Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kuidas Programmijuhendit lugeda

Programmijuhendil on kolm põhiosa:

  • A osas esitatakse programmi üldine ülevaade. Selles antakse teavet programmi eesmärkide, prioriteetide ja põhijoonte ning programmiriikide, rakendusstruktuuride ja olemasoleva kogueelarve kohta. See osa on ette nähtud neile, kes soovivad saada üldist ülevaadet programmi ulatusest ja ülesehitusest.
  • B osas antakse üksikasjalikku teavet käesolevas juhendis käsitletavate programmi meetmete kohta. See osa on mõeldud peamiselt neile, kes soovivad täpsemalt teada saada, mis liiki projekte programmiga toetatakse. Selles osas esitatud teave on üksikasjalikumalt esitatud käesoleva juhendi I lisas.
  • C osas antakse üksikasjalikku teavet toetuse taotlemise ja projektide väljavalimise kohta, ning esitatakse programmi Erasmus+ toetuse andmisega seotud finants- ja haldussätted. See osa on ette nähtud kõigile neile, kes kavatsevad esitada programmi Erasmus+ raames projektiettepaneku.