Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Voor welke acties is financiering mogelijk is en waar aanvragen?

De financieringsmogelijkheden worden beheerd door ofwel het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA), ofwel door nationale agentschappen.

In de tabellen hieronder kunt u zien welke acties van het programma door welk agentschap worden beheerd.

Waar aanvragen?

Afhankelijk van de oproep kunt u nagaan hoe u een aanvraag kunt indienen:

Nog geen EU-login? Maak hier een account aan.

Projecten

KA1 – Leermobiliteit voor individuele deelnemers

Soort actie Beheersorgaan
Mobiliteitsprojecten voor leerlingen en personeel in het schoolonderwijs Nationale agentschappen
Mobiliteitsprojecten voor lerenden en personeel in beroepsopleiding en -onderwijs Nationale agentschappen
Mobiliteitsprojecten voor studenten en personeel in het hoger onderwijs Nationale agentschappen
Mobiliteitsprojecten voor lerenden en personeel in het volwassenenonderwijs Nationale agentschappen
Mobiliteitsprojecten op het gebied van jeugd Nationale agentschappen
Activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie Nationale agentschappen

KA2 – Samenwerking tussen organisaties en instellingen

Soort actie Beheersorgaan
Samenwerkingspartnerschappen op het gebied van hoger onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs, volwassenenonderwijs en jeugd (niet ingediend door Europese ngo’s) Nationale agentschappen
Kleinschalige partnerschappen op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs, volwassenenonderwijs en jeugd Nationale agentschappen
Samenwerkingspartnerschappen op het gebied van hoger onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs, volwassenenonderwijs en jeugd, ingediend door Europese ngo’s EACEA
Samenwerkingspartnerschappen en kleinschalige partnerschappen op het gebied van sport EACEA
Kenniscentra voor beroepsopleiding EACEA
Erasmus+ Teacher Academies EACEA
Erasmus Mundus-actie EACEA
Innovatieallianties EACEA
Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugd EACEA
Europese sportevenementen zonder winstoogmerk EACEA

KA3 – Ondersteuning van beleidshervorming

Soort actie Beheersorgaan
Europese jongeren samen EACEA

Jean Monnet

Soort actie Beheersorgaan
Jean Monnet in het hoger onderwijs: modules, leerstoelen en expertisecentra EACEA
Jean Monnet-actie op andere onderwijs- en opleidingsgebieden: Lerarenopleiding en -netwerken EACEA

KA2 - Cooperation among organisations and institutions

Apply via the National Agencies for:

 • Cooperation Partnerships in the fields of Higher Education, Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth (except those submitted by European NGOs)
 • Small Scale Partnerships in the fields of Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth

Apply via EACEA for:

 • Cooperation Partnerships in the fields of Higher Education, Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth submitted by European NGOs
 • Cooperation Partnerships and Small Scale Partnerships in the field of Sport
 • Centres of Vocational Excellence
 • Erasmus+ Teacher Academies
 • Erasmus Mundus Action
 • Innovation Alliances
 • Capacity building in the field of youth
 • Not-for-profit European sport events

KA3 – Support for policy reform

Apply via EACEA for:

European Youth Together

Jean Monnet

Apply via EACEA for:

 • Jean Monnet in the field of higher education: Modules, Chairs and Centres of Excellence
 • Jean Monnet in other fields of education and training: Teacher Training and Networks