Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Gdzie złożyć wniosek

Ta strona zawiera wskazówki dla organizacji, które ubiegają się o dotacje i odpowiadają na zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Jeśli chcesz zgłosić się jako osoba prywatna do udziału w jednym z tych programów, zajrzyj na stronę „Jak wziąć udział”.

Pulami środków finansowych zarządzają Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) lub agencje narodowe.

Na liście projektów poniżej sprawdzisz, która agencja zarządza daną akcją objętą programem.

Szczegółowe informacje, jak złożyć wniosek, znajdziesz:

Nie masz jeszcze konta EU Login? Zarejestruj się tutaj

Lista projektów

Akcja kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna osób

Złóż wniosek za pośrednictwem agencji narodowych w następujących przypadkach:

 • Projekty mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej
 • Projekty mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego
 • Projekty mobilności studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego
 • Projekty mobilności uczących się dorosłych oraz kadry organizacji kształcenia dorosłych
 • Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą
 • Działania wspierające uczestnictwo młodzieży
 • Mobilność pracowników w dziedzinie sportu

Akcja kluczowa 2 – Współpraca organizacji i instytucji

Złóż wniosek za pośrednictwem agencji narodowych w następujących przypadkach:

 • Partnerstwa współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych oraz młodzieży (z wyjątkiem partnerstw zgłaszanych przez europejskie organizacje pozarządowe)
 • Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych oraz młodzieży

Złóż wniosek za pośrednictwem EACEA w następujących przypadkach:

 • Partnerstwa współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych oraz młodzieży zgłaszane przez europejskie organizacje pozarządowe
 • Partnerstwa, w tym na małą skalę, w dziedzinie sportu
 • Centra doskonałości zawodowej
 • Działanie Erasmus Mundus
 • Sojusze na rzecz innowacji
 • Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą
 • Budowanie potencjału w dziedzinie sportu
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Akcja kluczowa 3 – Wsparcie w reformowaniu polityk

Złóż wniosek za pośrednictwem EACEA w następującym przypadku:

Europejska młodzież razem

Działania „Jean Monnet”

Złóż wniosek za pośrednictwem EACEA w następujących przypadkach:

 • Działanie „Jean Monnet” w dziedzinie szkolnictwa wyższego: moduły, katedry i centra doskonałości
 • Działanie „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia: doskonalenie zawodowe nauczycieli i sieci współpracy
 • Inicjatywy dotyczące zdobywania wiedzy o UE w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia
 • Debata orientacyjna w ramach działania „Jean Monnet”