Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koalicije za inovacije

O priložnostih

Cilj koalicij za inovacije je okrepiti inovacijsko zmogljivost Evrope z okrepljenim sodelovanjem in pretokom znanja med področjem visokošolskega izobraževanja, področjem poklicnega izobraževanja in usposabljanja (začetnega in nadaljnjega), podjetji ter širšim socialno-ekonomskim okoljem, vključno s področjem raziskav.

Poleg tega je njihov cilj spodbuditi posredovanje novih spretnosti in obravnavati neskladja v spretnostih z zasnovo novih učnih načrtov za visokošolsko izobraževanje ter poklicno izobraževanje in usposabljanje ter s podpiranjem razvoja samoiniciativnosti in podjetniške naravnanosti v EU.

Kateri stroški se krijejo?

Primeri vključujejo:

Sklop 1 (koalicije za izobraževanje in podjetja)

 • spodbujanje inovacij v visokošolskem izobraževanju, poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter v podjetjih
 • razvijanje podjetniške naravnanosti in spretnosti
 • spodbujanje pretoka in izmenjave znanja med visokošolskim izobraževanjem, poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem ter podjetji

Sklop 2 – (koalicije za sektorsko sodelovanje na področju spretnosti)

 • oblikovanje vseevropskih strateških pristopov k sektorskemu sodelovanju na področju spretnosti
 • oblikovanje evropskih sektorskih osnovnih učnih načrtov in programov usposabljanja

Kdo se lahko prijavi?

Za oba sklopa

Organizacije, ki želijo sodelovati, morajo imeti obliko konzorcija.

Sklop 1

 • zajemati mora najmanj 4 države programa, sodelovati pa mora najmanj 8 polnopravnih partnerjev
 • vključevati mora najmanj tri podjetja (ali družbe ali zastopniške posredniške organizacije, kot so zbornice, sindikati ali poklicna združenja) ter tri ponudnike izobraževanja in usposabljanja (ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja in/ali visokošolske institucije) kot polnopravne partnerje
 • v vsak predlog bi morala biti kot polnopravni partner vključena vsaj ena visokošolska institucija in en ponudnik poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Sklop 2

 • zajemati mora najmanj 8 držav programa, sodelovati pa mora najmanj 12 polnopravnih partnerjev
 • vključevati mora najmanj pet akterjev na trgu dela (podjetij ali družb, zastopniških posredniških organizacij, kot so zbornice, sindikati ali poklicna združenja) ter najmanj pet ponudnikov izobraževanja in usposabljanja (ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in/ali visokošolskih institucij) kot polnopravnih partnerjev
 • v vsak predlog bi morala biti kot polnopravni partner vključena vsaj ena visokošolska institucija in en ponudnik poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Prijavni postopek

Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo vsako leto objavi razpis za zbiranje predlogov.

Related funding calls