Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kde podať žiadosť

Táto stránka obsahuje usmernenia pre organizácie, ktoré chcú podať žiadosť o grant a výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity.

Ak sa chcete do niektorého z týchto prihlásiť ako jednotlivec programov, pozrite si stránku „Ako sa zapojiť“.

Možnosti financovania riadi buď Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA), alebo národné agentúry.

Zo zoznamu projektov uvedeného nižšie môžete zistiť, ktoré akcie programu riadi ktorá agentúra.

V závislosti od konkrétnej výzvy sa môžete prihlásiť takto:

Ešte nemáte konto EU login? Tu sa zaregistrujte a vytvorte si ho.

Zoznam projektov

Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Na nasledujúce projekty sa prihlasujte cez národné agentúry:

 • Projekty mobility pre žiakov a zamestnancov v oblasti školského vzdelávania
 • Projekty mobility pre žiakov a zamestnancov v oblasti OVP
 • Projekty mobility pre študentov a zamestnancov v oblasti vysokoškolského vzdelávania
 • Projekty pre študentov a zamestnancov v oblasti vzdelávania dospelých
 • Projekty mobility v oblasti mládeže
 • Aktivity zamerané na participáciu mládeže
 • Mobilita zamestnancov v oblasti športu

Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami

Na nasledujúce projekty sa prihlasujte cez národné agentúry:

 • Partnerstvá spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a mládeže (s výnimkou partnerstiev predložených európskymi mimovládnymi organizáciami)
 • Malé partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a mládeže

Na nasledujúce projekty sa prihlasujte cez EACEA:

 • Partnerstvá spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a mládeže, ktoré predložili európske mimovládne organizácie
 • Partnerstvá spolupráce a malé partnerstvá v oblasti športu
 • Centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy
 • Akcia Erasmus Mundus
 • Aliancie pre inovácie
 • Budovanie kapacít v oblasti mládeže
 • Budovanie kapacít v oblasti športu
 • Neziskové európske športové podujatia

Kľúčová akcia 3 – Podpora reformy politiky

Na nasledujúce projekty sa prihlasujte cez EACEA:

Európska mládež spolu

Jean Monnet

Na nasledujúce projekty sa prihlasujte cez EACEA:

 • Akcia Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdelávania: Moduly, katedry a centrá excelentnosti
 • Akcia Jean Monnet v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy Odborná príprava a siete učiteľov
 • Iniciatívy učenia sa o EÚ v iných sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy
 • Diskusia o politike Jean Monnet