Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Inovacijų aljansai

Apie galimybę

Inovacijų aljansais siekiama didinti Europos inovacinį pajėgumą glaudžiau bendradarbiaujant ir keičiantis žiniomis aukštojo mokslo, profesinio mokymo (tiek pirminio, tiek tęstinio), verslo bei platesnės socialinės ir ekonominės aplinkos, įskaitant mokslinius tyrimus, kontekste.

Jais taip pat siekiama skatinti ugdyti naujus įgūdžius ir spręsti įgūdžių neatitikties problemą, rengiant naujas aukštojo mokslo ir profesinio mokymo programas, remiant iniciatyvumo ugdymą ir verslumu grindžiamą mąstymą ES.

Kam tai skirta?

Pavyzdžiai:

1 dalis (švietimo ir įmonių aljansai)

 • Inovacijų skatinimas aukštojo mokslo, profesinio mokymo bei verslo srityse
 • Verslumo ir įgūdžių ugdymas
 • Aukštojo mokslo, profesinio mokymo įstaigų ir įmonių dalijimosi žiniomis ir jų sklaidos skatinimas

2 dalis (sektorių bendradarbiavimo įgūdžių srityje aljansai)

 • Europos strateginio požiūrio į sektorių bendradarbiavimą įgūdžių srityje formavimas
 • Europos pagrindinių sektorinių mokymo programų ir planų rengimas

Kas gali teikti paraišką?

Pagal abi dalis

Dalyvauti norinčios organizacijos turi tai daryti kaip konsorciumas.

1 dalis

 • Aljansas turi apimti bent 4 Programos šalis ir ne mažiau kaip 8 visateisius partnerius.
 • Kaip visateisės partnerės turi būti įtrauktos bent 3 įmonės (arba bendrovės, arba atstovaujamosios organizacijos tarpininkės, pavyzdžiui, rūmai, profesinės sąjungos arba profesinės asociacijos) ir 3 švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai (profesinio mokymo ir (arba) aukštojo mokslo ir studijų institucijos).
 • Į kiekvieną pasiūlymą kaip visateisė partnerė turėtų būti įtraukta bent viena aukštojo mokslo ir studijų institucija ir bent vienas profesinio mokymo paslaugų teikėjas.

2 dalis

 • Aljansas turi apimti bent 8 Programos šalis ir turi būti įtraukta bent 12 visateisių partnerių.
 • Kaip visateisiai partneriai turi būti įtraukti 5 darbo rinkos dalyviai (įmonės arba bendrovės, pramonės ar sektoriaus atstovai, pavyzdžiui, rūmai, profesinės sąjungos ar profesinės asociacijos) ir bent 5 švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai (profesinio mokymo ir (arba) aukštojo mokslo ir studijų institucijos).
 • Į kiekvieną pasiūlymą kaip visateisė partnerė turėtų būti įtraukta bent viena aukštojo mokslo ir studijų institucija ir bent vienas profesinio mokymo paslaugų teikėjas.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos teikiamos, kai Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga paskelbia metinį kvietimą teikti pasiūlymus.

Related funding calls