med državama programa Erasmus+ so objavljeni na spletišču nacionalne agencije in ustanove pošiljateljice. Natančne informacije o višini dotacij so navedene v vodniku za prijavitelje Erasmus+.

Prijava

Vlogo za dotacijo odda visokošolska ustanova. Visokošolska ustanova med zaposlenimi tudi izbere kandidate za izpopolnjevanje v tujini.

Izbor kandidatov mora biti pravičen, transparenten in natančno evidentiran.

Več informacij

Več o razpoložljivih možnostih boste izvedeli na uradu za mednarodne izmenjave oz. Erasmus+ na vaši visokošolski ustanovi.

Za pojasnila in pomoč pri prijavi se obrnite na nacionalno agencijo (v državah programa) oziroma na nacionalni urad (v partnerskih državah) ali na Evropsko komisijo prek službe Europe Direct.

Več informacij o izpopolnjevanju za osebje vsebuje spletišče IMOTION.