Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kur teikti paraišką

Šiame puslapyje organizacijoms pateikiama rekomendacijų, kaip teikti paraiškas skirti dotacijas ir atsiliepti į kvietimus teikti pasiūlymus pagal programą „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso iniciatyvą.

Jei norite teikti paraišką dalyvauti vienoje iš tų programų, skaitykite skyrių „Kaip dalyvauti?“

Finansavimo galimybes administruoja Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA) arba nacionalinės agentūros.

Toliau pateikiamame projektų sąraše galite matyti, kuriuos programos veiksmus administruoja kuri agentūra.

Kaip teikti paraišką, priklauso nuo kvietimo.

Dar nesinaudojate „EU Login“? Užsiregistruokite ir susikurkite paskyrą čia.

Projektų sąrašas

1 pagrindinis veiksmas. Pavienių asmenų mobilumas mokymosi tikslais

Pasitelkus nacionalines agentūras teikiamos paraiškos

 • Mokinių ir mokyklinio ugdymo darbuotojų mobilumo projektai
 • Profesinio mokymo programose besimokančių asmenų ir tų programų darbuotojų mobilumo projektai
 • Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumo projektai
 • Suaugusiųjų švietimo programose besimokančių asmenų ir tų programų darbuotojų mobilumo projektai
 • Mobilumo projektai jaunimo srityje
 • Jaunimo dalyvavimo veikla
 • Darbuotojų mobilumas sporto srityje

2 pagrindinis veiksmas. Organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas

Pasitelkus nacionalines agentūras teikiamos paraiškos

 • Bendradarbiavimo partnerystės projektai aukštojo mokslo, profesinio mokymo, mokyklinio ugdymo, suaugusiųjų švietimo ir jaunimo srityse (išskyrus tuos, kuriuos pateikė Europos NVO)
 • Mažos apimties partnerystės projektai profesinio mokymo, mokyklinio ugdymo, suaugusiųjų švietimo ir jaunimo srityse

Pasitelkus EACEA teikiamos paraiškos

 • Europos NVO pateikti bendradarbiavimo partnerystės projektai aukštojo mokslo, profesinio mokymo, mokyklinio ugdymo, suaugusiųjų švietimo ir jaunimo srityse
 • Bendradarbiavimo partnerystės ir mažos apimties partnerystės projektai sporto srityje
 • Profesinės kompetencijos centrai
 • „Erasmus Mundus“ veiksmai
 • Inovacijų aljansai
 • Gebėjimų stiprinimas jaunimo srityje
 • Gebėjimų stiprinimas sporto srityje
 • Europos masto sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno

3 pagrindinis veiksmas. Politikos reformų rėmimas

Pasitelkus EACEA teikiamos paraiškos

Iniciatyva „Europos jaunimas kartu“

„Jean Monnet“ veiksmai

Pasitelkus EACEA teikiamos paraiškos

 • „Jean Monnet“ veiksmai aukštojo mokslo srityje: moduliai, profesūra ir kompetencijos centrai
 • „Jean Monnet“ veiksmai kitose švietimo ir mokymo srityse: mokytojų rengimas ir tinklai
 • Mokymosi apie ES iniciatyvos kitose švietimo ir mokymo srityse
 • „Jean Monnet“ politiniai debatai