Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kako uporabljati vodnik za prijavitelje?

Vodnik za prijavitelje je sestavljen iz treh glavnih delov:

  • V del A je zajet splošen pregled Programa. V njem so navedene informacije o ciljih, prednostne naloge in glavne značilnosti Programa, države Programa, izvedbene strukture in skupni proračun, ki je na voljo. To poglavje je namenjeno tistim, ki jih zanima splošen pregled področja uporabe in strukture Programa.
  • V delu B so navedene posebne informacije o ukrepih Programa, ki so zajeti v tem vodniku To poglavje je namenjeno predvsem tistim, ki želijo izvedeti podrobnosti o vrstah projektov, ki jih podpira Program. Informacije iz tega poglavja so podrobneje pojasnjene v Prilogi I k temu vodniku.
  • V delu C so navedene podrobne informacije o postopkih za oddajo vloge za nepovratna sredstva in izbor projektov ter finančne in administrativne določbe, povezane z dodelitvijo nepovratnih sredstev Erasmus+. To poglavje je namenjeno vsem tistim, ki nameravajo oddati predlog projekta v okviru programa Erasmus+.