Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Finansowane działania oraz składanie wniosków

Możliwościami finansowania zarządzają Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) lub agencje krajowe.

W poniższym wykazie projektów można zobaczyć, które agencje zarządzają poszczególnymi akcjami w ramach programu.

Gdzie złożyć wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków można znaleźć:

Nie masz jeszcze konta EU Login? Zarejestruj się tutaj.

Lista projektów

Akcja kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna osób

Rodzaj akcji Podmiot zarządzający
Projekty mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej Agencje krajowe
Projekty mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego Agencje krajowe
Projekty mobilności studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego Agencje krajowe
Projekty mobilności uczących się dorosłych oraz kadry organizacji kształcenia dorosłych Agencje krajowe
Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą Agencje krajowe
Działania zakładające uczestnictwo młodzieży Agencje krajowe

Akcja kluczowa 2 – Współpraca organizacji i instytucji

Rodzaj akcji Podmiot zarządzający
Partnerstwa współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych oraz młodzieży (z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe) Agencje krajowe
Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych oraz młodzieży Agencje krajowe
Partnerstwa współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych oraz młodzieży przedkładane przez europejskie organizacje pozarządowe EACEA
Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu EACEA
Centra doskonałości zawodowej EACEA
Akademie nauczycielskie Erasmus+ EACEA
Działanie Erasmus Mundus EACEA
Sojusze na rzecz innowacji EACEA
Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą EACEA
Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe EACEA

Akcja kluczowa 3 – Wsparcie w reformowaniu polityk

Rodzaj akcji Podmiot zarządzający
Europejska młodzież razem EACEA

Działania „Jean Monnet”

Rodzaj akcji Podmiot zarządzający
Działanie „Jean Monnet” w dziedzinie kształcenia wyższego: Moduły, katedry i centra doskonałości EACEA
Działanie „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia: Szkolenie i sieci nauczycieli EACEA

KA2 - Cooperation among organisations and institutions

Apply via the National Agencies for:

 • Cooperation Partnerships in the fields of Higher Education, Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth (except those submitted by European NGOs)
 • Small Scale Partnerships in the fields of Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth

Apply via EACEA for:

 • Cooperation Partnerships in the fields of Higher Education, Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth submitted by European NGOs
 • Cooperation Partnerships and Small Scale Partnerships in the field of Sport
 • Centres of Vocational Excellence
 • Erasmus+ Teacher Academies
 • Erasmus Mundus Action
 • Innovation Alliances
 • Capacity building in the field of youth
 • Capacity building in the field of sport
 • Not-for-profit European sport events

KA3 – Support for policy reform

Apply via EACEA for:

European Youth Together

Jean Monnet

Apply via EACEA for:

 • Jean Monnet in the field of higher education: Modules, Chairs and Centres of Excellence
 • Jean Monnet in other fields of education and training: Teacher Training and Networks
 • Learning EU initiatives in other fields of education and training
 • Jean Monnet policy debate