Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Läsanvisningar för programhandledningen

Programhandledningen har tre huvuddelar:

  • Del A innehåller en allmän översikt över programmet. Där finns information om programmets mål, prioriteringar och viktigaste egenskaper, programländerna, organisationen för genomförandet och den övergripande budgeten. Detta avsnitt riktar sig till dem som vill skaffa sig en överblick över programmets omfattning och organisation.
  • Del B innehåller specifik information om insatser inom ramen för programmet som omfattas av den här handledningen. Detta avsnitt riktar sig främst till den som vill veta mer i detalj vilka typer av projekt som får bidrag från programmet. Informationen i det här avsnittet fördjupas ytterligare i bilaga I till handledningen.
  • Del C innehåller detaljerad information om förfaranden för att ansöka om bidrag och urvalet av projekt och även om de finansiella och administrativa bestämmelserna för att få bidrag från Erasmus+.Detta avsnitt riktar sig till alla som tänker lämna in ett projektförslag inom ramen för Erasmus+.