Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Innovationsallianser

Vad går det ut på?

Innovationsallianserna ska stärka Europas innovationskapacitet genom bättre samarbete och kunskapsflöden inom högskoleutbildning och yrkesutbildning (både grundläggande och fortsatt) och i ett bredare samhällsekonomiskt sammanhang, t.ex. inom forskning.

De ska även främja nya färdigheter och åtgärda kompetensglapp genom att utforma och skapa nya kursplaner för högskoleutbildning och yrkesutbildning och stödja utvecklingen av initiativkraft och entreprenörsanda i EU.

Vad omfattar det?

Några exempel:

Del 1 – Allianser för utbildning och företag

 • Stärka innovation inom högre utbildning, yrkesutbildning och näringslivet
 • Utveckla entreprenörskap och ny kompetens
 • Stimulera flödet och utbytet av kunskap inom högskoleutbildning, yrkesutbildning och näringslivet

Del 2 – Allianser för sektoriellt samarbete om färdigheter

 • Utforma europeiska strategier för branschsamverkan om färdigheter
 • Utforma europeiska branschspecifika grundläggande kursplaner och utbildningsprogram på EU-nivå

Vem kan söka?

För båda delarna

Intresserade organisationer måste söka som ett konsortium.

Del 1

 • ska omfatta minst fyra programländer med minst åtta fullvärdiga partner
 • ska omfatta minst tre företag (eller förmedlande organisationer som handelskammare, fackföreningar eller branschsammanslutningar) och tre utbildningsanordnare (yrkesskolor och/eller lärosäten) som fullvärdiga partner
 • bör inkludera minst ett lärosäte och en yrkesutbildningsanordnare som deltar som fullvärdig partner i varje projekt.

Del 2

 • ska omfatta minst åtta programländer med minst tolv fullvärdiga partner
 • ska omfatta fem aktörer på arbetsmarknaden (företag eller näringslivs- eller branschföreträdare som handelskammare, fackföreningar eller branschsammanslutningar) och minst fem utbildningsanordnare (yrkesskolor och/eller lärosäten) som fullvärdiga partner
 • bör inkludera minst ett lärosäte och en yrkesutbildningsanordnare som deltar som fullvärdig partner i varje projekt.

Hur söker man?

Man söker genom att svara på den årliga ansökningsomgång som Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur utlyser.

Related funding calls