Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Aukštasis mokslas

Apžvalga

Pagal programą „Erasmus+“ remiamos laikinos aukštojo mokslo įstaigų darbuotojų išvykos mokytis į užsienį.

Naudodamiesi „Erasmus+“ galite kurį laiką mokytis programos „Erasmus+“ šalies arba šalies partnerės aukštojo mokslo įstaigoje arba programos šalies ne sektoriaus organizacijoje.

Tokios organizacijos yra, pavyzdžiui, įmonės, viešosios įstaigos, socialiniai partneriai, mokslinių tyrimų institutai ir nevyriausybinės organizacijos.

Trukmė

Jeigu vykstama iš vienos programos šalies į kitą, mokymosi laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 2 dienos ir ne ilgesnis kaip 2 mėnesiai neįskaičiuojant kelionės laiko.

Jeigu atvejis susijęs su judumu tarp programos šalies ir šalies partnerės, mokymosi laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 5 dienos ir ne ilgesnis kaip 2 mėnesiai neįskaičiuojant kelionės laiko.

Sąlygos

Kad galėtumėte laikinai mokytis užsienyje pagal „Erasmus+“, jūsų aukštojo mokslo įstaigai turi būti suteikta „Erasmus+“ aukštojo mokslo chartija (programos šalių atveju) arba ji turi būti pasirašiusi tarpinstitucinį susitarimą su priimančiąja įstaiga (šalių partnerių atveju).

Jūsų aukštojo mokslo įstaiga ir organizacija, kurioje mokysitės, turi būti „Erasmus+“ nacionalinio judumo konsorciumo dalimi.

Prieš jūsų mokymosi laikotarpio pradžią jūs, jūsų aukštojo mokslo įstaiga ir priimančioji įstaiga pasirašote judumo susitarimą. Šiame dokumente išdėstomi jūsų mokymosi tikslai, teisės ir pareigos ir nurodoma, kaip jūsų mokymasis bus pripažintas oficialiai.

Finansinė parama

ES dotacijomis iš dalies padengiamos jūsų kelionės ir pragyvenimo jūsų buvimo užsienyje laikotarpiu išlaidos. Jos gali skirtis priklausomai nuo:

  1. Priimančiosios šalies.
  2. Judumo tarp programos šalių atveju – jūsų šalies darbuotojų paraiškų mokytis užsienyje skaičiaus.
  3. Atstumo tarp jūsų ir priimančiosios šalių.
  4. Judumo mokymosi tikslais tarp programos šalių atveju – galimybės naudotis kitais finansiniais šaltiniais jūsų šalyje arba regione.

Jeigu vykstate mokytis iš vienos programos šalies į kitą, jus siunčianti įstaiga bus atsakinga už visų išmokų mokėjimą. Jeigu jūsų išvyka susijusi su judumu tarp programos šalies ir šalies partnerės, jus siunčianti ir priimanti įstaigos tarpusavyje nuspręs, kuri išmokės jums lėšas.

Judumo tarp programos šalies ir šalies partnerės atvejais skiriamų stipendijų dydžiai paskelbti programos vadove. Jeigu vykstate mokytis iš vienos programos šalies į kitą, stipendijos dydžio teiraukitės savo nacionalinėje agentūroje ir siunčiančioje aukštojo mokslo įstaigoje. Daugiau informacijos apie stipendijų dydžius pateikiama programos vadove.

Kaip teikti paraišką

Dotacijos paraišką reikia teikti savo aukštojo mokslo įstaigai. Aukštojo mokslo įstaigos iš savo darbuotojų atrinks kandidatus laikinai mokytis užsienyje.

Kandidatų atranka turėtų būti teisinga, skaidri ir tinkamai pagrįsta dokumentais.

Daugiau informacijos

Ar galite pasinaudoti šiomis galimybėmis, teiraukitės savo aukštojo mokslo įstaigos tarptautinių ryšių skyriuje arba „Erasmus+“ biure.

Nacionalinės agentūros programos šalyse ir nacionaliniai biurai šalyse partnerėse (kur jų yra) gali atsakyti į klausimus ir padėti iškilus klausimams dėl paraiškų. Taip pat galite per tarnybą „Europe Direct“ kreiptis į Europos Komisiją.

Daugiau informacijos apie darbuotojų mokymosi galimybes galima rasti „IMOTION“ interneto svetainėje.