Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Rahastatavad meetmed ja kuhu esitada taotlus

Rahastamisvõimalusi haldavad kas Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA) või riiklikud bürood.

Allpool esitatud projektiloetelus on näha, mis asutused milliseid programmi meetmeid haldavad.

Kuhu taotlus esitada?

Sõltuvalt konkursist saate taotluse esitada kas

Teil pole veel EU Logini kontot? Looge konto siin.

Projektide loetelu

1. põhimeede – üksikisikute õpiränne

Meetme liik Korraldusasutus
Kooliõpilaste ja koolipersonali õpirände projektid Riiklikud bürood
Kutseõppurite ja kutsekoolide töötajate õpirände projektid Riiklikud bürood
Üliõpilaste ja kõrgkoolide töötajate õpirände projektid Riiklikud bürood
Täiskasvanuhariduse valdkonna õppijate ja töötajate õpirände projektid Riiklikud bürood
Noortevaldkonna õpirände projektid Riiklikud bürood
Noorte osalustegevus Riiklikud bürood

2. põhimeede – organisatsioonide ja asutuste koostöö

Meetme liik Korraldusasutus
Koostööpartnerlused kõrghariduse, kutsehariduse ja -õppe, üldhariduse, täiskasvanuhariduse ja noortevaldkonnas (v.a Euroopa vabaühenduste taotlused) Riiklikud bürood
Väikepartnerlused kutsehariduse ja -õppe, üldhariduse, täiskasvanuhariduse ja noortevaldkonnas Riiklikud bürood
Koostööpartnerlused kõrghariduse, kutsehariduse ja -õppe, üldhariduse, täiskasvanuhariduse ja noortevaldkonnas (Euroopa vabaühenduste taotlused) EACEA
Koostööpartnerlused ja väikepartnerlused spordi valdkonnas EACEA
Kutsehariduse tipptaseme keskused EACEA
Erasmus+ õpetajate akadeemiad EACEA
Erasmus Munduse meetmed EACEA
Innovatsiooniliidud EACEA
Suutlikkuse suurendamine noortevaldkonnas EACEA
Mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused EACEA

3. põhimeede – poliitikareformi toetamine

Meetme liik Korraldusasutus
Algatus „Euroopa noored üheskoos“ EACEA

Jean Monnet’ meetmed

Meetme liik Korraldusasutus
Jean Monnet’ meetmed kõrghariduse valdkonnas: moodulid, õppetoolid ja tippkeskused EACEA
Jean Monnet’ meetmed hariduse ja koolituse muudes valdkondades: õpetajakoolitus ja võrgustikud EACEA

KA2 - Cooperation among organisations and institutions

Apply via the National Agencies for:

 • Cooperation Partnerships in the fields of Higher Education, Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth (except those submitted by European NGOs)
 • Small Scale Partnerships in the fields of Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth

Apply via EACEA for:

 • Cooperation Partnerships in the fields of Higher Education, Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth submitted by European NGOs
 • Cooperation Partnerships and Small Scale Partnerships in the field of Sport
 • Centres of Vocational Excellence
 • Erasmus+ Teacher Academies
 • Erasmus Mundus Action
 • Innovation Alliances
 • Capacity building in the field of youth
 • Capacity building in the field of sport
 • Not-for-profit European sport events

KA3 – Support for policy reform

Apply via EACEA for:

European Youth Together

Jean Monnet

Apply via EACEA for:

 • Jean Monnet in the field of higher education: Modules, Chairs and Centres of Excellence
 • Jean Monnet in other fields of education and training: Teacher Training and Networks
 • Learning EU initiatives in other fields of education and training
 • Jean Monnet policy debate