Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Prijava

Na tej strani so na voljo smernice za organizacije, ki se želijo prijaviti za nepovratna sredstva ali na razpise za zbiranje predlogov v okviru programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote.

Če se želite sami prijaviti za sodelovanje v enem od teh programov, si oglejte razdelek „Kako sodelovati“.

Možnosti financiranja upravlja Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA) ali nacionalne agencije.

V spodnji preglednici projektov je navedeno, katere ukrepe programa upravlja katera agencija.

Odvisno od razpisa, se lahko prijavite:

Še nimate računa EU Login? Ustvarite si račun.

Seznam projektov

Ključni ukrep 1 – Učna mobilnost posameznikov

Prek nacionalnih agencij se prijavite za:

 • projekte mobilnosti za učence, dijake in šolsko osebje
 • projekte mobilnosti za dijake in osebje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju
 • projekte mobilnosti za študente in osebje v visokošolskem izobraževanju
 • projekte mobilnosti za učeče se in osebje v izobraževanju odraslih
 • projekte mobilnosti na področju mladine
 • aktivnosti udejstvovanja mladih
 • mobilnost osebja na področju športa

Ključni ukrep 2 – Sodelovanje med organizacijami in institucijami

Prek nacionalnih agencij se prijavite za:

 • partnerstva za sodelovanje na področjih visokega šolstva, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, šolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih in mladine (razen tistih, ki so jih predložile evropske nevladne organizacije)
 • manjša partnerstva na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, šolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih in mladine

Prek EACEA se prijavite za:

 • partnerstva za sodelovanje na področjih visokega šolstva, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, šolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih in mladine, ki so jih predložile evropske nevladne organizacije
 • partnerstva za sodelovanje in manjša partnerstva na področju športa
 • centre poklicne odličnosti
 • program Erasmus Mundus
 • zavezništva za inovacije
 • krepitev zmogljivosti na področju mladine
 • krepitev zmogljivosti na področju športa
 • neprofitne evropske športne prireditve

Ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik

Prek EACEA se prijavite za:

projekte evropska mladina skupaj

Ukrepi Jean Monnet

Prek EACEA se prijavite za:

 • ukrep Jean Monnet na področju visokošolskega izobraževanja: moduli, katedre in centri odličnosti
 • ukrep Jean Monnet na drugih področjih izobraževanja in usposabljanja: izobraževanje in usposabljanje učiteljev in mreže
 • pobude za učenje o EU na drugih področjih izobraževanja in usposabljanja
 • strateško razpravo v okviru mreže Jean Monnet