Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kaip skaityti šį programos vadovą

Šį Programos vadovą sudaro trys pagrindinės dalys:

  • A dalyje bendrai apžvelgiama Programa Joje pateikiama informacijos apie Programos tikslus, prioritetus ir pagrindinius ypatumus, Programos šalis, įgyvendinimo struktūras ir bendrą turimą biudžetą. Ši dalis skirta tiems, kurie norėtų turėti bendrą supratimą apie Programos taikymo sritį ir jos struktūrą.
  • B dalyje pateikiama konkrečios informacijos apie šiame vadove aptariamus Programos veiksmus. Ši dalis visų pirma skirta tiems, kurie norėtų išsamesnės informacijos apie tai, kokios rūšies projektai remiami pagal šią Programą. Šioje dalyje teikiama informacija išsamiau išdėstyta šio vadovo I priede.
  • C dalyje pateikiama išsamios informacijos apie dotacijos paraiškos teikimo ir projektų atrankos procedūras, taip pat apie finansines ir administracines nuostatas, susijusias su „Erasmus+“ dotacijos skyrimu. Ši dalis skirta visiems tiems, kurie ketina pateikti projekto pasiūlymą pagal programą „Erasmus+“.