Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Jak pracovat s Příručkou k programu?

Příručka k programu má tři hlavní části:

  • Část  A je obecnou informací o programu Erasmus+. Zabývá se cíli, prioritami a nejdůležitějšími charakteristikami programu, programovými zeměmi, strukturami jeho realizace a celkovým vyčleněným rozpočtem. Je určena těm, kdo chtějí mít všeobecný přehled o rozsahu a skladbě programu.
  • Část  B obsahuje konkrétní informace o jednotlivých akcích programu, zahrnutých do této příručky. Tato část je určena především těm, kdo mají zájem dozvědět se více o tom, jaké typy projektů program podporuje a jaká jsou administrativní ustanovení vztahující se k udělení grantu programu Erasmus+. Uvedené informace jsou podrobněji rozvedeny v Příloze I této příručky.
  • Část  C podrobně informuje o postupech podání žádostí o grant a procesu výběru projektů. Obsahuje také finanční a administrativní pravidla spojená s udělením grantu Erasmus+. Je určena těm, kdo mají v úmyslu podat návrh projektu v rámci programu Erasmus+.