Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Innovációs szövetségek

A lehetőségről

Az innovációs szövetségek feladata, hogy a felsőoktatási, szakképzési (ideértve a szakmai alap-, illetve továbbképzési) intézmények, vállalatok és a tágabb társadalmi–gazdasági környezet (pl. kutatóintézetek) között fokozza az együttműködést és a tudásáramlást. A cél az, hogy Európa innovációs kapacitása fellendüljön.

Emellett ösztönzik az új készségek elsajátítását és a strukturális munkaerőhiány kezelésére törekszenek azáltal, hogy új tanterveket dolgoznak ki a felsőoktatás és a szakképzés számára, valamint támogatják a kezdeményezőkészség és a vállalkozói gondolkodásmód kialakulását az EU-ban.

Milyen kezdeményezéseket fedez?

Ezek közé tartoznak például a következők:

1. tétel (Szövetségek az oktatásért és a vállalkozásokért)

 • az innováció fellendítése a felsőoktatásban, a szakképzésben és a vállalkozásokban
 • a vállalkozókedv ösztönzése és a vállalkozói készségek fejlesztése
 • a felsőoktatás, a szakképzés és a vállalkozások közötti tudásáramlás és -csere ösztönzése

2. tétel (Szövetségek a készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködésért)

 • a készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés páneurópai stratégiai megközelítéseinek kidolgozása
 • az egész ágazatra kiterjedő európai alaptantervek és képzési programok kidolgozása

Ki pályázhat?

Mindkét tétel esetében

A részvétel iránt érdeklődő szervezetek konzorcium tagjaként pályázhatnak.

1. tétel

 • legalább 4 programországra kell kiterjednie, legalább 8 teljes jogú partner részvételével
 • legalább 3 vállalkozást (vagy vállalatot vagy képviselő közvetítő szervezeteket, például kamarákat, szakszervezeteket vagy kereskedelmi szervezeteket) és 3 oktatási és képzési szolgáltatót (szakképző és/vagy felsőoktatási intézményt) kell bevonnia teljes jogú partnerként
 • minden pályázatban legalább egy felsőoktatási intézménynek és legalább egy szakképzési szolgáltatónak kell részt vennie teljes jogú partnerként

2. tétel

 • legalább 8 programországra kell kiterjednie, legalább 12 teljes jogú partner részvételével
 • legalább 5 munkaerőpiaci szereplőt (vállalkozást vagy vállalatot, iparági vagy ágazati képviselőt, például kamarákat, szakszervezeteket vagy kereskedelmi szervezeteket) és legalább 5 oktatási és képzési szolgáltatót (szakképző és/vagy felsőoktatási intézményt) kell bevonnia teljes jogú partnerként
 • minden pályázatban legalább egy felsőoktatási intézménynek és legalább egy szakképzési szolgáltatónak kell részt vennie teljes jogú partnerként

Pályázati tudnivalók

A pályázatokat az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség által évente közzétett pályázati felhívásokra kell benyújtani.

Related funding calls