Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kde o financování zažádat

Tato stránka je určena organizacím, které se chtějí ucházet o granty a účastnit se výzev k předkládání návrhů v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

Pokud se chcete do některého z těchto programů přihlásit jako jednotlivec, využijte část Jak se zúčastnit.

Finanční krytí mají na starosti buď Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA), nebo národní agentury.

V níže uvedeném seznamu projektů najdete přehled jednotlivých akcí s uvedením agentur, které je spravují.

Vždy záleží na typu výzvy.

Ještě účet u služby EU-Login nemáte? Vytvořit si jej můžete zde.

Seznam projektů

Klíčová akce 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců

Prostřednictvím národních agentur se můžete ucházet o:

 • Projekty mobility pro žáky a pracovníky škol
 • Projekty mobility pro účastníky a pracovníky v odborném vzdělávání a přípravě
 • Projekty mobility pro vysokoškolské studenty a pracovníky
 • Projekty mobility pro účastníky a pracovníky v oblasti vzdělávání dospělých
 • Projekty mobility v oblasti mládeže
 • Aktivity participace mládeže
 • Mobilitu jednotlivců v oblasti sportu

Klíčová akce 2 – Spolupráce mezi organizacemi a institucemi

Prostřednictvím národních agentur se můžete ucházet o:

 • Kooperativní partnerství v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání, vzdělávání dospělých a mládeže (s výjimkou partnerství předložených evropskými nevládními organizacemi)
 • Partnerství malého rozsahu v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání, vzdělávání dospělých a mládeže

Prostřednictvím agentury EACEA se můžete ucházet o:

 • Kooperativní partnerství v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání, vzdělávání dospělých a mládeže předložená evropskými nevládními organizacemi
 • Kooperativní partnerství a partnerství malého rozsahu v oblasti sportu
 • Centra excelence odborného vzdělávání
 • Akce Erasmus Mundus
 • Aliance pro inovace
 • Budování kapacit v oblasti mládeže
 • Budování kapacit v oblasti sportu
 • Neziskové evropské sportovní akce

Klíčová akce 3 – Podpora reformy politiky

Prostřednictvím agentury EACEA se můžete ucházet o:

Evropská mládež spolu

Jean Monnet

Prostřednictvím agentury EACEA se můžete ucházet o:

 • Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání: Moduly, katedry a centra excelence
 • Jean Monnet v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy: školení učitelů a sítě
 • Iniciativy vyučování o EU v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy
 • Politická debata v sítích Jean Monnet