Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kuhu taotlus esitada?

Veebilehel on esitatud organisatsioonidele juhised Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpusega seotud toetuste taotlemiseks ja projektikonkurssidel osalemiseks.

Kui soovite esitada taotlust, mis on seotud ühega neist programmidest, tutvuge rubriigiga „Kuidas osaleda“.

Rahastamisvõimalusi haldavad kas Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA) või riiklikud bürood.

Allpool esitatud projektiloetelus on näha, mis asutused milliseid programmi meetmeid haldavad.

Sõltuvalt konkursist saate taotluse esitada kas

Teil pole veel EU Logini kontot? Looge konto siin.

Projektide loetelu

1. põhimeede – üksikisikute õpiränne

Riiklikule büroole esitatakse taotlus järgmiste konkursside korral.

 • Kooliõpilaste ja koolipersonali õpirände projektid
 • Kutseõppurite ja kutsekoolide töötajate õpirände projektid
 • Üliõpilaste ja kõrgkoolide töötajate õpirände projektid
 • Täiskasvanuhariduse valdkonna õppijate ja töötajate õpirände projektid
 • Noortevaldkonna õpirände projektid
 • Noorte osalustegevuse projektid
 • Spordivaldkonna töötajate õpirände projektid

2. põhimeede – organisatsioonide ja asutuste koostöö

Riiklikule büroole esitatakse taotlus järgmiste konkursside korral.

 • Koostööpartnerlused kõrghariduse, kutsehariduse ja -õppe, üldhariduse, täiskasvanuhariduse ja noortevaldkonnas (v.a Euroopa vabaühenduste taotlused)
 • Väikepartnerlused kutsehariduse ja -õppe, üldhariduse, täiskasvanuhariduse ja noortevaldkonnas

EACEAle esitatakse taotlus järgmiste konkursside korral.

 • Koostööpartnerlused kõrghariduse, kutsehariduse ja -õppe, üldhariduse, täiskasvanuhariduse ja noortevaldkonnas (Euroopa vabaühenduste taotlused)
 • Koostööpartnerlused ja väikepartnerlused spordi valdkonnas
 • Kutsehariduse tipptaseme keskused
 • Erasmus Munduse meetmed
 • Innovatsiooniliidud
 • Suutlikkuse suurendamine noortevaldkonnas
 • Suutlikkuse suurendamine spordivaldkonnas
 • Mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused

3. põhimeede – poliitikareformi toetamine

EACEAle esitatakse taotlus järgmiste konkursside korral.

Algatus „Euroopa noored üheskoos“

Jean Monnet’ meetmed

EACEAle esitatakse taotlus järgmiste konkursside korral.

 • Jean Monnet’ meetmed kõrghariduse valdkonnas: moodulid, õppetoolid ja tippkeskused
 • Jean Monnet’ meetmed hariduse ja koolituse muudes valdkondades: õpetajakoolitus ja võrgustikud
 • ELi teemalise õppe algatused hariduse ja koolituse muudes valdkondades
 • Jean Monnet’ poliitiline mõttevahetus