Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Finansētās darbības un kur pieteikties

Iespējas saņemt finansējumu pārvalda vai nu Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA), vai valstu aģentūras.

Projektu sarakstā zemāk redzams, kura aģentūra pārvalda kuras programmas darbības.

Kur pieteikties

Atkarībā no tā, par kuru uzaicinājumu ir runa, varat pieteikties vai nu

Vēl neesat “EU Login” lietotājs? Piesakieties te, lai izveidotu kontu!

Projektu saraksts

KA1 – personu mobilitāte mācību nolūkos

Darbības veids Vadības struktūra
Mobilitātes projekts skolēniem un skolas personālam Valstu aģentūras
Mobilitātes projekti PIA apguvējiem un personālam Valstu aģentūras
Mobilitātes projekti augstākās izglītības studentiem un personālam Valstu aģentūras
Mobilitātes projekts pieaugušo izglītības apguvējiem un personālam Valstu aģentūras
Mobilitātes projekti jaunatnes jomā Valstu aģentūras
Jauniešu līdzdalības aktivitātes Valstu aģentūras

KA2 - sadarbība starp organizācijām un iestādēm

Darbības veids Vadības struktūra
Sadarbības partnerības augstākās izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, skolu izglītības, pieaugušo izglītības un jaunatnes jomā (izņemot partnerības, ko iesniegušas Eiropas NVO) Valstu aģentūras
Maza mēroga partnerības profesionālās izglītības un apmācības, skolu izglītības, pieaugušo izglītības un jaunatnes jomā Valstu aģentūras
Sadarbības partnerības augstākās izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, skolu izglītības, pieaugušo izglītības un jaunatnes jomā, ko iesniegušas Eiropas NVO EACEA
Sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības sporta jomā EACEA
Profesionālās izcilības centri EACEA
“Erasmus+” skolotāju akadēmijas EACEA
“Erasmus Mundus” darbība EACEA
Inovācijas alianses EACEA
Spēju veidošana jaunatnes jomā EACEA
Eiropas sporta bezpeļņas pasākumi EACEA

KA3 - atbalsts politikas reformai

Darbības veids Vadības struktūra
“Vienota Eiropas jaunatne” EACEA

Žana Monē vārdā nosauktās darbības

Darbības veids Vadības struktūra
Žana Monē vārdā nosauktās darbības augstākās izglītības jomā: moduļi, profesūras un izcilības centri EACEA
Žana Monē vārdā nosauktās darbības citās izglītības un apmācības jomās: skolotāju apmācība un tīkli EACEA

KA2 - Cooperation among organisations and institutions

Apply via the National Agencies for:

 • Cooperation Partnerships in the fields of Higher Education, Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth (except those submitted by European NGOs)
 • Small Scale Partnerships in the fields of Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth

Apply via EACEA for:

 • Cooperation Partnerships in the fields of Higher Education, Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth submitted by European NGOs
 • Cooperation Partnerships and Small Scale Partnerships in the field of Sport
 • Centres of Vocational Excellence
 • Erasmus+ Teacher Academies
 • Erasmus Mundus Action
 • Innovation Alliances
 • Capacity building in the field of youth
 • Capacity building in the field of sport
 • Not-for-profit European sport events

KA3 – Support for policy reform

Apply via EACEA for:

European Youth Together

Jean Monnet

Apply via EACEA for:

 • Jean Monnet in the field of higher education: Modules, Chairs and Centres of Excellence
 • Jean Monnet in other fields of education and training: Teacher Training and Networks
 • Learning EU initiatives in other fields of education and training
 • Jean Monnet policy debate