Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kā Lasīt Programmas Vadlīnijas

Programmas vadlīnijām ir trīs pamatdaļas.

  • A daļā ir sniegts vispārējs pārskats par Programmu. Tajā ir ietverta informācija par programmas mērķiem, prioritātēm un pamatiezīmēm, Programmas Valstīm, īstenošanas struktūrām un vispārējo pieejamo budžetu. Šī sadaļa ir adresēta tiem, kuri vēlas gūt vispārēju priekšstatu par Programmas darbības jomu un struktūru.
  • B daļā ir sniegta konkrēta informācija par programmas darbībām, uz kurām attiecas šīs vadlīnijas. Šī sadaļa ir adresēta galvenokārt tiem, kuri ir ieinteresēti uzzināt sīkāku informāciju par to, kāda veida projektus atbalsta programma. Šajā sadaļā sniegtā informācija ir izklāstīta sīkāk šo vadlīniju I pielikumā.
  • C daļā ir sniegta sīka informācija par dotāciju pieteikumu sagatavošanas un projektu atlases procedūrām, kā arī par finansiāliem un administratīviem noteikumiem, kas saistīti ar “Erasmus+” dotācijas piešķiršanu. Šī sadaļa ir adresēta visiem tiem, kuri plāno iesniegt projekta priekšlikumu programmas “Erasmus+” ietvaros.