Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Gníomhaíochtaí maoinithe agus an áit is ceart iarratas a dhéanamh

Is é an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr (EACEA) nó na Gníomhaireachtaí Náisiúnta a dhéanann deiseanna maoiniúcháin a bhainistiú.

Feicfidh tú cén ghníomhaireacht a dhéanann gníomhaíochtaí difriúla an chláir a bhainistiú sa liosta tionscadail thíos.

An áit is ceart iarratas a dhéanamh

Braitheann sé ar an nglao, ach is féidir leat teacht ar eolas maidir le conas iarratas a dhéanamh trí

Níl cuntas EU Login agat? Cruthaigh do chuntas anseo.

Liosta na dtionscadal

KA1 – Soghluaisteacht foghlama daoine aonair

An cineál gníomhaíochta An comhlacht bainistithe
Tionscadail soghluaisteachta do dhaltaí agus baill foirne i réimse an Oideachais scoile Na Gníomhaireachtaí Náisiúnta
Tionscadail soghluaisteachta d’fhoghlaimeoirí agus baill foirne i réimse an Ghairmoideachais agus na Gairmoiliúna Na Gníomhaireachtaí Náisiúnta
Tionscadail soghluaisteachta do mhic léinn agus baill foirne i réimse an Ardoideachais Na Gníomhaireachtaí Náisiúnta
Tionscadail soghluaisteachta d’fhoghlaimeoirí agus baill foirne i réimse an Oideachais aosaigh Na Gníomhaireachtaí Náisiúnta
Tionscadail soghluaisteachta i réimse na hóige Na Gníomhaireachtaí Náisiúnta
Gníomhaíochtaí Rannpháirtíochta Óige Na Gníomhaireachtaí Náisiúnta

KA2 – Comhar i measc eagraíochtaí agus institiúidí

An cineál gníomhaíochta An comhlacht bainistithe
Comhpháirtíochtaí Comhair i réimse an Ardoideachais, réimse an Ghairmoideachais agus na Gairmoiliúna, réimse an Oideachais Scoile, réimse an Oideachais Aosaigh agus na hÓige (seachas na cinn sin a chuireann Eagraíochtaí Neamhrialtasacha Eorpacha isteach) Na Gníomhaireachtaí Náisiúnta
Comhpháirtíochtaí ar Mhionscála i réimse an Ghairmoideachais agus na Gairmoiliúna, réimse an Oideachais Scoile, réimse an Oideachais Aosaigh agus na hÓige Na Gníomhaireachtaí Náisiúnta
Comhpháirtíochtaí Comhair i réimse an Ardoideachais, réimse an Ghairmoideachais agus na Gairmoiliúna, réimse an Oideachais Scoile, réimse an Oideachais Aosaigh agus na hÓige a chuireann Eagraíochtaí Neamhrialtasacha Eorpacha isteach An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA)
Comhpháirtíochtaí Comhair agus Comhpháirtíochtaí ar Mhionscála i réimse an Spóirt An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA)
Ionaid Barr Feabhais Gairme An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA)
Acadaimh Múinteoirí Erasmus+ An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA)
Gníomhaíochtaí Erasmus Mundus An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA)
Comhghuaillíochtaí Nuálaíochta An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA)
Forbairt acmhainní i réimse na hóige An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA)
Imeachtaí neamhbhrabúis spóirt san Eoraip An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA)

KA3 – Tacaíocht d'athchóiriú beartas

An cineál gníomhaíochta An comhlacht bainistithe
Óige na hEorpa le chéile An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA)

Gníomhaíochtaí Jean Monnet

An cineál gníomhaíochta An comhlacht bainistithe
Jean Monnet i réimse an ardoideachais: Modúil, Cathaoirligh agus Ionaid Barr Feabhais An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA)
Jean Monnet i réimsí eile oideachais agus oiliúna: Oiliúint agus Líonraí Múinteoirí An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA)

KA2 - Cooperation among organisations and institutions

Apply via the National Agencies for:

 • Cooperation Partnerships in the fields of Higher Education, Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth (except those submitted by European NGOs)
 • Small Scale Partnerships in the fields of Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth

Apply via EACEA for:

 • Cooperation Partnerships in the fields of Higher Education, Vocational Education and Training, School Education, Adult Education and Youth submitted by European NGOs
 • Cooperation Partnerships and Small Scale Partnerships in the field of Sport
 • Centres of Vocational Excellence
 • Erasmus+ Teacher Academies
 • Erasmus Mundus Action
 • Innovation Alliances
 • Capacity building in the field of youth
 • Capacity building in the field of sport
 • Not-for-profit European sport events

KA3 – Support for policy reform

Apply via EACEA for:

European Youth Together

Jean Monnet

Apply via EACEA for:

 • Jean Monnet in the field of higher education: Modules, Chairs and Centres of Excellence
 • Jean Monnet in other fields of education and training: Teacher Training and Networks
 • Learning EU initiatives in other fields of education and training
 • Jean Monnet policy debate