Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Så deltar du

Erasmus+ är ett mycket brett program som omfattar flera olika verksamheter. Om och hur du kan delta beror främst på två faktorer:

  1. Om det är du själv eller din organisation som vill delta.
  2. I vilket land du eller din organisation är baserad.

På den här sidan finns en allmän översikt över hur du deltar. Du måste dock läsa på om den insats du är intresserad av för att se om du uppfyller kriterierna.

Quick explainer

Du som kommer från Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien eller Turkiet kan delta i de flesta insatserna eftersom dessa länder är associerade till Erasmusprogrammet.

Du som kommer från ett annat land utanför EU kan delta i bland annat Erasmus Mundus gemensamma masterprogram, internationella utbyten för studenter och personal (om ditt universitet deltar) och ungdomsutbyten.

Villkoren för att delta varierar dock. Mer information finns på sidan Vad kan jag göra?

Det är två typer av länder som deltar i Erasmus+.

EU-länderna och länder utanför EU som är associerade till programmet

De här länderna kan delta fullt ut i all verksamhet inom Erasmus+. Det gäller alla EU-länder, Eftaländerna, EU:s kandidatländer och några till. Tillsammans kallades de tidigare för programländer.

Länder utanför EU som inte är associerade till programmet

De här länderna kan delta i viss Erasmusverksamhet. Länderna finns över hela världen och kallades tidigare för partnerländer.

Se hela listan med deltagande länder

Enskilda deltagare

Om du själv vill delta måste du i de flesta fall söka via en organisation, t.ex. ditt universitet eller företag.

Hör med organisationen om de tänker ansöka om ett projektbidrag, eller använd Erasmusappen för råd och inspiration.

För de flesta insatser måste din organisation ligga i ett programland, det vill säga ett EU-land eller ett land som är associerat till Erasmusprogrammet. Andra insatser är öppna även för grupper från andra länder som inte är associerade till programmet.

Se listan med programländer (EU-länder och länder som är associerade till Erasmusprogrammet)

Organisationer

Organisationer som vill söka projektbidrag eller lämna in projektförslag måste först registrera sig.

Läs om hur du registrerar din organisation

Titta också i listan med program- och partnerländer. Vilka insatser din organisation kan delta i beror på var den är baserad.

Quick explainer

Funding opportunities are managed by either the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) or by National Agencies.

Get more help with seeing who manages your call

Allt du behöver veta om årets program

Vill du veta mer om vem som kan delta? Sök i programhandledningen på den insats eller det område som du är intresserad av.

För dig som inte bor i EU

Läs om hur du deltar från ett land utanför EU

Ansök tillsammans med en projektpartner

Om du vill hitta en samarbetspartner för ditt projekt kan du använda sökfunktionen på portalen för bidrag och upphandling.

Hitta en samarbetspartner

Financial support

Individuals and organisations might be able to benefit from financing under the Skills and Education Guarantee (S&E). This is a pilot debt financing initiative run by the European Investment Fund (EIF).

The S&E follows the previous Erasmus+ Master Loan scheme, which ran from 2015-2022.

Funding is available through financial intermediaries such as banks and social investment funds. 

See a list of these financial intermediaries under "Information for final beneficiaries" on the website of the EIF.