Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Vzdělávání dospělých

Přehled

Erasmus+ podporuje pedagogické působení pracovníků v zahraničních institucích věnujících se vzdělávání dospělých.

Pokud pracujete v oblasti vzdělávání dospělých, můžete se vydat učit nebo školit na instituci v programové zemi Erasmu+.

Díky zahraniční zkušenosti si zlepšíte své jazykové dovednosti i kulturní znalosti a získáte nový náhled na metodologii a přístup k výuce.

Doba trvání

Pedagogické působení musí trvat minimálně 2 dny, maximálně 2 měsíce. Do daného období se nezapočítává doba přepravy.

Podmínky

Pokud se chcete v zahraničí věnovat se vzdělávání dospělých v rámci Erasmu+, musí nejprve vaše organizace zažádat o účast na projektu mobility.

Finanční podpora

Během pobytu v zahraničí vám EU bude přispívat na cestovní a pobytové náklady a organizacím, které se programu účastní, poskytne organizační podporu.

Ačkoli finanční prostředky poskytuje EU, granty jako takové spravují příslušné organizace pro vzdělávání dospělých. Ty jsou rovněž odpovědné za vyplácení konkrétních částek jednotlivým stážistům.

Jak zažádat o grant

O grant si nemůžete zažádat přímo sami. Zažádat musejí instituce pro vzdělávání dospělých, které také provádějí výběr vhodných účastníků výukových pobytů z řad svých zaměstnanců.

Výběr pracovníků, kteří budou vyučovat v zahraničí, by měl být spravedlivý, transparentní a náležitě dokumentovaný.

Další informace

Pokud máte zájem zjistit, zda je tato možnost dostupná i pro vás, obraťte se na svou organizaci pro vzdělávání dospělých.

Podrobné informace o uvedených příležitostech k výuce v zahraničí podává Příručka k programu Erasmus+.

  • Kritéria pro udělení grantu, obecná kritéria způsobilosti a pravidla financování najdete v části B této příručky.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na vaši národní agenturu, kde vám poradí i s tím, jak o grant zažádat.