Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Podporované akce a kde o financování zažádat

Finanční krytí mají na starosti buď Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu, nebo národní agentury.

V níže uvedeném seznamu projektů najdete přehled jednotlivých akcí s uvedením agentur, které je řídí.

Kde o financování zažádat

To záleží na typu výzvy. Jak podat žádost

Ještě účet u služby EU-Login nemáte? Pak si jej můžete vytvořit zde.

Seznam projektů

KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců

Druh akce Řídící orgán
Projekty mobility pro žáky a pracovníky škol Národní agentury
Projekty mobility pro účastníky a pracovníky v odborném vzdělávání a přípravě Národní agentury
Projekty mobility pro vysokoškolské studenty a pracovníky Národní agentury
Projekty mobility pro účastníky a pracovníky v oblasti vzdělávání dospělých Národní agentury
Projekty mobility v oblasti mládeže Národní agentury
Aktivity participace mládeže Národní agentury

KA2 – Spolupráce mezi organizacemi a institucemi

Druh akce Řídící orgán
Kooperativní partnerství v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání, vzdělávání dospělých a mládeže (s výjimkou partnerství předložených evropskými nevládními organizacemi) Národní agentury
Partnerství malého rozsahu v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání, vzdělávání dospělých a mládeže Národní agentury
Kooperativní partnerství v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání, vzdělávání dospělých a mládeže předložená evropskými nevládními organizacemi EACEA
Kooperativní partnerství a partnerství malého rozsahu v oblasti sportu EACEA
Centra excelence odborného vzdělávání EACEA
Pedagogické akademie Erasmus+ EACEA
Akce Erasmus Mundus EACEA
Aliance pro inovace EACEA
Budování kapacit v oblasti mládeže EACEA
Neziskové evropské sportovní akce EACEA

KA3 – Podpora reformy politiky

Druh akce Řídící orgán
Evropská mládež spolu EACEA

Jean Monnet

Druh akce Řídící orgán
Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání: moduly, katedry a centra excelence EACEA
Jean Monnet v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy: školení učitelů a sítě EACEA

KA2 - Cooperation among organisations and institutions

Apply via the National Agencies for:

 • Cooperation Partnerships in the fields of Higher Education, Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth (except those submitted by European NGOs)
 • Small Scale Partnerships in the fields of Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth

Apply via EACEA for:

 • Cooperation Partnerships in the fields of Higher Education, Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth submitted by European NGOs
 • Cooperation Partnerships and Small Scale Partnerships in the field of Sport
 • Centres of Vocational Excellence
 • Erasmus+ Teacher Academies
 • Erasmus Mundus Action
 • Innovation Alliances
 • Capacity building in the field of youth
 • Capacity building in the field of sport
 • Not-for-profit European sport events

KA3 – Support for policy reform

Apply via EACEA for:

European Youth Together

Jean Monnet

Apply via EACEA for:

 • Jean Monnet in the field of higher education: Modules, Chairs and Centres of Excellence
 • Jean Monnet in other fields of education and training: Teacher Training and Networks
 • Learning EU initiatives in other fields of education and training
 • Jean Monnet policy debate