Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Сътрудничество между организации и институции

Сътрудничеството между организации и институции се очаква да доведе до разработването, трансфера и/или прилагането на новаторски практики на организационно, местно, регионално, национално или европейско равнище.

Възможности

Партньорства за сътрудничество

Това действие дава възможност на участващите организации да натрупат опит в международното сътрудничество и да укрепят капацитета си, а също така да постигнат висококачествени иновативни резултати. В зависимост от целите на проекта, участващите организации, очакваното въздействие на проекта и други елементи партньорствата за сътрудничество могат да имат различни мащаби и обхват и да адаптират съответно своите дейности:

  • Партньорства за сътрудничество
  • Дребномащабни партньорства

Научете за партньорствата за сътрудничество

Алианси за иновации

Укрепва се капацитетът на Европа за иновации с участието на висшето образование, професионалното образование и обучение, предприятията и други.

Научете за алиансите за иновации

Изграждане на капацитет (висше образование)

Подпомагане на модернизацията, достъпността и интернационализацията на висшето образование в държавите партньори.

Научете за изграждането на капацитет във висшето образование

Изграждане на капацитет (младеж)

Инициативи за стимулиране на сътрудничеството и обмените, подобряване на качеството и признаването на младежката работа и подпомагане на нови схеми за мобилност в сферата на неформалното образование в страните партньори.

Научете за изграждането на капацитет в областта на младежта

Мерки за разработване по „Еразмус Мундус“ (EMDM)

Тези проекти подпомагат разработването на магистърски програми за обучение на високо равнище, осъществявани съвместно от международен консорциум от висши училища от различни държави по света.

Научете за възможностите на EMDM

Съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“

Съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“ са високо интегрирани магистърски учебни програми.

Научете за съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“

Download