Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Agentur, du skal indsende projektforslaget til

Denne side indeholder vejledning til organisationer om, hvordan de kan ansøge om tilskud, og indkaldelser af forslag under Erasmus+ og det europæiske solidaritetskorps.

Hvis du selv vil ansøge om at deltage i et af disse programmer, skal du læse afsnittet Sådan deltager du.

Støtten forvaltes enten af Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA) eller af de nationale agenturer.

I nedenstående projektliste kan du se, hvilke foranstaltninger under programmet der forvaltes af hvilket organ.

Afhængigt af indkaldelsen af forslag kan du se, hvordan du ansøger,

Har du ikke nogen EU Login-konto? Så kan du anmode om en konto her.

Projektliste

Nøgletiltag 1: Læringsmobilitet for enkeltpersoner

Ansøg via de nationale kontorer om:

 • Mobilitetsprojekter for skoleelever og ‑personale
 • Mobilitetsprojekter for elever og personale på erhvervsuddannelser
 • Mobilitetsprojekter for studerende og personale på videregående uddannelser
 • Mobilitetsprojekter for elever og personale på voksenuddannelser
 • Mobilitetsprojekter på ungeområdet
 • Aktiviteter med henblik på unges samfundsdeltagelse
 • Medarbejdermobilitet på idrætsområdet

Nøgletiltag 2: Samarbejde mellem organisationer og institutioner

Ansøg via de nationale kontorer om:

 • Samarbejdspartnerskaber inden for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, skoleuddannelse, voksenuddannelse og ungeområdet (undtagen partnerskaber, som europæiske NGO'er står for)
 • Mindre partnerskaber inden for erhvervsuddannelse, skoleuddannelse, voksenuddannelse samt på ungeområdet

Ansøg via EACEA om:

 • Samarbejdspartnerskaber inden for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, skoleuddannelse, voksenuddannelse og ungeområdet, som europæiske NGO'er står for
 • Samarbejdspartnerskaber og mindre partnerskaber på idrætsområdet
 • Erhvervsekspertisecentre
 • Erasmus Mundus-aktiviteter
 • Innovationsalliancer
 • Kapacitetsopbygning på ungeområdet
 • Kapacitetsopbygning på idrætsområdet
 • Almennyttige europæiske idrætsarrangementer

Nøgletiltag 3: Støtte til politiske reformer

Ansøg via EACEA om:

Europas ungdom sammen

Jean Monnet-aktiviteter

Ansøg via EACEA om:

 • Jean Monnet-aktiviteter inden for videregående uddannelse: moduler, professorater eller ekspertisecentre
 • Jean Monnet-aktiviteter inden for andre uddannelsesområder: lærerkurser og lærernetværk
 • Learning EU-initiativer på andre uddannelsesområder
 • Jean Monnet: politisk debat