Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kur pieteikties

Šajā lapā sniegti norādījumi organizācijām, kas vēlas pieteikties dotācijām un atsaukties uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros.

Ja vēlaties pieteikties savā vārdā kādai no šīm programmām, skatiet sadaļu “Kā piedalīties”.

Iespējas saņemt finansējumu pārvalda vai nu Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA), vai valstu aģentūras.

Projektu sarakstā zemāk redzams, kura aģentūra pārvalda kuras programmas darbības.

Atkarībā no tā, par kuru uzaicinājumu ir runa, varat pieteikties vai nu

Vēl neesat “EU Login” lietotājs? Piesakieties te, lai izveidotu kontu!

Projektu saraksts

1. pamatpasākums – personu mobilitāte mācību nolūkos

Iesniedziet pieteikumu ar valsts aģentūras starpniecību, ja runa ir par šādiem projektiem:

 • mobilitātes projekts skolēniem un skolas personālam,
 • mobilitātes projekti PIA apguvējiem un personālam,
 • mobilitātes projekti augstākās izglītības studentiem un personālam,
 • mobilitātes projekts pieaugušo izglītības apguvējiem un personālam,
 • mobilitātes projekti jaunatnes jomā,
 • jauniešu līdzdalības aktivitātes,
 • personāla mobilitāte sporta jomā.

2. pamatpasākums – sadarbība starp organizācijām un iestādēm

Iesniedziet pieteikumu ar valsts aģentūras starpniecību, ja runa ir par šādiem projektiem:

 • sadarbības partnerības augstākās izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, skolu izglītības, pieaugušo izglītības un jaunatnes jomā (izņemot partnerības, ko iesniegušas Eiropas NVO),
 • maza mēroga partnerības profesionālās izglītības un apmācības, skolu izglītības, pieaugušo izglītības un jaunatnes jomā.

Iesniedziet pieteikumu Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrai, ja runa ir par šādiem projektiem:

 • sadarbības partnerības augstākās izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, skolu izglītības, pieaugušo izglītības un jaunatnes jomā, ko iesniegušas Eiropas NVO,
 • sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības sporta jomā,
 • profesionālās izcilības centri,
 • “Erasmus Mundus” darbība,
 • inovācijas alianses,
 • spēju stiprināšana jaunatnes jomā,
 • spēju stiprināšana sporta jomā,
 • Eiropas sporta bezpeļņas pasākumi.

3. pamatpasākums – atbalsts politikas reformai

Iesniedziet pieteikumu Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrai, ja runa ir par šādiem projektiem:

“Vienota Eiropas jaunatne”

Žana Monē vārdā nosauktās darbības

Iesniedziet pieteikumu Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrai, ja runa ir par šādiem projektiem:

 • Žana Monē vārdā nosauktās darbības augstākās izglītības jomā – moduļi, profesūras un izcilības centri,
 • Žana Monē vārdā nosauktās darbības citās izglītības un apmācības jomās – skolotāju apmācība un tīkli,
 • iniciatīvas “Mācāmies par ES” citās izglītības un apmācības jomās,
 • Žana Monē vārdā nosauktās politikas debates.