Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Vysokoškolské vzdělávání

Přehled

Erasmus+ podporuje pedagogické působení pracovníků ve vysokoškolských institucích (HEI) v zahraničí.

Pokud pracujete v oblasti vysokoškolského vzdělávání, můžete se vydat učit na instituci v programové nebo partnerské zemi Erasmu+.

Podobná možnost je k dispozici i pro pracovníky z jiných organizací v programových zemích.

Mezi tyto organizace mohou patřit podniky, veřejné orgány, sociální partneři, výzkumné ústavy nebo nevládní organizace.

Doba trvání

Toto výměnné pedagogické působení mezi dvěma programovými zeměmi musí trvat minimálně 2 dny, maximálně 2 měsíce. Do daného období se nezapočítává doba přepravy.

Výměnné pedagogické působení mezi programovou a partnerskou zemí musí trvat minimálně 5 dní, maximálně 2 měsíce. Do daného období se nezapočítává doba přepravy.

Během uvedeného působení musí účastník vyučovat minimálně 8 hodin za týden (či za jakékoli kratší období pobytu).

Podmínky

Pokud pracujete ve vysokoškolské instituci, musí tato instituce být v případě zemí programu držitelem Listiny programu Erasmus+ pro vysokoškolské vzdělávání nebo v případě partnerských zemí musí mít podepsánu interinstitucionální dohodu s přijímající institucí.

Země programu Vysokoškolské instituce mají také možnost pozvat zaměstnance podniků nebo jiných organizací z programových zemí, aby v jejich instituci vyučovali.

Před začátkem pedagogického působení podepíšete vy, vaše instituce a přijímající instituce dohodu o mobilitě. Tento dokument stanoví vaše pedagogické cíle, práva a povinnosti a způsob, jak bude doba výukového období uznána.

Finanční podpora

Během vašeho působení v zahraničí vám EU bude přispívat na cestovní a pobytové náklady, přičemž výše příspěvku bude záležet na těchto skutečnostech:

  1. přijímající zemi
  2. v případě mobility v rámci zemí programu na úrovni poptávky pracovníků z vaší země, kteří chtějí vyučovat v zahraničí
  3. na vzdálenosti mezi vaší a přijímající zemí
  4. v případě mobility v rámci zemí programu na dostupnosti jiných finančních zdrojů ve vaší zemi nebo regionu

Pokud období výuky v zahraničí probíhá mezi zeměmi programu a vy jej vykonáváte jako vysokoškolský vzdělávací pracovník, bude za všechny platby odpovídat vysílající instituce. Pokud pracujete v jiné organizaci nebo podniku, postará se o platby vysokoškolská instituce, která vás pozvala. Pokud období výuky v zahraničí probíhá mezi programovou a partnerskou zemí, rozhodnou o tom, kdo bude provádět platby, společně vysílající a přijímající instituce.

Výše grantů pro období pedagogického působení mezi programovými a partnerskými zeměmi jsou uvedeny v Příručce k programu Erasmus+. O výši příspěvku v případě konkrétního výjezdu do země programu se informujte u národní agentury a vaší vysílající vysokoškolské instituce.

Jak se přihlásit

Zažádat o grant je potřeba prostřednictvím vaší vysokoškolské instituce. Vaše instituce vybere mezi svými zaměstnanci vhodné uchazeče nebo pozve zaměstnance z jiných organizací nebo podniků.

Výběr pracovníků, kteří budou vyučovat v zahraničí, by měl být spravedlivý, transparentní a náležitě dokumentovaný.

Další informace

Pokud máte zájem zjistit, zda se máte i vy možnost o grant ucházet, obraťte se na mezinárodní oddělení vaší vysokoškolské instituce.

Podrobné informace o možnostech pedagogického působení v zahraničí podává rovněž Příručka k programu Erasmus+.

Dotazy mohou zodpovědět a s podáním přihlášek pomoci národní agentury (v případě zemí programu) a národní kanceláře (v případě partnerských zemí, pokud je tam kancelář zřízena).