Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Ako používať tohto sprievodcu programom

Tento sprievodca programom má tri hlavné časti:

  • V časti A sa uvádza všeobecný prehľad o programe. Nachádzajú sa tu informácie o cieľoch, prioritách a hlavných prvkoch programu, o krajinách účastniacich sa programu, o zodpovedných štruktúrach a o celkovom rozpočte, ktorý je k dispozícii. Táto časť je určená tým, ktorí chcú získať všeobecný prehľad o rozsahu a štruktúre programu.
  • V časti B sa uvádzajú konkrétne informácie o akciách programu, na ktoré sa zameriava tento sprievodca. Táto časť je určená predovšetkým tým, ktorí chcú získať podrobnejšie informácie o tom, aké typy projektov sa môžu v rámci programu podporiť. Informácie uvedené v tejto časti sa podrobnejšie opisujú v prílohe I k tomuto sprievodcovi.
  • V časti C sa uvádzajú podrobné informácie o postupoch súvisiacich so žiadosťou o grant a s výberom projektov, a tiež finančné a administratívne ustanovenia týkajúce sa pridelenia grantu v rámci programu Erasmus+. Táto časť je určená tým, ktorí chcú predložiť návrh projektu v rámci programu Erasmus+.