Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Financované akcie a kde treba podať prihlášku

Možnosti financovania riadi buď Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA), alebo národné agentúry.

Zo zoznamu projektov uvedeného nižšie môžete zistiť, ktoré akcie programu riadi ktorá agentúra.

Kde podať žiadosť

V závislosti od konkrétnej výzvy sa môžete prihlásiť takto:

Ešte nemáte konto EU login? Tu sa zaregistrujte a vytvorte si ho.

Zoznam projektov

KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Typ akcie Riadiaci orgán
Projekty mobility pre žiakov a zamestnancov v oblasti školského vzdelávania Národné agentúry
Projekty mobility pre žiakov a zamestnancov v oblasti OVP Národné agentúry
Projekty mobility pre študentov a zamestnancov v oblasti vysokoškolského vzdelávania Národné agentúry
Projekty pre študentov a zamestnancov v oblasti vzdelávania dospelých Národné agentúry
Projekty mobility v oblasti mládeže Národné agentúry
Aktivity zamerané na participáciu mládeže Národné agentúry

KA2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami

Typ akcie Riadiaci orgán
Partnerstvá spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a mládeže (s výnimkou partnerstiev predložených európskymi mimovládnymi organizáciami) Národné agentúry
Malé partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a mládeže Národné agentúry
Partnerstvá spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a mládeže, ktoré predložili európske mimovládne organizácie Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA)
Partnerstvá spolupráce a malé partnerstvá v oblasti športu EACEA
Centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy EACEA
Učiteľské akadémie programu Erasmus+ EACEA
Akcia Erasmus Mundus EACEA
Aliancie pre inovácie EACEA
Budovanie kapacít v oblasti mládeže EACEA
Neziskové európske športové podujatia EACEA

KA3 – Podpora reformy politiky

Typ akcie Riadiaci orgán
Európska mládež spolu EACEA

Jean Monnet

Typ akcie Riadiaci orgán
Akcia Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdelávania: moduly, katedry a centrá excelentnosti EACEA
Akcia Jean Monnet v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy Odborná príprava a siete učiteľov EACEA

KA2 - Cooperation among organisations and institutions

Apply via the National Agencies for:

 • Cooperation Partnerships in the fields of Higher Education, Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth (except those submitted by European NGOs)
 • Small Scale Partnerships in the fields of Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth

Apply via EACEA for:

 • Cooperation Partnerships in the fields of Higher Education, Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth submitted by European NGOs
 • Cooperation Partnerships and Small Scale Partnerships in the field of Sport
 • Centres of Vocational Excellence
 • Erasmus+ Teacher Academies
 • Erasmus Mundus Action
 • Innovation Alliances
 • Capacity building in the field of youth
 • Capacity building in the field of sport
 • Not-for-profit European sport events

KA3 – Support for policy reform

Apply via EACEA for:

European Youth Together

Jean Monnet

Apply via EACEA for:

 • Jean Monnet in the field of higher education: Modules, Chairs and Centres of Excellence
 • Jean Monnet in other fields of education and training: Teacher Training and Networks
 • Learning EU initiatives in other fields of education and training
 • Jean Monnet policy debate