Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Doorzoek de gids

Leeswijzer

De programmagids bestaat uit drie delen:

  • Deel A geeft een algemeen overzicht van het programma. Het bevat informatie over de doelstellingen, prioriteiten en belangrijkste elementen van het programma, de programmalanden, de uitvoeringsstructuren en het totale beschikbare budget. Dit deel is bedoeld voor wie een algemeen overzicht wil hebben van het toepassingsgebied en de opbouw van het programma.
  • Deel B bevat specifieke informatie over de programma-acties die in deze gids nader worden omschreven. Het is voornamelijk bedoeld voor wie meer wil weten over de soorten projecten die door het programma worden gesteund. De informatie in dit deel wordt in detail uitgewerkt in bijlage I bij deze gids.
  • Deel C bevat gedetailleerde informatie over de procedures voor subsidieaanvragen en de selectie van projecten. Het bevat eveneens financiële en administratieve bepalingen inzake de toekenning van een Erasmus+-subsidie. Dit deel is bedoeld voor wie van plan is een projectvoorstel in te dienen in het kader van het Erasmus+-programma.