Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Vilka insatser kan få finansiering och var söker jag?

Finansieringen sköts av genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea) eller de nationella programkontoren.

I listan nedan kan du se vilket organ som sköter de olika insatserna inom programmet.

Var söker jag?

Inget EU Login-konto? Skapa ett konto här

Projektlista

Programområde 1 – Utbyten för enskilda deltagare

Insats Förvaltningsorgan
Utbyten för skolelever och skolpersonal Nationella programkontor
Utbyten för elever och personal inom yrkesutbildning Nationella programkontor
Utbyten för studenter och personal inom högre utbildning Nationella programkontor
Utbyten för elever och personal inom vuxenutbildning Nationella programkontor
Ungdomsutbyten Nationella programkontor
Ungdomsverksamhet Nationella programkontor

Programområde 2 – Samarbete mellan organisationer och institutioner

Insats Förvaltningsorgan
Samarbetspartnerskap inom högre utbildning, yrkesutbildning, skolan, vuxenutbildning och ungdomsverksamhet (utom partnerskap som lämnats in av europeiska icke-statliga organisationer) Nationella programkontor
Småskaliga partnerskap inom yrkesutbildning, skolan, vuxenutbildning och ungdomsverksamhet Nationella programkontor
Samarbetspartnerskap inom högre utbildning, yrkesutbildning, skolan, vuxenutbildning och ungdomsverksamhet som lämnats in av europeiska icke-statliga organisationer Eacea
Samarbetspartnerskap och småskaliga partnerskap inom idrott Eacea
Yrkeskunskapscentrum Eacea
Erasmus+ lärarakademier Eacea
Erasmus Mundus-insatser Eacea
Innovationsallianser Eacea
Kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet Eacea
Ideella europeiska idrottsevenemang Eacea

Programområdet 3 – Stöd till policyutveckling

Insats Förvaltningsorgan
Europeiska ungdomar tillsammans Eacea

Jean Monnet

Insats Förvaltningsorgan
Jean Monnet-insatser inom högre utbildning: moduler, professurer och centrum Eacea
Jean Monnet-insatser på andra utbildningsområden: lärarutbildning och nätverk Eacea

KA2 - Cooperation among organisations and institutions

Apply via the National Agencies for:

 • Cooperation Partnerships in the fields of Higher Education, Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth (except those submitted by European NGOs)
 • Small Scale Partnerships in the fields of Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth

Apply via EACEA for:

 • Cooperation Partnerships in the fields of Higher Education, Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth submitted by European NGOs
 • Cooperation Partnerships and Small Scale Partnerships in the field of Sport
 • Centres of Vocational Excellence
 • Erasmus+ Teacher Academies
 • Erasmus Mundus Action
 • Innovation Alliances
 • Capacity building in the field of youth
 • Capacity building in the field of sport
 • Not-for-profit European sport events

KA3 – Support for policy reform

Apply via EACEA for:

European Youth Together

Jean Monnet

Apply via EACEA for:

 • Jean Monnet in the field of higher education: Modules, Chairs and Centres of Excellence
 • Jean Monnet in other fields of education and training: Teacher Training and Networks
 • Learning EU initiatives in other fields of education and training
 • Jean Monnet policy debate