Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Waar een aanvraag indienen?

Op deze pagina vindt u richtsnoeren voor organisaties die subsidies willen aanvragen en voorstellen willen indienen in het kader van Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps.

Om zelf een aanvraag in te dienen voor een van deze programma’s, vindt u alle informatie in “Hoe kunt u deelnemen?”.

De financieringsmogelijkheden worden beheerd door ofwel het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA), ofwel door nationale agentschappen.

In de tabellen hieronder kunt u zien welke acties van het programma door welk agentschap worden beheerd.

Afhankelijk van de oproep kunt u nagaan hoe u een aanvraag kunt indienen:

Nog geen EU-login? Maak hier een account aan.

Projecten

KA1 - Leermobiliteit voor individuele deelnemers

Dien via de nationale agentschappen een aanvraag in voor:

 • Mobiliteitsprojecten voor leerlingen en personeel in het schoolonderwijs
 • Mobiliteitsprojecten voor lerenden en personeel in beroepsopleiding en -onderwijs
 • Mobiliteitsprojecten voor studenten en personeel in het hoger onderwijs
 • Mobiliteitsprojecten voor lerenden en personeel in de volwasseneneducatie
 • Mobiliteitsprojecten op het gebied van jeugd
 • Activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie
 • Mobiliteit van personeel op het gebied van sport

KA2 - Samenwerking tussen organisaties en instellingen

Dien via de nationale agentschappen een aanvraag in voor:

 • Samenwerkingspartnerschappen op het gebied van hoger onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs, volwasseneneducatie en jeugd (niet ingediend door Europese ngo’s)
 • Kleinschalige partnerschappen op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs, volwasseneneducatie en jeugd

Dien via EACEA een aanvraag in voor:

 • Samenwerkingspartnerschappen op het gebied van hoger onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs, volwasseneneducatie en jeugd, ingediend door Europese ngo’s
 • Samenwerkingspartnerschappen en kleinschalige partnerschappen op het gebied van sport
 • Kenniscentra voor beroepsopleiding
 • Erasmus Mundus-actie
 • Innovatieallianties
 • Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugd
 • Capaciteitsopbouw op het gebied van sport
 • Europese sportevenementen zonder winstoogmerk

KA3 - Ondersteuning van beleidshervorming

Dien via EACEA een aanvraag in voor:

Europese jongeren samen

Jean Monnet

Dien via EACEA een aanvraag in voor:

 • Jean Monnet in het hoger onderwijs: modules, leerstoelen en expertisecentra
 • Jean Monnet-actie op andere onderwijs- en opleidingsgebieden: Lerarenopleiding en -netwerken
 • Initiatieven rond “leren over de EU” op andere onderwijs- en opleidingsgebieden
 • Jean Monnet-beleidsdebat