Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kateri ukrepi se financirajo in kje se prijaviti

Možnosti financiranja upravlja Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA) ali nacionalne agencije.

V spodnji preglednici projektov je navedeno, katere ukrepe programa upravlja katera agencija.

Prijava

Odvisno od razpisa se lahko prijavite:

Ste novi v sistemu EU Login? Ustvarite si račun.

Seznam projektov

Ključni ukrep 1 – Učna mobilnost posameznikov

Vrsta ukrepa Upravni organ
Projekti mobilnosti za učence, dijake in šolsko osebje Nacionalne agencije
Projekti mobilnosti za dijake in osebje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju Nacionalne agencije
Projekti mobilnosti za študente in osebje v visokošolskem izobraževanju Nacionalne agencije
Projekti mobilnosti za učeče se in osebje v izobraževanju odraslih Nacionalne agencije
Projekti mobilnosti na področju mladine Nacionalne agencije
Mladinske aktivnosti Nacionalne agencije

Ključni ukrep 2 – Sodelovanje med organizacijami in institucijami

Vrsta ukrepa Upravni organ
Partnerstva za sodelovanje na področjih visokega šolstva, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, šolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih in mladine (razen tistih, ki so jih predložile evropske nevladne organizacije) Nacionalne agencije
Manjša partnerstva na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, šolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih in mladine Nacionalne agencije
Partnerstva za sodelovanje na področjih visokega šolstva, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, šolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih in mladine, ki so jih predložile evropske nevladne organizacije EACEA
Partnerstva za sodelovanje in manjša partnerstva na področju športa EACEA
Centri poklicne odličnosti EACEA
Učiteljske akademije Erasmus+ EACEA
Program Erasmus Mundus EACEA
Zavezništva za inovacije EACEA
Krepitev zmogljivosti na področju mladine EACEA
Neprofitne evropske športne prireditve EACEA

Ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik

Vrsta ukrepa Upravni organ
Evropska mladina skupaj EACEA

Ukrepi Jean Monnet

Vrsta ukrepa Upravni organ
Ukrep Jean Monnet na področju visokošolskega izobraževanja: Moduli, katedre in centri odličnosti EACEA
Ukrep Jean Monnet na drugih področjih izobraževanja in usposabljanja: Usposabljanje učiteljev in mreže EACEA

KA2 - Cooperation among organisations and institutions

Apply via the National Agencies for:

 • Cooperation Partnerships in the fields of Higher Education, Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth (except those submitted by European NGOs)
 • Small Scale Partnerships in the fields of Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth

Apply via EACEA for:

 • Cooperation Partnerships in the fields of Higher Education, Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth submitted by European NGOs
 • Cooperation Partnerships and Small Scale Partnerships in the field of Sport
 • Centres of Vocational Excellence
 • Erasmus+ Teacher Academies
 • Erasmus Mundus Action
 • Innovation Alliances
 • Capacity building in the field of youth
 • Capacity building in the field of sport
 • Not-for-profit European sport events

KA3 – Support for policy reform

Apply via EACEA for:

European Youth Together

Jean Monnet

Apply via EACEA for:

 • Jean Monnet in the field of higher education: Modules, Chairs and Centres of Excellence
 • Jean Monnet in other fields of education and training: Teacher Training and Networks
 • Learning EU initiatives in other fields of education and training
 • Jean Monnet policy debate