Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Sådan læses Programguiden

Programguiden er opdelt i tre hoveddele:

  • Del A er en generel oversigt over programmet. Den indeholder oplysninger om programmets mål, prioriteter og hovedtræk, programlandene, implementeringsstrukturerne og det samlede budget. Denne del henvender sig til dem, der ønsker et samlet overblik over programmets anvendelsesområde og struktur.
  • Del B indeholder specifikke oplysninger om de programaktioner, der er omfattet af denne guide Denne del henvender sig primært til dem, der er interesseret i at vide mere om, hvilken type projekter der modtager tilskud fra programmet. Oplysningerne i denne del er nærmere beskrevet i bilag I til denne guide.
  • Del C indeholder detaljerede oplysninger om procedurerne for ansøgning om tilskud og udvælgelsen af projekter, samt de økonomiske og administrative bestemmelser, der gælder for tildelingen af et tilskud fra Erasmus+. Denne del henvender sig til alle dem, der har til hensigt at indsende et projektforslag under Erasmus+.