Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Gdje se prijaviti

Na ovoj stranici mogu se pronaći upute za organizacije koje se žele prijaviti za financijsku potporu ili se odazvati na pozive na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti.

Ako se za jedan od tih programa želite prijaviti samostalno, pogledajte dio „Kako sudjelovati”.

Mogućnostima financiranja upravlja Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) ili nacionalne agencije.

U popisu projekata u nastavku možete vidjeti kojim aktivnostima programa upravlja koja agencija.

Ovisno o pozivu možete se prijaviti:

Nemate račun za EU Login? Registrirajte se ovdje.

Popis projekata

KA1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Prijavite se preko nacionalnih agencija za sljedeće:

 • Projekti mobilnosti za učenike i osoblje u odgoju i općem obrazovanju
 • Projekti mobilnosti za učenike i osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
 • Projekti mobilnosti za studente i osoblje u visokom obrazovanju
 • Projekti mobilnosti za polaznike i osoblje u obrazovanju odraslih
 • Projekti mobilnosti u području mladih
 • Aktivnosti sudjelovanja mladih
 • Mobilnost osoblja u području sporta

KA2 – Suradnja među organizacijama i ustanovama

Prijavite se preko nacionalnih agencija za:

 • Partnerstva za suradnju u području visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odgoja i općeg obrazovanja, obrazovanja odraslih i mladih (osim onih koja su prijavile europske nevladine organizacije)
 • Mala partnerstva u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odgoja i općeg obrazovanja, obrazovanja odraslih i mladih

Prijavite se preko EACEA-e za:

 • Partnerstva za suradnju u području visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odgoja i općeg obrazovanja, obrazovanja odraslih i mladih koja su prijavile europske nevladine organizacije
 • Partnerstva za suradnju i mala partnerstva u području sporta
 • Centri strukovne izvrsnosti
 • Aktivnosti Erasmus Mundus
 • Savezi za inovacije
 • Jačanje kapaciteta u području mladih
 • Jačanje kapaciteta u području sporta
 • Neprofitna europska sportska događanja

KA3 – Podrška reformi politike

Prijavite se preko EACEA-e za sljedeće:

Mladi Europe zajedno

Jean Monnet

Prijavite se preko EACEA-e za sljedeće:

 • Aktivnosti Jean Monnet u području visokog obrazovanja: moduli, katedre i centri izvrsnosti
 • Aktivnosti Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja: osposobljavanje učitelja i nastavnika i njihove mreže
 • Inicijative za učenje o EU-u u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja
 • Rasprava o politikama u okviru programa Jean Monnet